Faktaboks

H. Petterøe
Halfdan Petterøe
Født
22. februar 1876, Nøtterøy, Vestfold
Død
3. september 1939, Oslo
Virke
Tobakksfabrikant
Familie
Foreldre: Hyreagent Elias Petterøe (1844–87) og Amalie Elisabeth Hansen (1849–1933). Gift 1902 med kasserer Karen Abel Helene Elise Falchenberg ( 30.8.1874–1945), datter av agent Jens Bruun Falchenberg (1835–1908) og hustru Bertha C. (f. 1843).

Halfdan Petterøes navn knyttes først og fremst til tobakksfabrikken som han etablerte i Kristiania 1905, og til kjente tobakks- og sigarettmerker som fortsatt er i salg. Petterøe var imidlertid også aktiv venstremann, og kombinasjonen av forretningsvirksomhet og politisk engasjement førte til at han fikk en rekke verv innen nærings- og samfunnsliv.

Petterøe flyttet 1892 fra Nøtterøy til Kristiania, og etter endt handelsutdannelse ble han ansatt ved Tiedemanns tobakksfabrikk. Tobakksproduksjonen vokste sterkt på denne tiden, bl.a. som følge av nye forbruksmønstre, der røyketobakk og sigaretter gradvis erstattet skråtobakken. Veksten foregikk i hovedsak ved at etablerte bedrifter ekspanderte. Men det forekom også nyetableringer, og den mest vellykkede var det Petterøe som stod for. 1900 opprettet han sitt eget firma, som drev med import og salg av tobakk. Fem år senere startet han tobakksfabrikk, og i løpet av 10 år klarte Petterøe å etablere seg som landets tredje største tobakksprodusent. Perioden 1920–23 var han formann i Tobakksfabrikantenes landsforening – en forening som var blitt opprettet 1901 for å regulere konkurransen innen bransjen og virke som en pressgruppe overfor myndighetene.

Petterøe hadde flere verv på det kommunale plan, og han markerte seg særlig gjennom virksomheten til Kristiania provianteringsråd. Som følge av vareknapphet og sterk prisvekst under den første verdenskrig opprettet bystyret 1916 et provianteringsråd med Petterøe som formann. Under hans ledelse satte rådet i gang med utstrakt handel, og det ble gjort store kommunale innkjøp av matvarer og brensel. Varene ble solgt videre til byens befolkning. Petterøe fikk senere stor anerkjennelse for sin innsats i Provianteringsrådet gjennom seks år.

Også fra regjeringshold var Petterøes kvalifikasjoner etterspurt. Etter år med alkoholpolitiske debatter ble det 1922 opprettet vinmonopol i Norge. Vinmonopolet var i utgangspunktet et privat aksjeselskap under statlig innflytelse og med to banker som hovedaksjonærer. Staten skulle utnevne styreformannen, men bankene stilte krav om at dette måtte være en forretningsmann. Regjeringen utnevnte venstremannen H. Petterøe til Vinmonopolets første styreformann, og dette vervet hadde han til 1926.

Petterøe er blitt beskrevet som en ny og radikal kraft og som en forgrunnsfigur i hovedstads-Venstre gjennom en årrekke – riktignok i en periode preget av tilbakegang for partiet. Han var formann i Kristiania venstreforening 1910–13 og var vararepresentant til bystyret 1911–16. Det var imidlertid ikke gjennom sine formelle verv i partiet han markerte seg sterkest. Viktigere var hans rolle som støttespiller, aksjeeier, styremedlem og styreformann i venstreavisen Dagbladet. 1912 kjøpte han sine første Dagblad-aksjer, og samme år ble han valgt inn i avisens styre. Senere kjøpte han ved flere anledninger nye aksjeposter for å redde avisen ut av kriser.

Få år før han døde, kom tobakksfabrikanten og venstremannen Petterøe på kant med Dagbladet. 1935 trakk han seg fra styret og avviklet sine eierinteresser fordi han mente avisen var for kritisk til regjeringen Mowinckel, og fordi avisens mangeårige redaktør, Einar Skavlan, på lederplass hadde skrevet at det nå var på tide å la Arbeiderpartiet få danne regjering.

Verker

    Etterlatte papirer

  • Diverse papirer i H. Petterøe Tobaksfabrikks arkiv, RA

Kilder og litteratur

  • HEH 1938
  • Stud. 1927 (Aase Petterøe), 1952
  • F. Sejersted og A. Strømme Svendsen (red.): Blader av tobakkens historie. J. L. Tiedemanns tobaksfabrik 1778–1978, 1978
  • H. F. Dahl: Utskjelt og utsolgt. Dagbladet gjennom 125 år, 1993
  • O. Hamran og C. Myrvang: Fiin gammel. Vinmonopolet 75 år, 1998
  • Personalhistorisk arkiv, NBO