Faktaboks

Einar Steen-Nøkleberg
Født
25. april 1944, Østre Toten, Oppland
Virke
Pianist og musikkpedagog
Familie
Foreldre: Gårdbruker Jacob Steen-Nøkleberg (1906–90) og Signe Sveen (1914–2004). Gift 27.12.1969 med klaverpedagog Roshan Rastomjee (21.6.1945–30.1.2008), datter av kjøpmann Kaikhusroo Rastomjee (1903–87) og Mehroo Frenchman (1917–65).
Einar Steen-Nøkleberg
Einar Steen-Nøkleberg
Av /NTB Scanpix ※.

Einar Steen-Nøkleberg er en av Norges fremste pianister. Han er også en anerkjent klaverpedagog, med professorater ved Norges Musikkhøgskole (NMH) i Oslo og ved Staatliche Hochschule für Musik und Theater i Hannover, Tyskland.

I barndomshjemmet ved Mjøsa spilte moren klaver, det samme gjorde en onkel, men bare “på øret”. Det var derfor lite med noter å beskjeftige seg med, og i de første barneårene spilte derfor også Einar etter gehør. Da han var 7 år gammel, flyttet familien til Våler i Østfold, og stedets prestefrue sørget for at den 10-årige Einar kom til Musikkonservatoriet i Oslo. Her fikk han Nicolai Dirdal som lærer. 1965 tok han tre eksamener ved konservatoriet – klaverpedagogisk eksamen, kirkemusikereksamen og diplomeksamen i klaver, og 1967 tok han musikk mellomfag ved Norges Lærerhøgskole i Trondheim. Deretter bar det til høyskolen i Hannover, der han tok eksamen i gamle tasteinstrumenter, teorilærereksamen og eksamen i komposisjon hovedfag 1969. 1970 avla han solisteksamen i klaver i Hannover. Samme år debuterte han på tre instrumenter – klaver, klavikord og cembalo – i Universitetets aula og Gamle Aker kirke i Oslo.

1969–73 var Steen-Nøkleberg ansatt som lektor ved Musikkonservatoriet i Oslo, samtidig som han fra 1970 var timelærer i satslære og klaver ved UiO. 1973–75 innehadde han et lektorat og dosentur ved NMH i Oslo. 1975 ble han utnevnt til professor ved høyskolen i Hannover. Her var han til 1982, da han ble utnevnt til professor ved NMH. I dette professoratet gikk han ned til halv stilling 1994.

Steen-Nøkleberg har turnert over hele Europa, han har gjennomført tre større turneer i daværende Sovjetunionen, turnert i USA, Mexico, Venezuela og Brasil samt gjestet Japan 9 ganger i tillegg til Kina og India. De orkestre han i særlig grad har samarbeidet med, er Oslo-filharmonien, Det kgl. Kapel i København, London Symphony Orchestra, St. Petersburg-filharmonien, NAK i Tokyo og China Philharmonic Orchestra i Beijing foruten en rekke orkestre i USA.

Sentralt i Steen-Nøklebergs virke står hans Grieg-innspillinger – klaverkonserten i tillegg til samtlige klaverstykker – og komplette innspillinger av Harald Sæveruds og Halfdan Kjerulfs klavermusikk, samt musikk av Thomas D. A. Tellefsen. Svært viktig er også innspillinger av noen av klaverlitteraturens sentrale sonater – Beethovens op. 13 (Pathetique), op. 27, nr. 2 (Måneskinn), op. 57 (Appassionata), og de tre siste store sonatene (op. 109, 110 og 111), samt Chopins sonater nr. 2 og 3. Steen-Nøkleberg har i tillegg vært ansvarlig for 12 utgaver av Grieg-verker på Henle Musikverlag i München. Han har dessuten skrevet boken Med Grieg på podiet, et viktig bidrag til Grieg-forståelsen og Grieg-interpretasjonen. Boken er oversatt til tysk, engelsk, russisk og japansk.

