Faktaboks

Edvard Moseid
Født
18. april 1945, Vennesla, Vest-Agder
Virke
Dyreparkdirektør
Familie
Foreldre: Gårdbruker Endre Moseid (1915–) og Sigrid Andersen (1917–). Gift 1975 med Marit Espejord (23.3.1953–), datter av befal Endre Espejord (1925–) og sekretær Karin Espejord (1933–), ekteskapet oppløst 1993. Sønnesønn av Gabriel Moseid (1882–1961).

Edvard Moseid ble landskjent som leder og direktør for Kristiansand Dyrepark fra starten til 2000.

Moseid ble født på gården Moseid i Vennesla. Etter realskolen gikk han 1963/64 på Statens Gartnerskole Jensvoll ved Drammen.

Edvard Moseids livsløp er nøye forbundet med fremveksten av Kristiansand Dyrepark. Dyreparken ble stiftet av Willy Tjomsås og fire familieinvestorer fra Kristiansand 1964. Allerede året etter ble Edvard Moseid ansatt, og den offisielle åpningen fant sted 26. juni 1966.

I sin tid som direktør stod Edvard Moseid i spissen for en rivende utvikling som gjorde parken til landets ledende dyre- og fritidspark og til Sørlandets viktigste feriemål og turistattraksjon. Han hadde en enestående evne til å opprettholde kontakten med presse og publikum. Han nyttet enhver mulighet som dyrene gav ham gjennom årets gang. I 1970-årene gjorde han for eksempel Dyreparken kjent som verdens største eksportør av kameler.

Parkens største suksess var likevel knyttet til fortellingen om Julius, den nyfødte sjimpansen som ble utstøtt fra flokken og levde sitt første år hjemme hos parkens daværende medisinske ekspert, humanmedisineren Billy Glad, og familien Moseid.

Edvard Moseid var tidlig opptatt av forholdet mellom naturvern og dyrevern. Etter at Dyreparken kom over de første vanskelige årene, ble den utviklet til et mønster for hvordan dyr kan presenteres i sine naturlige omgivelser. Moseid hadde den filosofi at dyrene skulle oppleve seg som frie i parken og menneskene “være i bur”. Dette ble prøvd ut i den “nordiske” delen av parken på en måte som høstet internasjonal anerkjennelse. Under Moseids ledelse deltok parken i flere internasjonale programmer for å bevare truede dyrearter, både ved å oppbevare eksemplarer av dyrearter for å sikre genetisk mangfold og ved aktivt å støtte dyrevernprosjekter og artsbevaring i andre land.

1983 ble fritidsdelen av Dyreparken åpnet. Dette gav Moseid anledning til å utvikle nye sider av sin ledelse og sitt talent. Samarbeidet med Thorbjørn Egner om Kardemomme By gav parken et nytt ansikt og større kulturell identitet. Samtidig arbeidet Moseid iherdig for å styrke Dyreparkens kommersielle og økonomiske fundament. Terje Formoes Kaptein Sabeltann bidrog i høy grad til den kommersielle suksessen etter at de opphavsrettslige stridigheter var bilagt.

Da Kristiansand Dyrepark ble introdusert på Oslo Børs 1993, var gründerfasen på en måte i ferd med å ebbe ut. Moseid fortsatte ennå noen år, mens hans interesse dreide mer og mer over til verdispørsmål som internasjonalt dyrevern, naturvern og barns rettigheter. Et eksempel på dette er Barnas Fredsflamme, som alltid brenner i Dyreparken. Etter sin avgang har Moseid delvis bodd i Kenya og vært tilknyttet Sweetwater Sanctuary, en stiftelse som arbeider for utsatte dyrearter, ledet av Jane Goodall.

Edvard Moseid ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1999.

Verker

  • Kardemomme by i Kristiansand dyrepark (sm.m. B. Egner), 1992
  • Julius. En omvendt jungelbok, fortalt til E. Skeie, 1996
  • illustrasjoner til E. Skeie: Den levende parken, Kristiansand 1997
  • utsmykninger i Rica Hotell ved Dyreparken

Kilder og litteratur

  • Fædrelandsvennen 1964–2002
  • Dyreparkens arkiv