Faktaboks

Erik Myhre
Født
11. januar 1900, Shanghai, Kina
Død
12. oktober 1983, Oslo
Virke
Reiselivsdirektør og motstandsmann
Familie
Foreldre: Kaptein og havnedirektør Hans Gustav Myhre (1863–1939) og Julie Frisenberg (1873–1906). Gift 1929 med Edith Johannessen (8.3.1904–15.12.1988), datter av sjøkaptein Håkon Johannessen (1868–1941) og hustru Hildur (1880–1965).

Erik Myhre arbeidet hele sin karriere i reiselivsbransjen. Under krigen var han motstandsmann, og etter krigen drev han sitt eget reisebyrå frem til å bli Norges største turoperatør.

Myhres foreldre bodde på Lillehammer, som Myhre regnet som sin hjemby. Hans eneste formelle utdanning var Hartmanns gutteskole i Asker. Etter skolen drog han til faren, som var havnedirektør i Shanghai i Kina. Bare 19 år gammel gikk Myhre ut i arbeidslivet da han fikk jobb ved byggingen av et vannfiltreringsanlegg i Shanghai. Deretter arbeidet han på en sukkerplantasje utenfor Honolulu på Hawaii. Fra Hawaii bar det til vestkysten av USA, hvor han var grøftegraver, tømmerhugger og plankebærer i Portland. 1924 vendte han hjem til Norge for å begynne i reiselivsbransjen. I 16 år var han ansatt i Berg-Hansen & Co Reisebureau og var da den første som solgte turbilletter i Norge til Mallorca. Det skjedde 1937–38.

En mindre kjent side ved Erik Myhre er hans rolle som motstandsmann under krigen. Under dekknavnet “Gundersen” ble han en sentral organisator og leder i etterretningsorganisasjonen Zero. Bl.a. skaffet han reisetillatelser for motstandsfolk og organiserte e-tjenesten på Oslo havn. Han var også hovedkontakt til britiske Secret Intelligence Service (SIS). Sommeren 1942 var han såkalt “dublett” for Hans Ringvold. Da Ringvold måtte flykte til Sverige, overtok Myhre hans funksjoner i forhold til Milorgs Sentralledelse (SL), postrutekontakter osv. Mars 1945 måtte også Myhre flykte til Sverige med kone og to barn. Her overtok han kontrollen med kurerrutene til Norge fra Göteborg. I Göteborg var han også kontaktmann til den svenske e-tjenestens “Musketär”-gruppe (under C-byrån). I Sverige samarbeidet Myhre dessuten nært med sin venn, motstandsmannen Kai Holst, også han Lillehammer-gutt.

Etter krigen begynte Myhre selvstendig reiselivsvirksomhet. Hans datterselskap Saga Tours ble etter hvert landets største turoperatør, kjent for produktet Saga Solreiser. Myhre var først med på å bygge opp flyselskapet Braathens SAFE. I begynnelsen av 1950-årene var han også engasjert i shipping i India og Pakistan. En kort tid var han honorær konsul i Karachi. 1952 startet han sitt eget selskap i samarbeid med Braathen. Han avsluttet sin yrkeskarriere som arbeidende styreformann i wErik Myhres Reisebyrå A/S 1970. Firmaet hadde da en omsetning på 80 millioner kroner. Da han gikk av, ble han betegnet som norsk reiselivs “grand old man”. Som pensjonist kunne han dyrke sin lidenskap som laksefisker. En av hans spesialiteter som reiselivsmann var for øvrig salg av lakserettigheter til utlendinger.

Kilder og litteratur

  • Omtaler i avisene Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer ved hans 70-, 75- og 80-årsdag, nekrolog 1983
  • T. Pryser: Fra varm til kald krig, 1994, s.132 f

Portretter m.m.

  • Fotografi gjengitt i Lillehammer Tilskuer 1.7.1970