Faktaboks

Erik Hillestad
Født
12. desember 1951, Oslo
Virke
Plateprodusent
Familie
Foreldre: Prest Olaf Ludvig Zwilgmeyer Hillestad (1923–74) og musikkpedagog Sigrid Engeset (1925–). Gift 1971 med journalist Marianne Lystrup (13.6.1952–), datter av billedkunstner og prest Sigmund Lystrup (1909–) og Gina Langmoen (1922–). Svoger til Geirr Lystrup (1949–).

Gjennom hele slutten av 1900-tallet har Erik Hillestad vært en sentral person i norsk platebransje og norsk musikkliv som leder av et av de toneangivende norske plateselskapene, musikkprodusent ved plateinnspillinger, inspirator og igangsetter av kulturelle og musikalske prosjekter og prosesser, og som en betydelig tekstforfatter.

Hillestad vokste opp i et miljø preget av en radikal kombinasjon av kristent grunnsyn og kulturell interesse og åpenhet. Hans far hadde brakt moderne rytmisk musikk inn i kirkesammenheng, og Erik førte dette arbeidet videre gjennom Kirkelig Kulturverksted AS, som ble stiftet 1974. Han har hele tiden siden vært selskapets daglige leder. Først og fremst har han markert selskapet som et musikkforetak, med utgivelse av plater som hovedvirksomhet, men Kirkelig Kulturverksted har også vært aktive på andre områder, bl.a. innenfor billedkunst og arkitektur.

Den første platen Hillestad gav ut, var en samling av farens salmer. Tittelen på platen, Lukk opp kirkens dører, beskriver noe av det som preget Hillestads arbeid de første årene med Kirkelig Kulturverksted. Han arbeidet med å åpne opp kirken og den norske kristenhet for nye og annerledes uttrykksformer, og han brakte moderne musikk og til dels provoserende tekstinnhold og presentasjonsformer inn i disse tradisjonelt kulturkonservative kretsene.

Etter hvert ble virksomheten også rettet mer utover, og Hillestad har utviklet Kirkelig Kulturverksted til å bli et av de sentrale selskapene i norsk plateproduksjon, der repertoaret spenner fra religiøst orienterte utgivelser til plater der verken musikk, tekster eller utøvere forbindes med noe religiøst eller kirkelig. Selskapet dekker med sine nær 250 utgivelser et stort spekter av musikkformer.

Mange av Erik Hillestads produksjoner er blitt brukt som referanseplater av hi-fi-entusiaster, og mange har vært nyskapende i lydbilde og ved valg av f.eks. lokaliteter for opptakene. Hillestad har også vist en økende interesse for å bringe sammen musikalske stilarter fra forskjellige deler av verden, og har laget plater i Afrika, Asia og Amerika. Han har tatt med seg norske artister ut for at de skal få bruke sin kreativitet i nye musikalske og kulturelle omgivelser, og han har brakt musikk og musikere fra andre himmelstrøk til Norge for å utøve sin musikk her, i samarbeid med norske musikere. Samtidig har han vært aktivt med på å bringe norsk folkemusikk inn i det moderne norske platerepertoaret.

Økonomisk har det gått opp og ned med Kirkelig Kulturverksted, som fra 1987 er 100 prosent eid av Aschehoug forlag. I slutten av 1990-årene begynte det å gå tungt, og fra 1997 til 2000 gikk selskapet med underskudd.

Gjennom de siste par tiårene har Erik Hillestad etablert seg som en av de sentrale tekstforfatterne i norsk musikkliv. Han har skrevet et stort antall tekster, fra større verker som librettoer til musikaler til enkeltsanger og oversettelser. Tekstene hans er preget av et grunnleggende religiøst engasjement med en markert sosial og til dels politisk profil, særlig i forhold til menneskerettigheter og intellektuell frihet, men han skriver også f.eks. nære, vare kjærlighetstekster. Til sammen har han skrevet så mange og så varierte tekster av så høy kvalitet, at hans produksjon ruver i norsk sammenheng. Dessuten har han engasjert og utfordret andre forfattere til å skrive sangtekster i det store kulturelle rom som Kirkelig Kulturverksted etter hvert har gjort til sitt. Edvard Hoem, Ole Paus og Håvard Rem er blant dem som har levert tekster til Hillestads produksjoner.

Hillestad har mottatt flere priser og utmerkelser for sitt arbeid, bl.a. fikk han 1982 den første Spellemannprisen som ble utdelt til en plateprodusent, og han fikk Petter Dass-prisen 1996 og Fritt Ords honnør 1992.

Verker

  • Brødet ligger på bordet. Viser og sanger (sm.m. S. Eide og E. Skeie), Stavanger 1974
  • en mengde tekster i S. Dagsland: Alt eg såg. Komplett samling 1984–1999, 1999

Kilder og litteratur

  • Intervjuer med E. Hillestad