Faktaboks

Gladys Raknerud
Gladys Florence White Raknerud
Født
26. juni 1912, Aker (nå Oslo)
Død
28. januar 1997, Oslo
Virke
Maler og grafiker
Familie
Foreldre: Direktør Olav Nilssen (1879–1938) og Florence Martha White (1879–1962). Gift 1) 1940 med journalist og kritiker Odd-Stein Anderssen (21.12.1915–24.11.1995), ekteskapet oppløst 1945; 2) 1948 med pianist Amund Raknerud (3.10.1907–7.1.1962), sønn av overlærer Andreas Raknerud (f. 1860) og lærer Ellen Gunde Røhne (f. 1869).

Gladys Raknerud var tidlig opptatt av billedkunstens formale kvaliteter. Hun var dertil en lyrisk billedkunster og en fin fargepoet. Med få unntak er hennes bilder uten ytre dramatikk eller politisk innhold. Hun laget også dekorative arbeider i glass og metall.

Raknerud hadde norsk far og britisk mor og vokste opp dels i Kristiania, dels i Chertsey utenfor London. Hun var noen år kontordame på et legekontor før hun tok vindusdekoratørskole i Hamburg 1936 og interiørarkitektskole i København 1938 og utdannet seg til billedkunstner på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Per Krohg og Thorbjørn Lie-Jørgensen 1939–40, på Statens Kunstakademi under Axel Revold 1940 og ved Det illegale akademi 1941–43. I første halvdel av 1970-årene gikk hun på Hammersmith College of Arts og Sir John Cass School of Arts & Technology i London, hvor hun bl.a. studerte grafiske teknikker.

Gladys Raknerud debuterte på Høstutstillingen 1946 og deltok der i alt 22 ganger. Hun markerte seg tidlig på utstillinger i UKS og i Oslo Kunstforening og med separatutstillinger i Kristiansand, Bergen, Ålesund og Oslo, og gjennom hele karrieren var hun en flittig utstiller over hele landet; siste gang var en retrospektiv utstilling i Oslo og Eidsvoll 1996.

For Gladys Raknerud var den gode komposisjon, det kultiverte maleriske foredrag og den avbalanserte koloritt, som oftest i rolige valørtoner med enkelte fargeaksenter, av stor betydning. Stilmessig var hun i slekt med malere som Else Christie Kielland og Agnes Hiorth. Bilder med figurer i rom står sentralt i Rakneruds produksjon. Det tidlige maleriet Kvinne i rom (1947) viser hennes evne til å gjennomføre en ambisiøs komposisjon. Det arkitektoniske rommet åpner seg mot et landskap midt i bildet. Kvinnen står langt til venstre i det avlange billedformatet og forholder seg til en stol og et bord til høyre i maleriet på en talende måte. Det er de romlige og komposisjonelle forhold kunstneren har vært opptatt av.

På en separatutstilling i Permanenten i Oslo 1958 viste Gladys Raknerud i hovedsak bilder fra Svolvær, som Ruskevær, Fiskere og Fiskebåter, alle til en viss grad inspirert av hennes lærer Axel Revold. Hun malte rene, forenklede og lyriske landskaper, som Fra Askerøya (1956). Av portretter må nevnes Aslaug Vaa (1950) og Portrett av min mor (1956). På Høstutstillingens minneutstilling 1997 var hun representert med maleriene Kongen av England og Hav. Seks av hennes bilder ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet.

Gladys Rakneruds kunstneriske utvikling gikk etter hvert mot en friere og til dels mer abstrakt kunstform, noe som kom frem bl.a. i hennes grafiske produksjon. Hun vil også bli husket for sitt finstemte landskapsmaleri, til dels stemningstungt og dunkelt, fullt av stemning og mystikk. Raknerud fikk flere store utsmykningsoppdrag, der hennes kompositoriske erfaring og utdannelse innen dekorative fag klart kommer til uttrykk, f.eks. glassmosaikken De fire årstider (1967) i Radiumhospitalet i Oslo og utsmykningen i Alta videregående skole. Hun arbeidet også med dekorative relieffer i messing.

Verker

  Et utvalg

 • Kvinne i rom, 1947
 • Aslaug Vaa, 1950
 • Portrett av min mor, 1950, NG
 • Veranda, 1954, NG
 • Fra Askerøya, 1956, NG
 • Ruskevær, ca. 1958
 • Fiskere, 1958
 • Fiskebåter, 1958
 • Fra Aksla, 1961, NRK
 • Vår III, 1967, NG
 • De fire årstider, glassmosaikk, 1967, Det norske Radiumhospital, Oslo
 • utsmykning, Alta v.g. skole, 1968
 • Sauer i skodde, 1976, NG
 • Kongen av England, 1979, p.e

Kilder og litteratur

 • G. Alfsen og J. Sanstøl Wollebæk: biografi i NKL, bd. 3, 1986
 • opplysninger fra sønnen Nils Amund Raknerud