Faktaboks

Hans Peter Holm
Født
17. juni 1772, Søholm på Sjælland, Danmark
Død
26. oktober 1812, Langesundsfjorden, Bamble, Telemark
Virke
Sjøoffiser
Familie
Foreldre: Skipsfører Peter Holm (1725–86) og Christence Morslet (1744–1819). Gift på St. Croix 5.11.1806 med Marie Heegaard (1791 (døpt 12.12.)–17.9.1860), datter av plantasjeeier Jacob Heegaard (1761–1804) og Dorcas Lillie Rogers (1766–1806).

Hans Peter Holm var dansk marineoffiser og sjef for fregatten Najaden og 7 orlogsbrigger i Norge under krigen 1812. Najaden ble senket ved Lyngør av det britiske linjeskip Dictator. Holm omkom kort tid etter ved en drukningsulykke og er gravlagt ved Langesund kirke.

Holm ble født på Nord-Sjælland. Faren var skipsfører i Asiatisk kompagni, og allerede 12 år gammel var Hans Peter med ham på en strabasiøs reise til Østen. Ved tilbakekomsten 1785 ble unggutten opptatt som kadett ved sjøkadettakademiet i København. Han ble uteksaminert 1789, og frem til 1804 hadde han tjeneste på en rekke forskjellige fartøyer, bare avbrutt av et kort opphold som innrulleringsoffiser i Arendal 1798.

Holm besøkte Vestindia 1793–94 og 1801–02. Han var overlos for St. Croix og havnemester i Christiansted 1804–07, og giftet seg 1807 med datteren til en plantasjeeier der. Ved krigsutbruddet samme høst ble St. Croix overgitt til Storbritannia, men Holm ble på øya til våren 1809. Deretter var han nestkommanderende for et fransk linjeskip i den dansk-franske flåtestyrken på Schelde.

Våren 1811 ble Holm kaptein og sjef for orlogsbriggen Lolland og samtlige orlogsbrigger stasjonert i Norge. I denne stillingen planla og gjennomførte han et tokt opp langs vestlandskysten, som brakte ham kongens særlige takk og anerkjennelse. Under Holms kommando erobret orlogsbriggene 2. september 1811 den britiske orlogsbrigg HMS Manly utenfor Arendal. Som belønning ble Holm 1812 sjef for den nybygde fregatten Najaden.

Najaden var det første større orlogsfartøy som var bygd i Danmark-Norge etter tapet av flåten 1807. Kjølen ble strukket 1808 og skipet sjøsatt 1811. Med fregatten, som var på¨ 1200 tonn og hadde 42 kanoner, hadde marinen igjen fått en sjøgående artillerikapasitet som kunne bidra til å bryte den britiske blokade av Skagerrak.

Najaden skulle ha seilt fra København 28. februar 1812, men berørte grunnen under uthaling. Avgangen ble derfor utsatt til dagen etter, som var en fredag – etter gammel skikk en dårlig dag for avseiling – og dessuten skuddårsdag. Fregatten fikk god bør og tilbakela distansen København–Brekkestø med et snitt på utrolige 10 knop. Men fredagsforbannelsen lå over skipet, som etter ankring drev av og fikk roret knust mot et skjær. Ved hjelp av orlogsbriggene ble Najaden slept inn til Kristiansand fredag 13. mars!

Holm arbeidet for å få fregatten og briggene klar til koordinert innsats. Najadens opprinnelige besetning ble skiftet ut med sjøfolk fra det sørlige Norge, men det tok tid å lære opp de nye, og først i juni var fartøyet kampklart. Fregatten og briggene hadde flere møter med britiske styrker. Najaden mistet formasten da den forfulgte en britisk fregatt. De midlertidige reparasjonene var ikke vellykket, og Najaden seilte sammen med briggene Kiel, Lolland og Samsøe til verftet i Stavern for reparasjoner.

Fartøyene var ferdige 2. juli 1812, og etter en del kryssing i Skagerrak ble kursen satt for Kristiansand. Værforholdene var imidlertid dårlige, og fartøyene søkte havn ved Sandøya sør for Tvedestrand. Samtidig var det britiske linjeskipet Dictator med 68 kanoner på jakt etter Najaden. Om morgenen 6. juli ble den oppdaget og angrepet. De dansk-norske fartøyer trakk seg tilbake til Lyngør etter losens råd: “Intet linjeskip kan der komme inn!”

Om kvelden entret Dictator havnen og åpnet ild på kloss hold. Etter få minutter var Najaden i brann og synkende, og kruttmagasinet sprang kort etter. Kiel og Lolland ble besatt av britene. Av Najadens besetning på 315 mann var 133 døde og 102 sårede, blant disse kaptein Holm. Han klarte imidlertid å reorganisere motstanden ved hjelp av kanonbåter og briggen Samsøe. Kiel og Lolland ble gjenerobret, og britene måtte trekke seg tilbake.

Etter en midlertidig beordring som sjef for kanonbåtene i Sandøysund ble Holm beordret til Antwerpen for å ta kommandoen over det franske linjeskipet L'Albanais. Han mottok aldri denne ordren. På en inspeksjonsreise langs norskekysten forliste han i en storm på Langesundsfjorden. Holm, to kvinner og ett barn omkom.

Kaptein Holms lik ble funnet og gravlagt med militær honnør ved Langesund kirke. Allerede 1814 ble det planlagt et monument av billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, og 1834 ble det reist en enkel jernsøyle. Etter anmodning fra kommandørkaptein C. F. Klinck skrev Adam Oehlenschläger teksten til monumentet.

Verker

    Etterlatte papirer

  • H. P. Holm: Rapport over Najadens senkning, i RA, København (kopi i Marinemuseet, Horten)

Kilder og litteratur

  • H. P. Holms rapport over Najadens senkning (se ovenfor, avsnittet Verker)
  • A. Oehlenschläger: brev med forslag til tekst på minnesmerket, i Marinemuseet, Horten
  • C. F. Wandel: Søkrigen i de dansk-norske farvande 1807–14. Fra tabet af flaaden til freden i Kiel, København 1915
  • S. Oppegaard: biografi i NBL1, bd. 6, 1934
  • F. Beutlich: Norges sjøvæbning 1810–1814, 1940
  • Th. Topsøe-Jensen: biografi i DBL3, bd. 6, 1980
  • T. A. Topsøe-Jensen og E. Marquard: “Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660–1814 og Den danske Søetat 1814–1932”, i PHT nr. 2/1984