Faktaboks

Ferdinand Scarlett
Ferdinand Louis Leonhard Scarlett Oppr. Scharlach Fernando Scarlett
Født
15. november 1850, Eisenach i Sachsen-Weimar-Eisenach (nå Thüringen), Tyskland
Død
20. oktober 1921, London, Storbritannia
Virke
Tysk-norsk lege, språklærer og reiselivsskribent
Familie
Foreldre: Militærlege Scharlach og en datter av korpslege Ludvig Conrad Ferdinand Bremer (1778–1870) og Gjertrud Bergendahl (1798–1863). Gift 1) 20.11.1871 med Frances (“Fannie”) Phoebe Barnes (29.3.1849–2.12.1922), datter av Lewis Barnes (1815–1902) og Julia Moulton (1818–1902), ekteskapet oppløst før 1880; 2) etter 1880 med Louisa Emily McCay (f. 1858). Navneendring til Scarlett ca. 1915.

Ferdinand Scharlach er mest kjent som pioner for norsk reiseliv og for sitt bokverk Turistlandet Norge fra 1922, som han utgav under navnet Dr. F. Scarlett.

Han var født i Eisenach av tysk far og norsk mor, datter av distrikts- og korpslege Bremer i Levanger. Da Ferdinand var fem år gammel, reiste hele familien til morfaren i Norge. Noe senere reiste faren til USA, hvor han opparbeidet seg en stor og innbringende praksis som lege i Chicago.

Sønnen drog etter og utdannet seg til lege. Men i mellomtiden var faren død, og under det store bankkrakket i USA i 1870-årene mistet sønnen alle sine penger. Han meldte seg som lege på tyrkisk side under den russisk-tyrkiske krig 1877–78 og unngikk så vidt å bli dømt til døden som forræder da han ble fanget av russerne, som trodde han var polakk. Scharlach hadde giftet seg i USA, men ekteskapet ble oppløst, og han reiste tilbake til Norge og slo seg for en tid ned som translatør og språklærer i Kristiania.

1882 kom Scharlach inn i reisebyrået Ths. Cook & Son som lege på turistbåtene på Nilen samt reisefører “i alle Europas Turistlande og gjennem Syrien og Palæstina [...], men jeg havde altid med Forkjærlighed reist i Norge om sommeren”. På denne tiden var Norge i ferd med å bli oppdaget som turistland, og på grunn av sin norske bakgrunn og sitt høyt utviklede språktalent ble Scharlach ansatt som leder for byråets første skandinaviske avdeling med base i Bergen. Sammen med sin annen hustru og deres barn ble han imidlertid boende i London, der han hadde slått seg ned i midten av 1880-årene, mens han leide seg inn på hotell i Bergen i sommersesongen.

Noe av det første Scharlach gjorde som norsk reiselivsmann var å arrangere den første britiske turistreise i Norge, fra Stavanger til Odda og Bergen, “the new inland route” i juli 1885. Det var et dristig foretak, fordi det var smått med bekvemmelighetene, både når det gjaldt transport, mat og senger, men den satte spor etter seg i form av dampbåt over Suldalsvatnet og hoteller både i Suldalsosen, Nesflaten, Røldal og Seljestad.

Scharlach drog fra 1895 på en lang rekke foredragsturneer med fargelagte lysbilder i inn- og utland, det første organiserte forsøk på å drive norgesreklame i utlandet. De 600 lysbildene kjøpte han som svart/hvitt-originaler hos fotograf Knud Knudsen i Bergen, mens håndkoloreringen foregikk i Storbritannia. I diverse avis- og tidsskriftinnlegg forklarte han hvorfor utlendinger ikke kunne vente seg den komfort i Norge som andre land kunne fremby. Som lege var Scharlach særlig opptatt av de mangelfulle sanitære forhold i hotellene rundt om i landet: “Den fuldstændige Mangel paa sanitære Indretninger i de norske Hoteller har lige fra Turisttrafikkens Begyndelse været den største Hindring for dens Udvikling, og det er næsten ubegripeligt, at der til trods for denne Mangel i alle disse Aar er kommet saa mange Turister fra Civilisationens Centrer, som maatte betragte de primitive Nødtørftsindretninger med Afsky og Forfærdelse.”

Det tok tid før nordmennene oppdaget at Norge kunne ta opp konkurransen med Mellom-Europa som vintersportsland, men Scharlach bidrog til å rette på dette, slik at turisthoteller på høyfjellet ikke skulle behøve å holde stengt halve året. Noe av det siste han skildret i sin bok, var avviklingen av jubileumsutstillingen i Kristiania 1914, som imponerte ham meget.

Under den første verdenskrig tok han navnet Scarlett og tok permanent opphold i Storbritannia, hvor han etter eget utsagn “vedblev at arbeide for Vedligeholdelsen af Reklamen for Norge”. 1915 utarbeidet han en illustrert håndbok over Norge. Sammen med Reisehaandbogen og Winter in Norway for 1914 ble den distribuert “gjennem Det Røde Kors og direkte blandt Officerer, Trafikinstitutioner, og Hospitaler samt paa udstillingen i San Francisco og i Kolonierne”.

Dr. F. Scarlett døde 1921. Turistlandet Norge utkom i to bind i Kristiania 1921–22. Første bind inneholder bl.a. kortbiografier over en rekke av pionerene innen reiselivet i Norge, mens annet bind i hovedsak er viet hans eget arbeid og bygger på grundige dagboksopptegnelser gjennom mange år. “Saa længe der er turistliv i Norge, vil hans banebrytende arbeide bli erindret og hans navn sent glemmes,” skrev Frimann Koren i sine minneord om Scarlett i bind 2.

Verker

  • Concise norwegian grammar (under navnet F. L. L. Scharlach), Bergen 1892
  • Sanitære indredninger i Turisthotellerne (under navnet F. Scharlach), 1900
  • Turistlandet Norge. Turisttrafikkens begyndelse og udvikling til verdenskrigens udbrud samt 30 aars erindringer som turistagent i Norge, 2 bd., 1921–22

Kilder og litteratur

  • F. Scarlett: Turistlandet Norge, 2 bd., 1921–22
  • S. Thon: Vertskap i Norge, 1993

Portretter m.m.

  • Portrett (brystbilde) av ukjent fotograf, u.å.; gjengitt foran tittelsiden i Turistlandet Norge, bd. 1, 1921