Faktaboks

Håkon Gullvåg
Håkon Arnljotsøn Gullvåg
Født
20. februar 1959, Trondheim, Sør-Trøndelag
Virke
Billedkunstner
Familie
Foreldre: Disponent Arnljot Gullvåg (1923–) og kontordame Esther Marie Eilertsen (1925–). Gift 1) 1977 med billedkunstner Solrunn Rones (16.12.1951–), datter av Einar M. Rones (1912–2001) og Magnhild Gotvasli (1928–), ekteskapet oppløst 1994; 2) med psykolog Kari Tiller (4.1.1963–), datter av Arne Tiller og hustru Gerd, ekteskapet oppløst 2005. Grandnevø av Olav Gullvåg (1885–1961).

Fra debuten 1981 har Håkon Gullvåg arbeidet med maleri, men også med grafikk og utsmykninger. Hans billedspråk preges av en uttrykksladet figurasjon, som særlig har gjort ham til en fornyer av portrettmaleriet.

Gullvåg er født i Trondheim, i en familie der flere har markert seg gjennom det skrevne ord, og særlig kjent er hans grandonkel, forfatteren Olav Gullvåg. Allerede som 14-åring begynte Håkon Gullvåg på Roar Matheson Byes private malerskole, der han gikk i et par år. 1976 kom han inn på Kunstskolen i Trondheim (fra 1977: Kunstakademiet i Trondheim), med John Anton Risan og Georg Suttner som de viktigste lærerne. I trondheimsmiljøet mottok han også inntrykk fra kunstnerne i Gruppe 5, og særlig Lars Tiller. Dessuten interesserte han seg tidlig for Bjarne Ness, Ludvig Karsten og Jakob Weidemann. Gullvågs eldre kollega Håkon Bleken fikk også betydning for ham.

Under et London-opphold 1983–84 mottok han inntrykk fra The London School of Painting, samtidig som engelsk portrettkunst gav ham impulser til egne portrettarbeider. Fra begynnelsen av 1980-årene har Gullvåg vært representert på en rekke kollektiv- og gruppeutstillinger, i tillegg til at han har avholdt separatutstillinger i norske og utenlandske gallerier og museer. Koloritten spiller en stor rolle i hans arbeider. De tidligste maleriene er holdt i lyse farger og gjerne med bruk av mye oker. Etter hvert ble fargeskalaen mørkere, tilpasset de dramatiske scener som var befolket med fantasifulle og tvetydige figurer. Gullvåg har vekslet mellom tynt pålagte farger via pastost påførte lag, for deretter å gå tilbake til bruk av utpenslede flater.

I mange tidlige motiver antydes barndomsminner, og senere fremstillinger kan også romme selvbiografiske elementer. Inntrykk av teater kan gjøres gjeldende, når opptrinnene synes å foregå på mørke scener der skikkelsene virker isolerte og passiviserte, eller de synes å befinne seg i dramatiske omstendigheter.

Gullvågs bokillustrasjoner og andre motiver bygd over Knut Hamsuns Pan (1994) røper hans litterære interesse, slik tilfellet også er med hans arbeider bygd over Oscar Wildes Bildet av Dorian Gray (2000). Her kommer også hans interesse for portrettkunst til uttrykk, slik han har vist i en rekke rene portrettoppdrag. Disse preges av psykologisk innsikt og personkarakteristikk, ikke minst ved at han gjennom flere bilder av samme modell kan beskrive personenes situasjon i både det offentlige og det private rom. Av portrettene kan nevnes fremstillinger av Rolv Wesenlund, Arve Solstad, Lucy Smith, Rut Tellefsen, kong Harald og dronning Sonja, Carsten Smith, Mariss Jansons og Ellen Horn.

Gullvågs utsmykninger består av fabulerende figurscener, noe som særlig gjør hans kirkeutsmykninger virkningsfulle, også fordi han her går direkte inn på verdenskunstens billedtradisjoner. Nevnes kan arbeidene i Seegård kirke, Ellingsøy kirke, Konnerud kirke og Innset kirke, foruten messehagel til Nidarosdomen. Der har han også utført en billedsuite i stort format til temporær bruk i kirkerommet.

Gjennom sitt sikre håndlag og evne til slående uttrykk har Håkon Gullvåg utviklet en flertydig form, der elementer av erindring og drøm blandes med inntrykk fra litteratur, film og billedkunst. Enkelte oppfatter ham som litterær og estetiserende, men det hersker liten tvil om hans posisjon som en karakteristisk maler i dagens Norge.

Verker

  Bokillustrasjoner

 • K. Hamsun: Pan (jubileumsutgave), 1994
 • Pan-mappe med 12 litografier, 1994
 • O. Wilde: Bildet av Dorian Gray (jubileumsutgave), 2000

  Portretter (et utvalg)

 • Skuespilleren Leif Jacobsen, 1982, OKK
 • Redaktør Arve Solstad, 1995, Dagbladet, Oslo
 • Rolv Wesenlund II, 1996
 • Håkon Bleken, 1999
 • H.M. Kong Harald 5, 2000
 • Rut Tellefsen, 2000, Nationaltheatret
 • Mariss Jansons, 2001–02
 • Ellen Horn, 2002, Nationaltheatret
 • H.M. Dronning Sonja, 2002

  Utsmykninger

 • Vest-Agder Elektrisitetsverk, Kristiansand, 1986
 • Medisinskteknisk Forskningssenter, Trondheim, 1991
 • Seegård kirke, Snertingdal, 1995–96
 • Reina/Svartlamon, Trondheim (sm.m. Håkon Bleken), 1996
 • bispekåpe, Nidarosdomen, 1997
 • Ellingsøy kirke, Ålesund, 1999
 • Konnerud kirke, Drammen, 2001
 • Innset kirke, Rennebu, 2001
 • Rikshospitalet, Oslo, 2002
 • Skatteetaten, Trondheim, 2004
 • Nidarosdomens Johanneskapell, Trondheim, 2005

  Annet (et utvalg)

 • Trehesten, 1981, MfS
 • Med hund og briller, 1982, MfS
 • Symbiose II, 1988–89
 • minnesmerke over Bjarne Ness (emalje/stål), Trondheim, 2002

Kilder og litteratur

 • G. Suttner: katalog Trondheim Kunstforening, Trondheim 1985
 • G. Sørensen og S. Thorud: Pan, katalog Trondheim Kunstforening – Stenersenmuseet, 1994
 • J. O. Jensen: Trondheim vår barndoms by, 1996
 • G. Sørensen: Håkon Gullvåg, 1998
 • Ø. Storm Bjerke: Håkon Gullvåg, katalog og bok, Trondheim Kunstmuseum, Trondheim 2001
 • Impulser. Portrett av en samler H.M. Dronning Sonjas Samling, katalog Henie-Onstads Kunstsenter, 2001
 • J. Sverdrup Ugelstad m.fl.: Portrett i Norge, 2004
 • E. Furseth: katalog Galleri Dobloug, 2005
 • d.s.: Håkon Gullvågs kirkeutsmykninger, 2005