Faktaboks

Gerhard Heiberg
Jens Gerhard Heiberg
Født
20. april 1939, Oslo
Virke
Siviløkonom og industrimann
Familie
Foreldre: Advokat Jens Gerhard Holmboe Heiberg (1903–89) og Johanne Marie (“Ba”) Baumann Nielsen (1908–86). Gift 3.7.1970 med undervisningsinspektør Else Cathrine Matheson (25.4.1947–), datter av direktør Heinrich Wilhelm von Seth Matheson (1910–2001) og Randi Eger (1921–84).
Gerhard Heiberg

Foto 1992

Gerhard Heiberg
Av /NTB Scanpix ※.

Gerhard Heiberg er en av de sterkest profilerte ledere i norsk næringsliv i siste del av 1900-tallet. Han huskes også for sin innsats som president for de olympiske vinterleker i Lillehammer 1994.

Heiberg vokste opp i Oslo og var i guttedagene en aktiv speider. Senere i livet var han stolt over å bli minnet om hva lederopplæringen i speiderbevegelsen hadde betydd for ham. Etter examen artium 1957, befalsskole og handelsgymnasium begynte han 1960 å studere ved Handelshøjskolen i København, hvor han tok eksamen 1963, fulgt av ett års studier ved California State University.

Sin industrielle karriere startet Heiberg i treforedlingsindustrien i California. Deretter var han en kort tid markedsanalytiker i Norsk Hydros gjødningdivisjon, for så å vende tilbake til treforedling, nå i Borregaard – først et år som salgskonsulent i Paris, deretter seks år som salgssjef i Salzburg i Østerrike.

Fra 1972, da han ble hentet hjem og tilbudt stillingen som viseadministrerende direktør i Norcem, gjorde Heiberg en lynkarriere i næringslivet. Allerede året etter ble han som 33-åring toppsjef i sementindustriens monopolbedrift i Norge. Han gjennomførte i sin tid som administrerende direktør og konsernsjef i Norcem (frem til 1986) noen av de største industrielle omstruktureringer i 1980-årene. Dette førte bl.a. til at Aker og Norcem gikk sammen 1987, og Heiberg var konsernsjef i Aker til 1989 og deretter styreformann til 1996.

I sitt industrielle virke har Heiberg hele tiden vært opptatt av den internasjonale prosessen som også norsk næringsliv må være en del av. Et hovedtema hos ham er at de som sitter i lederposisjoner i næringslivet, må tenke internasjonalt og ikke bare være opptatt av hverandre på hjemmemarkedet. I praksis gjennomførte han i samarbeid med svenske Euroc en omfattende internasjonalisering av sementindustrien.

Få industriledere har vært så sterkt profilert i mediene som Gerhard Heiberg. Det skyldes ikke bare hans engasjement og virksomhet på en rekke felter, men også at han som industrileder i blant traff omstridte beslutninger. I bedrifter hvor han var styreformann, fikk gjerne administrerende direktør sparken, fordi Heiberg mente bedriftens leder ikke var nok opptatt av omstilling og synliggjøring av bedriftens verdier. Dette skjedde bl.a. i Aker og i Den norske Bank.

Som leder hadde imidlertid Heiberg sin glanstid som president for Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité (LOOC) fra 1989 til 1994. Han har i hele sitt liv vært sterkt engasjert i idrett, særlig friidrett, og var selv i sin tid en habil sprinter. For sitt arbeid som formann i Stiftelsen til fremme av norsk friidrett 1982–88 ble han belønnet med Hedersmedaljen, Friidrettsforbundets høyeste utmerkelse. Heiberg var også kandidat til formannsstillingen i Norges Idrettsforbund før han påtok seg vervet som OL-president. Der skulle han først bare være i seks måneder, for å organisere og tilrettelegge det organisatoriske og politiske OL-arbeidet, men han ble deretter satt til å lede Lillehammer-OL til arrangementet var avviklet. Lekene i Lillehammer i februar 1994 ble velsignet med et praktfullt vintervær og en vellykket avvikling som bidrog til mye positiv PR for Norge. For sin innsats ble Heiberg utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1994.

Heibergs samfunnsengasjement spenner over et vidt felt, noe hans uttallige tillitsverv forteller om. De omfatter – foruten formannsverv i Norges Eksportråd (1978–81 og 1996–2000), Det Norske Flyktningeråd og kulturelle institusjoner som Oslo Kammermusikk Festival – oppgaver som styreformann i bank (Den norske Bank 1996–2000), forsikrings- og industriselskaper til styreverv i flere internasjonale organisasjoner. Som norsk medlem av Den internasjonale olympiske komité (IOC) siden 1994 – styremedlem fra 2003 – har han arbeidet for å modernisere det internasjonale OL-arbeidet.

Gerhard Heiberg har i sine mange fremskutte stillinger opplevd både å være omstridt og beundret. Hans talent som leder og organisator har likevel aldri vært trukket i tvil. Han er i besittelse av store kontaktskapende evner, og hans internasjonale kontaktflater er betydelige, noe som bekreftes ved at han er en av de norske industriledere som har fått flest utenlandske priser og utmerkelser. Han er bl.a. innehaver av flere utenlandske ordener og FNs miljøpris Global 500, fordi miljøvern ble satt på dagsorden for første gang i OL-sammenheng under vinterlekene på Lillehammer. Heiberg, som er Togos konsul i Norge, er fra 1994 partner i Norscan Partners AS.

Verker

  • Internasjonalisering av norsk industri. Norcems erfaringer (sm.m. J. T. Odegard), NHH. Kristofer Lehmkuhl forelesning 1983, Bergen 1983
  • Et eventyr blir til. Veien til Lillehammmer, 1995

Kilder og litteratur

  • Gerhard Heibergs curriculum vitae (2000)
  • HEH, div. utg.
  • opplysninger fra elektroniske tekstarkiver i Aftenp., Dagbl., Dagens Næringsliv og NTB