Gunnar Block Watne

Faktaboks

Gunnar Block Watne
Født
8. juli 1929, Sandnes, Rogaland
Død
28. september 2016
Virke
Ingeniør
Familie
Foreldre: Trelasthandler Gabriel Block Watne (1900–68) og Randi Øglænd (1905–93). Gift 10.7.1953 med Jorunn Svendsen (17.6.1932–), datter av kjøpmann Sven B. Svendsen (1902–65) og Ragna Helene Hansen (1903–82). Sønnedatters sønn av Jonas Øglænd (1847–1931).

Gunnar Block Watne er mannen som revolusjonerte norsk boligbygging. Gjennom prefabrikasjon gjorde han husbygging raskere og billigere – han var den første i Norge som solgte nøkkelferdige hus, og den første som satset på å markedsføre det å bo. Alt hans virke er preget av jærkulturens pre: drivet til å skape. I begynnelsen av 1980-årene var han Skandinavias største husbygger.

Block Watne vokste opp i Sandnes. Hans oldefar på morssiden var industripioneren Jonas Øglænd, og faren drev trelasthandel og høvleri, en familiebedrift siden 1872. Gunnar Block Watne vinket skolen farvel som 16-åring, og når han ikke jobbet i farens bedrift, snekret han syskrin som moren solgte for ham gjennom Husfliden. 19 år gammel drog han til USA og kjørte sammen med søsteren 16 000 km over hele kontinentet, arbeidet der et halvt år og vendte hjem med denne lærdommen: “Det viktigste er ikke hva du er utdannet som, men hva du kan” og “Tenk stort!”.

Norge skulle gjenoppbygges, og Block Watne så at det var behov for noen som tenkte nytt og annerledes. I Norge gikk den gang boligkjøpere til arkitekt, byggmester, murmester, elektriker, rørlegger og maler. I USA hadde Block Watne sett hvordan én enkelt kontrakt med en hovedentreprenør gav kjøperne et hus klart til innflytting. Etter halvannet år som assistent hos en arkitekt i Stavanger vendte han tilbake til farens bedrift, tegnet hus om natten og solgte dem om dagen. 26 år gammel kjøpte han bedriften, med seks ansatte og en årsomsetning på 2 millioner kroner.

Utviklingen tok til da han lanserte en katalog med fire typehus i prisklassen 30–40 000 kroner. Etter en ny USA-tur kunne han bringe teknikken med ferdige takstoler til Europa, og 1964 solgte Block Watne hus for 26 millioner kroner. Samme år ble et 6300 m2 stort fabrikkanlegg på Øksnevad i Klepp tatt i bruk. Året etter fikk han en henvendelse fra Sigval Bergesen d.y., og sammen dannet de selskapet Block Berge Bygg. 1968 åpnet en ferdighusfabrikk på Støren i Midtre Gauldal, og i samarbeid med Borregaard ble det reist en ferdighusfabrikk på Lisleby ved Fredrikstad. Det ble også innledet samarbeid med firmaer i Bergen og Harstad. Og etter hvert ble det ikke bare solgt eneboliger, det var utvikling av hele byggefelt, rekkehus, skoler og andre offentlige bygg.

Block Watne kombinerte dristighet og forsiktighet, og han skapte en jærsk bedriftskultur: Den er flat, direkte, preget av iherdighet og flid. Fellesskapsfølelsen, dugnadsånden, står sterkt. Hans selskaper fikk gode sosiale ordninger og et svært sosialt arbeidsmiljø. 1970 solgte selskapet 2300 boliger, og nettoomsetningen var 220 millioner kroner. Selskapet ble børsnotert 1971. Det skulle selges aksjer for 5 millioner kroner, det tegnet seg kjøpere for 45 millioner. 240 av de ansatte ble medeiere, men Block Watne og familien beholdt aksjemajoriteten. Han gikk av som administrerende direktør og var deretter styreleder frem til 1987. “Jeg fant en som var bedre enn meg til å lede familiebedriften. Jeg deler livet i epoker, ingen varer lenger enn 15 år i samme jobb,” sa han. Han kjøpte gård og ble 40 prosent bonde – med bl.a. oppdrett av varmblodshester – og 60 prosent styreleder.

1986 ble det solgt 2800 boliger, nesten en fjerdedel av alle ferdighus i Norge, og omsetningen passerte 2 milliarder kroner. Men for første gang viste resultatet minustall. Det samme skjedde året etter. Etter at kredittmarkedet ble liberalisert 1984, og reguleringer og utlånskvoter havnet på historiens skraphaug, gikk byggevirksomheten til himmels, og tomter, grunn- og betongarbeider, byggevarer og andre tjenester var i ukontrollert prisgalopp. Bygningsarbeidere ble mangelvare, mens byggekontraktene ble inngått 12–18 måneder før byggestart med små muligheter til prisregulering. 1989 solgte Gunnar Block Watne alle aksjer til Wani Holding AS, og han fikk 13,5 millioner for aksjer som på sitt høyeste nivå var verd 100 millioner kroner. Da han i midten av 1980-årene var styreleder både i Block Watne AS og i Jonas Øglænd AS, hadde han ansvar for over 4000 arbeidsplasser.

Som pensjonist har Gunnar Block Watne tegnet og snekret møbler basert på gamle tradisjoner, restaurert gamle bygninger og drevet aktivt med skogplanting.

Kilder og litteratur

  • HEH, flere utg.
  • avisartikler i Stavanger Aftenblad 1972–2004