Faktaboks

Erling Welle-Strand
Født
25. oktober 1916, Bergen
Død
24. mai 2013
Virke
Offiser, reiselivsmann og forfatter
Familie
Foreldre: Forfatter og redaktør Edvard Welle-Strand (1884–1964) og lærer Elsa Kielland Lindhé (1888–1979). Gift 1) 1943 med forlagskonsulent Ulla Østgaard (19.6.1921–1982), datter av oberst Nikolai Ramm Østgaard (1885–1958) og hoffdame Ragni Gullichsen (1894–1956); 2) med språklærer Carol Kuhn (1928–). Svigerfar til Edvard Hoem (1949–).

Erling Welle-Strand deltok aktivt i den militære motstandskampen under den annen verdenskrig. Etter krigen har han i mer enn 50 år vært en kunnskapsrik og engasjert formidler av informasjon om Norge til så vel nordmenn som utenlandske besøkere.

Welle-Strand vokste opp i Bergen og tok examen artium ved Bergen katedralskole 1935. Deretter arbeidet han som pressesekretær ved Den Nationale Scene før han begynte å studere filologi ved Universitetet i Oslo. Studiene ble avbrutt av krigen. Han ble cand.philol. først 1945 med historie hovedfag.

Da tyske styrker angrep Norge 1940, tenestegjorde Welle-Strand i en skipatrulje i Valdres, og han var med under kampene i Bagn, hvor to tyske bataljoner ble slått på flukt. 1941 drog han til Storbritannia i en åpen båt, en 36 timers overfart fra Sunnfjord til Shetland. I Storbritannia arbeidet han først 8 måneder som journalist ved Regjeringens Informasjonskontor. 1942–43 gjennomgikk han Krigsskolen i London, fulgt av Royal Military OCTU og tjenestegjorde deretter som skytter på en norsk motortorpedobåt. Han ble innrullert i Kompani Linge, og nyttårsaften 1944 ble han sluppet i fallskjerm over Hadelandsåsen. I tiden som fulgte, var hovedoppgaven å planlegge og gjennomføre sikring av essentielle installasjoner og søke å bevare mest mulig av Oslo-områdets elektrisitetsforsyning og telekommunikasjoner mot tyske ødeleggelser i krigens sluttfase.

Etter frigjøringen ble Welle-Strand ansatt som turistsjef ved Landslaget for Reiselivets kontor i Stockholm 1946 og satt i denne stillingen til 1950, da han ble avdelings- og kontorsjef for hovedkontoret i Oslo. Fra 1955 arbeidet han som frilans konsulent og forfatter/redaktør innenfor reiselivsinformasjon og generell norgesinformasjon til 2001. Han debuterte med boken Vårt Norge allerede i fredsåret 1945 og utgav senere en rekke reisehåndbøker, bl.a. Norge rundt i en rekke utgaver 1956–81, Bilturer i Norge, Reis riktig og 12 dager med hurtigruten, foruten billedboken Norway og spesialbøker om sportsfiske og fjellvandring, som alle ble oversatt til flere språk. Han var også redaktør for seks utgaver av Norges Automobilforbunds Veibok i perioden 1964–79. Til Landslaget for Reiselivets 75-årsjubileum 1978 skrev han jubileumsboken Reiseliv og samfunn, og 1987 kom en ny, bredt anlagt Norge rundt. Han har også utgitt krigsskildringene Heltene fra Bagn, Perkele og Simens saga. Til hans seneste utgivelser hører Opplevelsesveier i Norge og krigsskildringen Vi vil verne vårt land.

Erling Welle-Strand var formann i Norges Røde Kors' katastrofekomité 1970–80 og ledet det norske gjenoppbyggingsarbeidet i den jordskjelvrammede byen Patzún i Guatemala 1976–77. For sin krigsinnsats ble han dekorert med bl.a. Krigsmedaljen, Haakon VIIs 70-årsmedalje, Deltagermedaljen og den britiske Sword of Honour fra Royal Military College. Han er dessuten innehaver av Norges Røde Kors' æresmedalje og NAFs hederstegn.

Verker

  Et utvalg

 • Vårt Norge, 1945
 • 12 dager med hurtigruten, Bergen 1953 (ny utg. 2500 mil med Hurtigruten, 1966)
 • Norge rundt. Aftenpostens turist- og reisehåndbok, 1956 (og senere utg.)
 • Bilturer i Norge, 1959 (og senere utg.)
 • red. Studentene fra 1935, 1960
 • NAF's veibok, 6 utg. 1964–79
 • Reis riktig, 3 bd., 1967–68
 • Ved et 100-års jubileum. Rutebok og samferdsel 1869–1969, 1969
 • Mountain touring holidays in Norway, 1976 (og senere utg.)
 • Angling in Norway, 1976 (og senere utg.)
 • Norge rundt. En guide til vårt lands severdigheter, 1987
 • Perkele. Merkelige fortellinger fra krigens dager, Bergen 1989
 • Heltene fra Bagn. Merkelige historier fra krigens dager, Bergen 1990
 • Simens saga. Merkelige historier fra krigens dager, Bergen 1991
 • Opplevelsesveier i Norge, 1996
 • Welle-Strands. En familiekrønike, 1996
 • Vi vil verne vårt land. Antisabotasje i Norge 1944–1945, 2000

Kilder og litteratur

 • Stud. 1935, 1960
 • opplysninger fra Erling Welle-Strand, 2004