Faktaboks

Frank Aarebrot
Født
19. januar 1947, Bergen
Død
9. september 2017, Bergen
Virke
Samfunnsforsker
Familie
Foreldre: Ingeniør Knut Aarebrot (1911–84) og husmor Borgny Hansen (1912–2003). Gift 31.1.1977 med dr.polit. Marian Flick (31.7.1949–), datter av Albertus Jan Flick, Nederland og hustru Sonja.

Frank Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og en av de mest utadvendte universitetslærere i Norge: Gjennom mer enn to tiår har han i høyt tempo holdt forelesninger og foredrag i inn- og utland om politiske tema. Han har også vært en hyppig deltaker i radio- og fjernsynsprogrammer og er en mye brukt kommentator i dagspressen. Han har vært valgkommentator både i NRK og i TV2.

Aarebrot vokste opp i Bergen. Etter examen artium 1966 begynte han å studere ved Universitetet i Bergen og ble cand.polit. 1976 med hovedfag i sammenlignende politikk og ellers sosiologi og historie i fagkretsen. 1969–70 var han Fellow ved Calhoun College ved Yale University i USA, og 1973 var han forskningsassistent ved Historical Archives, ICPSR, ved University of Michigan. Hjemme i Bergen arbeidet han som vitenskapelig assistent for Stein Rokkan fra våren 1969. Utover i 1970-årene vikarierte Aarebrot i ulike lektorater og amanuensisstillinger før han 1977 ble tilsatt som fast amanuensis og 2001 som professor. Fra 2002 er han også professor II ved Örebro Universitet i Sverige.

Frank Aarebrot er en populær foreleser. Han har undervist på alle nivåer i faget sammenlignende politikk, fra grunnfag til doktorgradsnivå, i Norge og i utlandet. Han har også gitt kurs i beslektede fag som historie, internasjonal politikk, sosiologi, mediefag og statistikk. I 1990-årene var han med på å bygge opp det da nye fagfeltet “Internasjonale relasjoner” ved Sjøkrigsskolen i Bergen og likeledes “Europeiske komparative studier” ved Vytautas Magnus-universitetet i Litauen.

Aarebrot har gjennom årene hatt flere eksterne engasjementer som valgobservatør, i tillegg til å være faglig ansvarlig for utdanningsprogrammet i valgobservasjon som han har utviklet ved Universitetet i Bergen. Innenfor området demokratiutvikling har han i de senere år hatt et fast forelesningsoppdrag ved Institut des Sciences Politiques i Paris og et doktorgradsseminar ved universitetet i Lüneburg.

Aarebrots politisk-sosiologiske arbeider har vært tilkjent stor vitenskapelig interesse; og artikkelen Norway: Centre and Periphery in a Peripheral State (1987) er betegnet som en klassiker på dette området. Han har også gitt betydelige bidrag til statsvitenskapelig metodologi. Ikke minst gjelder dette i tilknytning til sosiologisk og komparativ analyse av politikk. Aarebrot har vært fremhevet både for sin idérikdom og for sin metodologiske stringens.

I 1980-årene deltok Aarebrot i et internasjonalt prosjekt om kontinuitet og endring i Tyskland. I tilknytning til dette hadde han 1987 en forskerstilling ved universitetet i Marburg. I 1990-årene nedla han et betydelig arbeid innenfor området sentral- og østeuropeisk politikk, hvor han satte demokratiseringsprosessene i regionen inn i et komparativt perspektiv. Disse arbeidene er sammenfattet i bøkene The Political History of Eastern Europe in the 20th Century, The Handbook of Political Change in Eastern Europe og Challenges to Democracy. Aarebrot har også arbeidet med et prosjekt om politikk og samfunnsforhold i de baltiske land og Nordvest-Russland som munnet ut i boken Politics and Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard. Høsten 2005 var han medforfatter til en bok om den europeiske befolknings holdninger til institusjoner.

Frank Aarebrot har vært beskrevet som “erkebergensk”: snakkeglad, uformell, lett påståelig og sterkt engasjert i talløse spørsmål! Selv har han påpekt at han er “ujålete på grensen til det hensynsløse”. For hans gode relasjoner til pressen kåret Bergens Presseforening i 1999 Aarebrot til årets “Kjuagutt”. 2001 fikk han Meltzerfondets pris ved Universitetet i Bergen for fremragende forskningsformidling.

Verker

Et utvalg

  • Norway: Centre and Periphery in a Peripheral State, i S. Rokkan og D. Urwin (red.): The Politics of Territorial Identity. Studies in European Regionalism, London 1982
  • The Political History of Eastern Europe in the 20th Century. The Struggle Between Dictatorship and Democracy (sm.m. S. Berglund), Cheltenham 1997
  • The Handbook of Political Change in Eastern Europe (sm.m. S. Berglund og T. Hellén), London 1998 (2. utg. sm.m. S. Berglund og J. Ekman, Cheltenham/Northampton 2004)
  • Politics and Citizenship on the Eastern Baltic Seaboard. The structuring of Democratic Politics from North-West Russia to Poland (red. sm.m. T. Knutsen), Kristiansand 2000
  • Challenges to Democracy. Eastern Europe Ten Years after the Collapse of Communism (sm.m. S. Berglund, H. Vogt og G. Karasimeonov), Cheltenham 2001
  • The Making of the European Union: Foundations, Institutions and Future Trends (sm.m. S. Berglund, J. Ekman og H. Vogt), Cheltenham/Northampton 2006

Kilder og litteratur

  • N. V. Svendsen: “Fri og Frank”, intervju med Frank Aarebrot, i På Høyden (nettavis for UiB) 18.2.2005 og forskning.no (på Internett) 26.2.2005