Lytter man til Steen-Nøklebergs spill, blir man snart var at man står overfor et særdeles følsomt poetisk-musikalsk sinn, lyrisk så vel som dramatisk. Hele hans kunstneriske grunnholdning er mer personlig medskapende enn objektivt reproduserende, noe som viser seg i at deler og helhet settes i en organisk forbindelse med hverandre på en måte som både fanger og engasjerer lytteren. Det kommer også til uttrykk i hans undervisning, der han gjennom samtale – i tillegg til å forespille – søker å tenne studentens forestillingskraft for derved å utfordre og utvikle det kunstneriske sinn. Flere anmeldere har bemerket dette sentrale trekk ved Steen-Nøklebergs tolkninger.

Den som kanskje har beskrevet Steen-Nøklebergs kunstneriske egenart – den indre organiske sammenheng, hans signum – aller best, er Wolfgang Molkow i Berliner Morgenpost etter en fremførelse av et av klaverlitteraturens absolutte monumentalverker, Beethovens Diabelli-variasjoner, op. 120: “Temaets i sannhet utrolige odyssé kunne høres i alle dets brytninger. Pianistens helt spesielle prestasjon i alt dette var at han maktet å fortette verkets mangesidighet til en organisk enhet – verkets kolossale dimensjoner til tross, det ble fremført i et eneste stort 'åndedrag'.”

Einar Steen-Nøkleberg har vært president i European Piano Teachers Association (EPTA), formann i Grieg Competition for Composers og den internasjonale pianistkonkurransen Concours Grieg, og han er formann i Griegselskapet i Oslo fra 1993. Han vant Deutsches Klavierwettbewerb 1968 og Norsk pianistkonkurranse 1972, og han har mottatt Kritikerprisen 1975, Spellemannprisen 1976, Lindemanprisen 1987 og Griegprisen 1988. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1993.

Verker

 • Med Grieg på podiet, 1992 (engelsk utg. 1997, russisk utg. 1999, tysk utg. 2001, japansk utg. 2004)

  Plateinnspillinger (et utvalg)

 • Norsk barokk og galanterier, 1977
 • J. Brahms: Sonate for fiolin og klaver op. 78 i G-dur og op. 108 i d-moll (sm.m. O. Bøhn), 1978
 • L. van Beethoven: Sonaten und Variationen für Cello und Klavier, 1984
 • E. Grieg: Sonaten für Violine und Klavier (sm.m. O. Bøhn), 1985
 • J. S. Bach: Die Zwei- und Dreistimmigen Inventionen, 1986
 • E. Grieg: Slåtter op. 72 (sm.m. K. Buen), 1988
 • E. Grieg: Konsert for klaver og orkester, a-moll, op. 16 (sm.m. London Symphony Orchestra, dir. Per Dreier), 1988
 • L. van Beethoven: Sonate nr. 8, op. 13 (Pathetique), sonate nr. 14, op. 27, nr. 2 (Måneskinn), sonate nr. 23, op. 57 (Appassionata), 1990
 • E. Grieg: The complete works for piano, 1995
 • E. Grieg: Tre fiolinsonater (sm.m. G. I. Lotsberg), 1996
 • A. Bibalo: Konsert for cembalo, fiolin og strykeorkester, 2001
 • H. Kjerulf: The complete works for piano, 2001
 • H. Sæverud: The complete piano edition, 2002–03

Kilder og litteratur

 • W. Molkow: Anmeldelse i Berliner Morgenpost 27.7.1979
 • j. r.: “Ein Künstler lobt das musikverständige Publikum”, i Hannoversche Allgemeine 30.8.1979
 • K. Michelsen: biografi i CML, bd. 6, 1980
 • HEH 1994
 • M. Levin: “Ridderen Einar”, i Aftenp. 20.11.1994
 • BTid 24.7.1997
 • SNL, 3. utg., 1998
 • “Einar Steen-Nøkleberg talks to Carola Grindea and Malcolm Troup”, i The European Journal for Pianists and Piano Teachers nr. 60, vinter 1999, s. 5
 • B. Rogstad: “Halfdan Kjerulf. Skapte til fullkommenhet vakker musikk”, intervju med Einar Steen-Nøkleberg, i Vårt Land 16.5.2001
 • Classics Today.com, 4.6.2002