Faktaboks

Edvard Sem
Født
21. mars 1859, Blaker i Urskoug (nå Sørum), Akershus
Død
19. september 1946, Halden, Østfold
Virke
Bokhandler, politiker og turnpioner
Familie
Foreldre: Gårdbruker Ole Tollefsen Sem (f. 1829) og Karen Enersdatter Bøhler (f. 1823). Gift 4.10.1882 i Fredrikshald med Sigvarda Marie Baastad (8.3.1858–4.7.1923), datter av skipsfører Sigvard Marinius Baastad (1827–77) og Jeanette Edvarda Amalie Spørck (1825–95).

Edvard Sem var en foregangsmann for fremstilling og trykking av offentlige skjemaer. Han var grunnlegger av og mangeårig formann i Norsk Provins-Bokhandler-Forening. Sem var også en av pionerene innen turnidretten i Norge.

Sem vokste opp på Romerike og i Christiania og tok eksamen ved Kristiania Handelsinstitut 1877. Deretter fikk han praktisk utdannelse hos bokhandler Nils Lund og senere hos H. Aschehoug & Co. 1879 kom han til Fredrikshald (nå Halden), der han ble ansatt som bestyrer av L. A. Larsens bokhandel. 1881 overtok han Martin Arnesens bokhandel samme sted og drev den under eget firmanavn, E. Sem.

Allerede tidlig utvidet Sem forretningsvirksomheten med boktrykkeri, bokbinderi og papirindustri, og 1889 startet han et spesialforlag for protokoller, skjemaer og blanketter for offentlig administrasjon. Gjennom årene gav firmaet også ut flere bøker, hvorav en del større verk. 1911 kjøpte Sem en stor bygård i Fredrikshald, dit virksomheten ble flyttet. Under jubileumsutstillingen på Frogner i Kristiania 1914 stilte han ut protokoller og skjemaer for 26 forskjellige kommunale administrasjonsgrener og fikk gullmedalje. Firmaet leverte en stor andel av de rasjoneringskort for brød og andre varer som ble utstedt i Norge under den første verdenskrig. 1921 ble blankett- og protokollavdelingen skilt ut, og sammen med J. M. Stenersen, som hadde drevet en tilsvarende virksomhet i sitt forlag, dannet Sem firmaet Sem & Stenersen A/S, med sete i Kristiania.

I en alder av vel 70 år hadde Sem så smått begynt å trekke seg tilbake fra ledelsen av firmaet i Halden, men da hans sønn og nærmeste arvtaker, Edvard Sem jr., plutselig ble revet bort i en trafikkulykke 1934, måtte senior ta fatt igjen, og han stod i den daglige ledelse like til sin død, 87 år gammel.

1888 stiftet Sem Norsk Provins-Bokhandler-Forening, som samlet alle bokhandlere utenfor Kristiania i en egen gruppe. Han var foreningens formann 1889–1915, og 1941 ble han utnevnt til æresmedlem. Han hadde også en rekke tillitsverv i ulike bedrifter og i næringslivets organisasjoner. Således deltok han i stiftelsen av Fredrikshalds Telefonforening, Norsk Landstelefonforening, Fredrikshalds Kreditbank (ordfører i representantskapet 1897–1914), Norges Byforbund (styremedlem 1901–03), Den norske Handelsstands Fællesforening (styremedlem 1909–16), Fredrikshalds Handelsstands Forening (formann 1902–15, æresmedlem 1920) og Fredrikshalds Haandverks- og Industriforening (formann 1894–95). 1925–35 var han administrerende direktør i Dalslands Järnvägs AB (Dalslandsbanen), det privateide jernbaneselskapet som trafikkerte linjen mellom Kornsjø og Mellerud i Sverige.

Sem var også aktiv i politikken. Han var med å stifte landets første høyreforening i Fredrikshald 1883, og han var medlem av Fredrikshald bystyre og formannskap 1893–1907 og 1910–19, derav som varaordfører 1902–04 og ordfører 1917–19. 1898–1906 var han varamann til Stortinget og møtte i kortere perioder 1901 og 1906. Utover dette hadde han en lang rekke kommunale verv. Han var svensk visekonsul i Halden 1913–17 og konsul 1917–34.

Edvard Sem var en av pionerene innen norsk turnsport. Han var blant stifterne av Fredrikshalds Turnforening 1879 (formann 1898–1906, æresmedlem 1909), Smaalenenes Turnkrets og Norges Gymnastikk- og Turnforbund (visepresident 1890–99). Han tok initiativet til Norges første landsturnstevne, som ble arrangert i Fredrikshald 1886 og samlet 283 turnere fra 14 foreninger. Som aktiv deltaker, leder og dommer representerte han Norges Gymnastikk- og Turnforbund ved en rekke konkurranser i utlandet.

Edvard Sem var innehaver av Kongens fortjenstmedalje i gull, kommandør av den svenske Vasaorden og ridder av Nordstjärneorden.

Verker

 • Smaalenenes amts deltagelse i jubilæumsutstillingen 1914 i Kristiania (red. sm.m. J. A. Grundt og J. Iversen), Halden 1914
 • Fredrikshalds Kreditbank. Beretning om dens tilblivelse, Halden 1937
 • Konsul E. Sem's funksjoner og tillitshverv, Halden 1943

Kilder og litteratur

 • Lindstøl, bd. 1, 1914
 • With, 1920
 • O. Forström: Fredrikshalds Turnforening gjennom 50 år, Halden 1929, s. 117–119
 • H. Bakke: E. Sem's forretning gjennem 50 år 7. februar 1881–1931, Halden 1931
 • M. Jørgensen og H. Heyerdahl: Haldens Handelsstands Forening gjennom 75 år, Halden 1932
 • Hoffstad, 1935
 • HEH 1938
 • INN, bd. 2, 1939, s. 27–28
 • H. M. Lange og P. Johansen: 60 år for norsk bokhandel. Norsk provinsbokhandler-forening 1888–1948, Stavanger 1948
 • E. Haug: 800 haldenprofiler, Halden 1950
 • O. Gulliksen: biografi i NBL1, bd. 13, 1958
 • A. Johanson: Fredrikshalds Turnforening gjennom 100 år, Halden 1979, s. 83–85

Portretter m.m.

 • Maleri av Sverre Hennum, 1936; p.e
 • Maleri av d.s., 1936; p.e