Faktaboks

Hans Holst
Hans Jørgen Holst
Født
17. juni 1891, Drammen, Buskerud
Død
23. september 1956, Oslo
Virke
Myntforsker
Familie
Foreldre: Skipsfører Johan Marinius Holst (1866–1951) og Annette Marie Andersen (1865–1925). Gift 27.12.1929 med Gunda Amalie Marie Lie f. Andersen (10.1.1887–30.6.1959; enke etter stadslege Peter Gotfrid Lie, 1867–1925), datter av kjøpmann Even Andersen (1844–97) og Oline Johansen (1850–1937).

Som leder av Universitetets Myntkabinett gjennom 30 år, som medstifter av norske og nordiske numismatiske sammenslutninger og ved en utstrakt gavmildhet overfor egen institusjon gjorde Hans Holst en epokegjørende innsats for numismatisk vitenskap i Norge.

Holst tok examen artium ved Drammen latinskole 1910 og studerte deretter filologi ved universitetet i Kristiania, der han ble cand.philol. 1923 med latin hovedfag. Året etter ble han kreert til dr.phil. ved universitetet i Innsbruck, Østerrike på avhandlingen Die Wortspiele in Ciceros Reden. På studiereiser – i stor utstrekning foretatt på egen bekostning – besøkte han de fleste av Europas betydelige offentlige myntsamlinger.

I studietiden utførte Holst sekretærarbeid i Kirke- og undervisningsdepartementet et par år. 1926 ble han ansatt som lektor i Sarpsborg, men tiltrådte ikke stillingen. Allerede 1921 var han nemlig blitt vitenskapelig assistent på timebasis ved Universitetets Myntkabinett. Fra 1926 var han museets bestyrer, som fast ansatt konservator fra 1927, med opprykk til førstekonservator 1949.

1927 tok Holst initiativet til stiftelsen av Norsk Numismatisk Forening, og han var formann der de første fem årene. Han deltok også aktivt i det arbeidet som førte frem til dannelsen av Nordisk Numismatisk Union 1935. Denne organisasjon av de ledende numismatiske foreninger og myntmuseer i Norden startet 1936 to tidsskrifter som ennå eksisterer: Nordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ) og Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM). Holst var en flittig bidragsyter til dem begge og var redaktør for førstnevnte 1942–44.

Allerede 1924 begynte Hans Holst å holde universitetetsforelesninger i numismatikk, noe han fortsatte med livet ut. Rekrutteringen til numismatikken, et spesielt fag som det ennå ikke fantes noen eksamen i, lå ham særlig på hjertet. Generøst og forutseende donerte han midler til to fond som bar hans navn og som hans enke opprettet: Dr.philos. Hans Holsts utdannelsesfond for Universitetets Myntkabinett og Dr.philos. Hans Holsts minnefond. Også til utbyggingen av Myntkabinettets fagbibliotek bidrog Holst i omfattende grad med egne midler.

Hans Holst var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1942. Til 60-årsdagen 1951 ble han av venner, kolleger og kollegainstitusjoner hedret med en portrettmedalje.

Verker

 • Bibliografi i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1951, s. 86–90, og 1956, s. 214–215

  Et utvalg

 • Die Wortspiele in Ciceros Reden, dr.avh., 1925
 • Norges mynter efter 1814 (sm.m. O. C. Bjørnstad), Publikasjoner fra Universitetets Myntkabinett 2, 1927
 • Norges mynter til slutten av 16. århundre, i Nordisk kultur 29: Mønt, Stockholm 1936, s. 93–138
 • Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker (sm.m. R. Støren), Publikasjoner fra Universitetets Myntkabinett 3, 1937
 • Gerhard Schønings optegnelser om myntfunn i Norge, DKNVS Skr. 1939 nr. 10, 1939
 • Medaljekunst, Publikasjoner fra Universitetets Myntkabinett 4, 1940
 • Myntliknende kulturminner i norske funn, i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1942, s. 139–171
 • Numismatiske kirkefunn i Norge, i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1953, Stockholm 1955, s. 1–30

Kilder og litteratur

 • Stud. 1910, 1935, 1960
 • Til Hans Holst på 60-årsdagen den 17. juni 1951, festskrift (med bibliografi), København 1951 (først trykt i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad mai 1951)
 • G. Galster: nekrolog (med supplerende bibliografi 1951–56), i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1956, s. 213–215
 • N. Rygg: minnetale i Det Norske Videnskaps-Akademi 16. november 1956, i DNVA Årbok 1956, s. 31, 49–52
 • arkivalia i Universitetets Myntkabinett

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Portrettmedalje (bronse) modellert av Emma Matthiasen, gravert og preget av Øivind Hansen, 1951; Universitetets kulturhistoriske museer/Myntkabinettet, UiO
 • Maleri (halvfigur) av Ville Aarseth, 1957; Myntkabinettet