Faktaboks

Harald A. Møller
Harald Aars Møller
Født
10. mai 1895, Vadsø, Finnmark
Død
13. desember 1987, Oslo
Virke
Bilforhandler
Familie
Foreldre: Handelsmann Jacob Albert Møller (1851–1907) og Ellen Ruth Hartmann (1861–1940). Gift 22.11.1919 med stenograf Agnes Margrethe Anette Bordoe Nielsen (28.4.1896–23.6.1984), datter av fogd, senere sorenskriver Otto Nielsen (1847–1910) og Agnes Margarethe Arnesen (1868–1943).

Harald A. Møllers navn er først og fremst forbundet med Folkevognen. Da han fylte 90 år, kunne han se tilbake på 65 år i norsk bilbransje, nesten 40 av dem sammen med Volkswagen.

Møllers bakgrunn var så fjernt fra bil som mulig. Da de første bilimportørene begynte sitt arbeid i hovedstaden, vokste unge Møller opp i et billøst Vadsø. Faren, som opprinnelig kom fra Trondheim, hadde giftet seg og flyttet dit 1894 og drev en omfattende pomorhandel i byen; moren var datter av byens distriktslege. Harald A. Møller tok middelskoleeksamen 1910, og etter en kort periode som telegrafbud ble han ansatt som kontormann og klarerer ved H.-F. Esbensens Dampskibsekspedition. I denne tiden fungerte han også som regnskapssjef i Finnmarkens Amtstidende.

1915 fikk Møller stilling som kasserer i A/S Sydvaranger i Kirkenes. Historiene om hvordan han reiste med hesteskyss til gruvene i Bjørnevatn i 46 kuldegrader med over 1000 lønningsposer i vesken og revolveren i fanget, minner om Det ville vesten. I Kirkenes traff han sin kommende kone. De ble gift 1919, og året etter ble Møller ansatt av sin svoger i Trondheim, Otto Borch-Nielsen, som drev A/S Maskinagentur – den eldste bilforretningen nordafjells. Her ble Møller kontorsjef – nesten uten å ha sittet i en bil før. Konjunkturene gjorde det imidlertid ikke enkelt å selge biler i begynnelsen av 1920-årene; 1923 rykket den største kreditoren – Bertel O. Steen – inn, og etter en stund måtte Møller forlate sin stilling.

For en arbeidssøker i bilbransjen var det naturlig å prøve lykken i Kristiania. På veien fra Østbanestasjonen gikk Møller forbi Kolberg, Caspary & Co. i Rådhusgata. Han gikk inn, tok direkte kontakt med ingeniør Kristian Kolberg, ble ansatt og var snart en nøkkelperson i dette selskapet. 1936 stiftet han sammen med Kolberg og Josef de Caspary sin egen forhandlerbedrift, Strømmen Auto A/S, som skulle selge amerikanske biler (Dodge, De Soto) montert på Strømmens Værksted A/S. Under den annen verdenskrig var salg og montering av vedgassgeneratorer hovedbeskjeftigelsen, og med freden fulgte et voldsomt behov for gjenoppbygging. Møller spilte en sentral rolle i arbeidet med å importere store lastebilpartier til Norge og med å få tyskernes etterlatte kjøretøy på hjul igjen.

Møllers amerikanske personbilagenturer hadde imidlertid liten fremtid i etterkrigstidens og bilrasjoneringens Norge. 1946 skiftet selskapet navn fra Strømmen Auto til Harald A. Møller A/S. I begynnelsen av 1947 begynte Møller å søke kontakt med det tyske Volkswagenwerk, og 1. november 1948 fikk han agenturet for Norge. Det ble én eneste bil det året, men året etter økte importen til nesten 200 biler, som man byttet med ostestoffet kasein. Så kom de store tallene. Frem til 1960 – det året bilrasjoneringen opphørte, hadde selskapet solgt ca. 30 000 Volkswagen-biler i Norge.

Møller var formann i Bilimportørenes Landsforening 1942–46, 1949–52 og 1955–58. Han trakk seg som administrerende direktør for Harald A. Møller A/S ved årsskiftet 1971/72 og overlot stillingen til sin sønn, Jan H. Møller, mens han selv ble styreformann. Da han som en fremdeles svært aktivt arbeidende styreformann feiret sin 90-årsdag 1985, kunne selskapet se tilbake på ca. 333 000 importerte og solgte biler og på pionerinnsats innen kundebehandling, bildistribusjon og markedsføring.

Harald A. Møller døde 1987. Konsernet Møller-gruppen er fortsatt (2003) familieeid, og fremdeles er det i teten i norsk bilbransje, ved siden av betydelige engasjementer i eiendomsutvikling og ulike typer industri.

Verker

  • Harald A. Møller AS 60 år. En liten historisk gjennomgang (red. av J. Winding-Sørensen), 1996

Kilder og litteratur

  • H. A. Møller/J. Winding-Sørensen (red.): Harald A. Møller AS 60 år. En liten historisk gjennomgang, 1996
  • Harald A. Møllers egne opptegnelser (ca. 1975) og annet arkivmateriale i firmaet Møller-gruppen A/S' arkiv