Faktaboks

Gunnar Haarberg
Født
28. juli 1917, Trondheim, Sør-Trøndelag
Død
1. oktober 2009, Bærum, Akershus
Virke
Språklærer og kringkastingsmedarbeider
Familie
Foreldre: Grosserer, senere speilbelegger Jacob Haarberg (1892–1973) og Clara Magnhild Johansen (1892–1977). Gift 1) 1946 med assistent i Rikstrygdeverket Kjellaug Eldbjørg Sæland (17.2.1918–), datter av statskonsulent Jon Sæland (1876–1963) og Laura Amalie Gunheim (1880–1939), ekteskapet oppløst 1974; 2) 1975 med kontorist Tone Marie Stenersen f. Opsahl (7.7.1931–), ekteskapet oppløst 1978; 3) 1979 med lærer Randi Thvedt (28.5.1927–), datter av bademester Nils Olaf Thvedt (1892–1974) og Valbjørg Krane (1900–1971).
Gunnar Haarberg

Gunnar Haarberg sammen med «Kvitt eller dobbelt»-seriens yngste deltaker, 10-åringen Jon Gunnar Arntzen, 1961

Gunnar Haarberg
Av /NTB Scanpix ※.

Gunnar Haarberg var radioens engelsklærer som ble landets mest kjente TV-personlighet i fjernsynets barndom.

Haarberg tok examen artium på latinlinjen på Trondheims katedralskole og ble cand.philol. med engelsk hovedfag 1948. I studietiden underviste han ved flere gymnas i Trondheim og Oslo, før han 1946 drog til London for å bli “engelsklærer” ved BBC Norwegian Section. Her traff han senere NRK-kollegaer som Otto Nes, Tollef Berg og Andor Birkeland, og vant under ledelse av BBCs Anthony Martin sine første erfaringer med undervisning gjennom radio.

Hjemme i Norge, der radioens engelskundervisning hadde gått som fast programpost siden 1925, bare avbrutt av okkupasjonsårene, fikk Haarberg kontraktansettelse i NRK fra september 1949. Han skjøttet den ukentlige engelskundervisningen, først hver torsdag kveld, så hver søndag morgen, helt til 1972, ved siden av stillingen som engelsklærer ved Statens Politiskole og i tillegg til flere engasjementer som lærebokforfatter av engelskbøker for flere skoletrinn.

Som “hele landets engelsklærer” var han kjent og elsket av lytterne for sin artikulerte baryton med den tørrvittige snert, og fremfor alt for den levende pedagogiske form han gav sin undervisning. Fra eksersis i vokabular og syntaks ble NRKs engelsktimer under Haarberg lagt om mot stadig mer bakgrunnskunnskap, med emner fra dagligliv, presse, sport og turisme, som gjennom stor oppfinnsomhet ble lagt opp etter lytternes praktiske behov, fra sommersesongens “Talking to tourists” til høstens “On your own in England” eller magasinposten “Our weekly magazine”. I sesongen trakk engelskundervisningen i NRK mellom 10 000 og 20 000 lyttere, hvorav 1 500 regelmessig besvarte skriftlige oppgaver. Haarberg skrev selv lærebøkene, blant dem On your own in England (1960) og English just for you (1965).

Da NRK lanserte den store spørreleken “Kvitt etter dobbelt” i fjernsynet høsten 1961, falt valget som programleder på Haarberg, NRKs etablerte pedagog. Han hadde allerede vist at han behersket fjernsynet som medium i spørrekonkurransen “På ære og samvittighet” (1958), og hans sikre og autoritative fremtreden var med på å gjøre den nervepirrende kunnskapskonkurransen med den for sin tid uhørt store pengepremie, 10 000 kroner, til en formidabel suksess. “Kvitt eller dobbelt” ble gjentatt sesong etter sesong. Haarberg ledet de første tre med til sammen 35 timelange konkurranser.

1964 var han selvskreven som norsk programleder i Nordvisjon-satsingen “Trekampen”, der Nordens byer konkurrerte med hverandre gjennom 8 sendinger som kulminerte med en kamp mellom hovedstedene Stockholm, København og Oslo. Den norske programleder, som var bunadkledt, opererte med stor sikkerhet sammen med kollegaene Otto Leisner og Lasse Holmquist. Senere ledet Haarberg også fjernsynets spørreleker “Terningen er kastet” og “Øyenvitne”.

Haarbergs appell som TV-personlighet kan for ettertiden synes vel seriøs og formell i henvendelsen, typisk for fjernsynets litt klossete barndom. Slik rollen den gang ble fremført, demonstrerte den veien – også publikums vei – fra radiolytter til fjernsynsseer, med oppbruddet fra radioens basis i tradisjonelle autoritetsroller – kateteret, læreren – til den visuelle performer med blikkontakt som ledende virkemiddel. Langs denne vei står Gunnar Haarberg som en interessant overgangsskikkelse, med en utstråling og en fremtreden som betegner en viktig fase av norsk mediehistorie.

Verker

  Et utvalg

 • The perfect guide. The right way to help tourists and talk to them, 1958
 • My english friends, 2. bd., Trondheim 1959
 • On your own in England, 1960 (2. utg. 1967)
 • Good evening, friends. English for beginners, 1964
 • E det Kvijtt eller dobbelt? (Gunnar Haarberg intervjuet av Krestjan Flatlajndet), 1965
 • English just for you, 1965
 • Engelsk grammatikk for yrkesskolen for handel og kontorarbeid, 1974

Kilder og litteratur

 • Stud. 1937, 1962
 • HEH, 1984, 1994
 • H. F. Dahl m.fl.: Kinoens mørke, fjernsynets lys, 1996
 • NRKs radioarkiv
 • NRKs klipparkiv