Faktaboks

Erik Mollatt
James Momme Erik Mollatt
Født
3. april 1941, Rygge, Østfold
Virke
Industrileder
Familie
Foreldre: Rittmester Hans Mollatt (1897–1991) og Eugenie (Nini) Peterson (1903–96). Gift 1964 med Lise Kleven (14.2.1942–), datter av advokat Helge Kleven (1908–68) og Erna Nilsen (1916–2002). Bror av Ralph Mollatt(1926–84).

Erik Mollatt tilhører sjette generasjons eiere i treforedlings- og emballasjefirmaet M. Peterson & Søn i Moss. Han fullførte utbyggingen av Peterson som et tidstilpasset, nordisk emballasjekonsern.

Mollatt tok examen artium i Moss 1960 og ble siviløkonom fra The American University i Washington, D.C. 1967. Han var så ansatt i ett år i St. Regis Paper Co. 1968 ble han salgssjef i Peterson-eide Sarpsborg Papp A/S og disponent der 1977. Han kom til morselskapet M. Peterson & Søn A/S 1981 og ble administrerende direktør 1983, fra 1989 med tittel konsernsjef. I hans periode som toppsjef økte verdien av Peterson-gruppens eksport fra 980 millioner til 3,5 milliarder kr. Antall ansatte var på det meste over 2300.

M. Peterson & Søn A/S kjøpte 1983 papir- og sekkeprodusenten Ranheim Papirfabrikk A/S fra Norske Skog. Peterson satset også på å utvikle totalløsninger for pakkesystemer og overtok Emballasje A/S i Sykkylven for å betjene møbelindustrien på Vestlandet. Et annet mål var å bygge opp et globalt marked for nisjeprodukter. Et eksempel her er spesialkartong for dypfryste fiskeprodukter, laget hos datterselskapet Peterson Beck på Bornholm, som har en markedsandel på over 50 % på verdensbasis.

I den tidligere Sovjetunionen satset Peterson på et nytt marked for greaseproof (“matpapir”), som var datterselskapet Greakers spesialitet. Med kjøp av Billeruds Bruk i Säffle, Värmland 1990 ble Peterson verdens ledende leverandør på dette felt. Etter omveltningene i Øst-Europa ble produksjonen i Säffle lagt om. Det førte til at verdens første klorfrie blekeri for sulfittcellulose ble tatt i bruk der 1994. Med kjøpet av svenske AB Kenros Display 1990 ble Peterson også Skandinavias største produsent av displaymateriell.

Endrede markedsforhold i 1990-årene førte til at Peterson kvittet seg med deler av konsernets tradisjonelle virksomhet, men konsernet styrket samtidig sin posisjon på kjerneområdet bølgepapp ved overtakelse av UPM-Kymmene i Valkeakoski, Finland. Ved cellulose- og kraftliner-fabrikkene i Moss ble det i slutten av 1990-årene investert ca. 600 millioner kr i teknologisk oppdatering. Peterson og Norske Skog slo 2001 sin greaseproof-produksjon sammen i det nye Nordic Paper A/S.

Som industrileder har Mollatt arbeidet langsiktig for kvalitet, yrkesopplæring og miljø og for et godt forhold til de ansatte. Han var en respektert og populær bedriftsleder, som nesten daglig tok en runde “på gølvet” i en av fabrikkene. Peterson Moss A/S ble 1995 den første norske bedrift som fikk EUs sertifikat for miljøgodkjent virksomhet.

Mollatt har vært styreformann i Den Norske Emballageforening, Treforedlingens Bransjeforening, Østfoldtømmer ANS, Moss Industriforening, NHO Østfold og Rygge-Vaaler Sparebank og hatt tillitsverv bl.a. i Den europeiske konføderasjon for papirindustrien og i Verdens Villmarksfond i Norge. Lokalt har han gjort en stor innsats for kulturliv og historie, bl.a. ved jubileer og åpne arrangementer i Konventionsgården – firmaets hovedsete. Han var også sterkt medvirkende til at kong Christian Frederik, Grunnlovens forsvarer i forhandlingene der sommeren 1814, fikk sin statue ved Mossefossen 1995. Erik Mollatt fratrådte som konsernsjef 2002. Han er fransk visekonsul og æresmedlem i Moss Industriforening.

Verker

  • Lederartikler i firmabladet Kraftnytt 1983–2002

Kilder og litteratur

  • Arkiver hos M. Peterson & Søn A/S
  • firmabladet Kraftnytt
  • Konventionen i Moss. Festmøte 1989, Moss 1990
  • Peterson 200 år, Moss 2001