Faktaboks

Haldor Børve
Haldor Larsen Børve
Født
19. august 1857, Ullensvang, Hordaland
Død
11. august 1933, Porsgrunn, Telemark
Virke
Arkitekt
Familie
Foreldre: Gårdbruker Lars Jørgensen Børve (1815–91) og Anna Haldorsdatter Eidnes (1822–1911). Gift 1890 med Kristine Jørstad (13.1.1861–5.7.1941), datter av gårdbruker Hans Arnesen Jørstad og Ingeborg Hansdatter.

Haldor Børve hadde eget arkitektkontor i Porsgrunn fra 1889 og har tegnet en lang rekke offentlige og private bygninger. Et av hans hovedverk er Dalen hotell.

Børve ble utdannet i bygningsteknikk ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1877–80 og fullførte sin arkitektutdannelse ved Polytechnische Schule i Hannover, Tyskland 1887–89. Han var blant de siste nordmenn som ble utdannet ved denne arkitektskolen i Hannover, som har hatt så stor betydning for norsk arkitektur i annen halvdel av 1800-tallet. Hans bygg følger i store trekk de skiftende moteretningene innen historismen, men han viser i enkeltbygg en kunstnerisk selvstendighet som fremhever ham. En rekke bygg viser også at han var en del av den nasjonale bevegelsen som på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet søkte å finne frem til det spesifikt norske i arkitekturen.

Børve etablerte egen arkitektkontor i Porsgrunn 1889, og opparbeidet etter hvert en stor praksis med bygging av en lang rekke kirker, skoler, sykehus og andre private og offentlige bygg. Han var aktiv som arkitekt til midten av 1920-årene. Byggevirksomheten var i hovedsak lokalisert til Telemark og Vestfold, med enkelte bygg andre steder. Han var hovedlærer og senere bestyrer for Den tekniske aftenskole i Porsgrunn.

Et av Børves hovedverk er Dalen hotell i Telemark, oppført 1894. Det er et av periodens mest storslåtte turisthoteller, oppført i panelt tømmer ved enden av Telemarkskanalen. Bygningen i 2 1/2 etasjer har en monumental plassering som et slottsanlegg. Midtpartiet domineres av en sentral hall gjennom alle etasjer og med overlys. Foran hallen står to rikt dekorerte tårn. Ut fra sentralhallen går to lange fløyer symmetrisk ut til hver side og ender i tverrstilte bygningsdeler som gir en rik og sammensatt bygningskropp. Bygningen er oversådd med en rikdom av tårn, gavler og verandaer. Detaljene er dels i sveitserstil, dels inspirert av stavkirker og gamle norske loft og stuer, med svalganger, portaler og dragehoder. Anlegget er tilsynelatende oppført i suveren forakt for tyngdekraften og fremtidige vedlikeholdsbehov.

Et annet viktig verk av Haldor Børve er Porsgrunn rådhus. Det ble oppført 1904 i pusset tegl i nyrenessanse med detaljer i jugendstil. En rekke av hans kirker har detaljer inspirert fra stavkirker, mens hans samtidige profanbygninger gjerne har detaljer i jugendstil. Hardanger folkehøgskule i Lofthus fra 1915 knytter seg til den nasjonalromantiske bevegelsen, med elementer dels inspirert fra Telemark, dels fra lokal byggeskikk.

Verker

  Trykt materiale (et utvalg)

 • Museets gamle bondebygninger. 1. Borgestuen og Serkelandstuen, utg. av Fylkesmuseet for Telemarken og Grenland, Skien 1912
 • To gamle Porsgrundshjem, i Historielaget for Telemark og Grenland. Årsskrift 1914, Skien 1915, s.79–108

  Bygninger (et utvalg)

 • Oversikt i NKL, bd. 1, 1982, s. 375
 • Langangen kirke, Porsgrunn, 1891
 • Dalen hotell, Tokke, 1894
 • Vår Frue kirke (katolsk), Olavsgate 19, Porsgrunn, 1899
 • Porsgrunn rådhus, Porsgrunn, 1904
 • Hardanger folkehøgskule, Ullensvang, 1915
 • Kviteseid kirke, Kviteseid, 1916

Kilder og litteratur

 • K. Berg (red.): Norges Kunsthistorie, bd. 5, 1981, s. 42 og 57
 • A. Mykleby: biografi i NKL, bd. 1, 1982