Faktaboks

Halvor Durban-Hansen
Halvor Peter Durban-Hansen
Født
3. oktober 1908, Kristiania
Død
8. september 1982, Oslo
Virke
Boktrykker
Familie
Foreldre: Boktrykker og trelasthandler Arnljot Durban-Hansen (1880–1953) og Borghild (“Pylle”) Brøgger (1883–1967). Gift 1) 1937 med journalist Ingeborg-Lise Funder (3.8.1911–1967), datter av forsøksleder Ludvig Funder (1875–1949) og Valborg Marie Boye (1880–1925); 2) med kjole- og draktsyer Åse Lium. Bror av billedhugger Arne Durban (1912–93); dattersønn av professor Waldemar Christofer Brøgger (1851–1940).

Halvor Durban-Hansen var boktrykker og disponent i en av landets eldste og største grafiske bedrifter. Han arbeidet aktivt for å høyne norsk bokkultur og har satt betydelige spor etter seg i norsk bokproduksjon.

Halvor Durban-Hansen tok examen artium 1927 og begynte året etter som typograflærling i familiebedriften A. W. Brøggers Boktrykkeri A/S (grunnlagt av hans oldefar 1851). Etter utstått læretid gjennomgikk han reklameskolen på Oslo Børs 1932–33. Han avla svenneprøve 1936, tok håndverksbrev 1938 og gikk mesterkurs i Stockholm 1939. Han arbeidet hele sitt yrkesaktive liv i familiefirmaet, først som håndsetter, senere som kontorsjef og fra 1949 som disponent. Bedriften ble avviklet 1981, året før Durban-Hansen døde.

Halvor Durban-Hansen var en usedvanlig aktiv og interessert kulturperson. Han var medlem av flere yrkesskole- og lærlingeskoleutvalg i tiden 1945–60. I denne perioden var han sterkt engasjert som formann i svenneprøvenemnda for settere i Oslo. Han skrev bl.a. boken Orientering for svenneprøvenemnder for settere. Her trakk han opp retningslinjer og krav som ble toneangivende for svenneprøveavleggelser og svenneprøvenemnder. Gjennom kurs- og foredragsvirksomhet påvirket han etterkrigstidens typografi og hevet det estetiske nivå i norsk bokproduksjon.

Durban-Hansen var styremedlem i Oslo Boktrykkerforening fra 1946 og foreningens formann 1948–50. Han var styremedlem i Oslo Håndverks- og Industriforening 1948–54.

I alle år var han en flittig skribent og medarbeider i flere bøker og blad. Han skrev A. W. Brøgger Boktrykkeris 100-års historie, Trykkeriet i vitenskapens tjeneste, som utkom 1951. Han var redaktør av Norsk Filatelistisk Tidsskrift 1945–49 og skrev tallrike artikler om fag og bokkunst, stil og etikk bl.a. i Norsk Grafisk Tidsskrift. Han var lærer ved Norsk Korrespondanseskole 1943–45 og ved Statens Bibliotekskole 1956–65. Da Grafisk Arbeidslederskole ble startet i Oslo sist i 1960-årene, var Durban-Hansen overlærer de to første årene og senere timelærer.

Gjennom 30 år nedla Durban-Hansen et betydelig arbeid for å påvirke til bedre bokkultur. Han stod i spissen for Den norske arbeidskomité for Nordisk Bokkunst og var en pådriver for det internordiske samarbeid for bokkultur. Det ble arrangert årlige utstillinger av “de 25 vakreste bøker”. Ved juryens kommentarer i de årlige kataloger ble forlag og trykkerier stadig mer kvalitetsbevisste. Durban-Hansen var med på å arrangere to nordiske bokuker i Norge 1961 og 1976, og referater og foredrag fra disse kulturdagene vakte også stor interesse i media.

Halvor Durban-Hansen skrev og utgav en rekke små skisser bl.a. fra sine mange reiser.

Verker

 • Frimerker som trykksaker betraktet, 1943
 • Orientering for svenneprøvenemnder for settere, 1947
 • Trykkeriet i vitenskapens tjeneste. A. W. Brøggers boktrykkeri a/s 1851–25. okt. 1951, 1951
 • Skrift og typer, 1960 (også utg. som 25-årsjubileumsskrift for det Norske skriftstøperi, H. C. Olsen & Co)
 • Kan man lære å forstå kunst? Grublerier, 1961
 • Engelske ord og uttrykk som benyttes i de grafiske fag, 1967
 • Bøker utenom Norden. Glimt fra bokfloraen, foredrag ved 4. Nordiske bokuke i Aulanko 1967, 1968
 • Trykksaker. Håndbok i trykksakfremstilling, oversatt og bearbeidet av H. Durban-Hansen, 1971
 • Johan Gutenberg. Gullsmeden, oppfinneren, mennesket, foredrag holdt i det Grafiske selskap i Oslo 1968 i anledning 500-års dagen for Johan Gutenbergs død, 1976
 • Skrift- og bokkultur, 1976
 • Typography. Technical English, 1978

Kilder og litteratur

 • Landsforeningen Grafiske Bedrifter
 • Stud. 1927, 1952