Faktaboks

Georg Wasmuth Sejersted
Født
21. juli 1896, Kristiania
Død
9. desember 1982, Kristiansand, Vest-Agder
Virke
Forfatter og globetrotter
Familie
Foreldre: Overingeniør Christian Wilhelm Koren Sejersted (1867–1943) og Susanne Fonahn (1866–1942). Gift 1) 2.7.1921 med Ingrid Johanne Mally Bade Haanshuus (17.7.1900–11.6.1937), datter av lege Carl Harald Adolf Haanshuus (1860–1936) og Mally Bade (f. 1867), ekteskapet oppløst; 2) 1.2.1936 med Gudrun Major (f. 24.3.1902), datter av overingeniør Fredrik Isaachsen Major (1870–1961) og Sara Fredrikke Wærner (1872–1965). Søstersønn av Adolf Fonahn (1873–1940); fars tremenning av Francis Sejersted (1936–).

Georg Wasmuth Sejersted tilbrakte det meste av sitt voksne liv med å reise i fjerne himmelstrøk og skrive bøker og holde foredrag om sine opplevelser og inntrykk. Han var en av de første norske forfattere som interesserte seg for araberlandene og arabisk kultur.

Sejersted vokste opp i Bergen. Han hadde opprinnelig tenkt å bli sjøoffiser og tok Sjøkrigsskolen 1915–18, men var utsatt for en ulykke under et tokt og tok avskjed fra tjenesten. I noen år var han journalist, men fra 1924 var han en god gammeldags oppdagelsesreisende. I årene 1929–31 avbrøt han denne virksomheten og var redaksjonssekretær i Illustrert Familieblad, men gikk deretter helt over til å skrive selv. I tillegg til bøkene skrev han 3750 artikler og holdt over 4000 offentlige foredrag. Han fikk mange oppdrag også utenfor Norge, blant annet holdt han stadig foredrag i BBC, og naturligvis også i NRK, til sammen over fem hundre.

Et av de områdene som Sejersted var særlig opptatt av, var Midtøsten. Interessen for denne delen av verden hadde han kanskje fått gjennom sin morbror, orientalisten Adolf Fonahn. Sejersted debuterte som forfatter 1926 med Sultan Abdallah's sidste kamp. Så kom i rask rekkefølge Menneskeskjebner mellom Sahara og Sydhavsøerne, Under Syd-Arabias ørkenhimmel, Lawrence og hans arabere og Garib.

I årene rett etter den annen verdenskrig, da Palestina-spørsmålet var som mest brennbart og staten Israel ble opprettet, utkom Jøder og arabere i Palestina og Oljen – jordens flytende gull. Deretter fulgte tre bøker om stillehavsøyer – Matahiwa, Sydhavets eventyrøyer og Passaten blåser over Tanaruha, før han vendte tilbake til det arabiske tema med Arabias sorte telt, Ørkentrommene kaller og Kamel og Cadillac. Boken om jøder og arabere i Palestina vitner om et skarpt øye for aktuelle konflikter; den utkom to år før staten Israel ble grunnlagt.

1962–68 var Sejersted engasjert av UNESCO for å lage det som kaltes en studieplan om Midtøstens arabiske land og Israel, en klar anerkjennelse av hans kapasitet.

Sejersted var utrolig produktiv og hadde en levende journalistisk stil, som gjorde bøkene til fascinerende lesning. Han hadde også evnen til å finne spennende innfallsvinkler til stoffet, ikke minst ved å forankre det i personer. Boken om Lawrence of Arabia er kanskje den mest spennende av alt han skrev. Størstedelen av hans produksjon lå dessuten i tiden før charterreisene, da reiseskildringer fremdeles var en populær sjanger.

Verker

 • Sultan Abdallah's sidste kamp, 1926
 • Menneskeskjebner mellom Sahara og Sydhavsøerne, 1930
 • red. Tramp. Reiseberetninger og trampoplevelser, 1931
 • Under Syd-Arabias ørkenhimmel, 1933
 • Lawrence og hans arabere, 1936
 • Garib. Over kong Salomos fjell til det urolige Palestina, 1939
 • Krigen i Finland 1939–1940, i K. Donner: Feltmarskalk Mannerheim, 1941
 • Et år fra Norge til Singapore. Skonnerten “Asp”s eventyrlige ferd over det Indiske hav, 1942
 • Orient. Fra Bagdad til kong Ibn Sa'uds land, 1942
 • Med Leiv Eirikson til Vinland, 1943
 • Carl Lumholtz på forskerferd, 1944
 • Marutea, roman (under pseud. Einar Fjeldvig), 1944
 • Det hemmelighetsfulle Arabia. Rub'al Khali, Hadramaut og dronningen av Sabas land, 1944
 • Fjellenes helter (under pseud. Harald Borgheim), 1945
 • Jøder og arabere i Palestina, 1946
 • Pionérer og indianere, 1946
 • Oljen – Jordens flytende gull, 1948
 • Matahiwa, 1949
 • Sydhavets eventyrøyer, 1950
 • Passaten blåser over Tanaruha, 1951
 • Arabias sorte telt, 1953
 • Ørkentrommene kaller, 1954
 • Kamel og Cadillac, 1957
 • Fjerne land og ukjente himmelstrøk (sm.m. P. A. Bredvei, B. Bleken og S. Grieg), 1963

  Etterlatte papirer

 • Sejersteds arkiv finnes i SA, Kristiansand (Privatarkiv nr. 1064)

Kilder og litteratur

 • Sejersteds egne bøker (se ovenfor)
 • NSK, bd. 2, 1951
 • HEH 1979

Portretter m.m.

 • Tegning av Øyvind Sørensen, 1939; p.e