Faktaboks

Else Marie Jakobsen
Født
28. februar 1927, Kristiansand, Vest-Agder
Virke
Tekstilkunstner
Familie
Foreldre: Handelsreisende, senere grosserer Frithjof Thorkildsen (1900–69) og Hildur Christensen (1898–1962). Gift 7.7.1951 med lærer Finn Jakobsen (31.1.1926–1.1.1996), sønn av byggmester Peder Jakobsen og Ida Helene Jørgensen.

Else Marie Jakobsen er en av Norges mest anerkjente og folkekjære tekstilkunstnere og er særlig kjent for sine dekorative, innholdsladede og symbolmettede kirkeutsmykkinger.

Hun vokste opp i Kristiansand, der faren etter hvert etablerte egen jernvarehandel. Som barn var Else Marie ofte hos besteforeldrene, som bodde i den flotte Christensen-gården i Mandal, og hun ble sterkt knyttet til denne byen. Gymnastiden hadde hun på Kristiansand katedralskole under den annen verdenskrig, og hun tok examen artium 1945. Parallelt med skolegangen gikk hun på Olaf Hasaas' malerskole i Kristiansand 1941–45 og Karsten Jakobsens malerskole samme sted 1945–46. Deretter studerte hun ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo 1946–50, fulgt av et halvt års praksis ved Gobelin De Knipscheer i Nederland.

Etter fullført utdanning giftet hun seg med Finn Jakobsen 1951 og åpnet samme år eget billedveververksted i Kristiansand, stikk i strid med de råd hun fikk og den oppfatning som hersket – at for å klare å leve av tekstilproduksjon måtte en etablere seg i Oslo; Kristiansand ville være et for lite marked. Men markedet viste seg å være klart for Jakobsens vevde tøyer, filleryer, gardiner og møbelstoffer.

Else Marie Jakobsen begynte å delta i designkonkurranser og vant sin første av mange premier i en stor nordisk konkurranse for veveriet Mölnlycke i Göteborg. Premiepengene ble investert i kjøleskap for familien. Hun fortsatte å vinne premier i konkurranser og leverte design til ulike veverier, som f.eks. Sellgrens Veveri. Hun designet juleduker, sengetøy og dekorasjonsstoff. Hun ble etter hvert godt etablert i norsk og sørlandsk tekstilmiljø, og 1960–67 var hun tilknyttet Høie fabrikker som fast designer.

Men det var særlig billedvev hun ønsket å arbeide med, og etter hvert tok dette over for arbeidet med design. Hun hadde sin debututstilling først 1966, men da hadde hun allerede hatt flere offentlige utsmykkingsoppgaver. 1963 ble hun – som en av få norske tekstilkunstnere – uttatt til å delta på den internasjonalt anerkjente Lausanne-biennalen. Dessverre ble hun forhindret fra å delta, men 1967 ble hun tatt ut igjen, og denne gangen deltok hun.

Jakobsen har hatt en stor produksjon av tepper, og mange av dem er preget av hennes personlige kristentro. Hennes motivkrets inneholder også lokalpolitiske emner og problemstillinger. Et av hennes hovedverk er Den Røde Tråd (1981) i Realfagbygget ved Universitetet i Bergen. Billedveven, som dekker hele 90 m2, er Norges største.

Hun har jevnlig stilt ut arbeider på både separat- og kollektivutstillinger, men hennes hovedvirksomhet har vært utsmykking av kirker, skoler og andre offentlige institusjoner, som Tinghuset i Kristiansand, Lillesand og Tønsberg rådhus, Majorstuen og Haugerud kirker i Oslo og Erkebispegården i Trondheim. Hennes arbeider er kjøpt inn av mange ulike institusjoner, bl.a. Riksgalleriet, Kunstindustrimuseet i Oslo, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim, Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand og Museet for religiøs kunst i Hallgrimskirkja, Reykjavík.

Ved siden av sitt kunstneriske virke har Else Marie Jakobsen vært politisk aktiv, og hun satt i bystyret i Kristiansand 1971–75. Hun har hatt flere verv i kunstnernes organisasjoner, bl.a. som leder av Bildende Sørlandskunstnere (BSK) 1975–77 og medlem av dens faste jury 1976–79, og som styremedlem i Nasjonalgalleriet 1976–79 og medlem av dets innkjøpskomité. Hun ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1998 og har mottatt Vest-Agder fylkes kulturpris.

Verker

  Utsmykkinger (utvalg)

 • Sandviken sykehus, Bergen, Realfagbygget ved Universitetet i Bergen, Tinghuset i Kristiansand, Erkebispegården i Trondheim
 • Majorstuen kirke (Oslo), Haugerud kirke (Oslo), Misjonsaulaen og Templet i Oslo, Skovlund kirke (København), Undrumsdal kirke, Nanset kirke (Larvik), Varden kirke (Stavanger), Tverlandet kirke (Bodø), Borg kirke (Lofoten), Flekkerøy kirke, sjømannskirken i Dubai
 • Lillesand rådhus, Tønsberg rådhus, Kristiansand rådhus
 • Kristiansand katedralskole, Fagerholt skole (Kristiansand)

Kilder og litteratur

 • H. Engelstad: “Brukskunsten og de unge”, i Bonytt nr. 4/1955
 • A. J. Jutrem: “Tekstilkunstneren Else Marie Jakobsen”, i Bonytt nr. 10/1967
 • A. Andresen: “La grunnlaget for sin utvikling ved å satse på norsk design”, i Nye Bonytt nr. 8–9/1968
 • O. Skjevesland: “Når vevstolen blir prekestol”, i Tunsberg vårt bispedømme 29, 1978
 • H. Danbolt: biografi i NKL, bd. 2, 1983
 • G. Opstad: Else Marie Jakobsen, 1987
 • R. N. Lium: Ny norsk billedvev – et gjennombrudd, 1992
 • K. Norvin: Kunst i Statens hus. Utsmykkingsfondets nye statsbygg 1976–1992, 1993
 • H. Danbolt og E. M. Jakobsen: Else Marie Jakobsen, utstillingskatalog, Kristiansand 1995
 • J. Haakestad: Ariadnes tråd. Tekstile utsmykninger i Norge i det 20. århundre, Kristiansand 1998