Faktaboks

Edin Holme
Født
24. mai 1865, Verdal, Nord-Trøndelag
Død
1. oktober 1927, Asker, Akershus
Virke
Forfatter og legpredikant
Familie
Foreldre: Snekker, skomaker, fisker og husmann Martinus Jeremiassen Holmesvald (1822–96) og Elen Maria Baardsdatter Skjærset (1823–1917). Gift 8.4.1892 med lærer Marie Schandorph Aasenhus (28.11.1865–11.9.1951), datter av bonde Ingebrigt Aasenhus og Sigrid Stendal.

Edin Holme var legpredikant og religiøs forfatter; han utgav en rekke diktsamlinger med bibelske motiver, som vant et stort publikum.

Edin Holme var yngst i en søskenflokk på 7. Alle måtte tidlig ut for å tjene sitt eget brød. Allerede 15 år gammel reiste han ut som snekkerlæring, og 17 år gammel begynte han sin predikantgjerning. Han var svært begavet, men fikk en meget utilfredsstillende skolegang, og trangen til utdannelse og kunnskap preget ham hele livet. 1892 giftet han seg med lærer Marie Schandorph Aasenhus fra Alfnes ved Levanger, sammen fikk de flere barn. Edin Holme ble ganske snart kjent over hele landet som en meget betydelig legpredikant.

Holme er kalt “de dannede klassers legpredikant”. Hans forkynnelse bar preg av hans utpregede bevissthet i stil og formuleringer og hans poetiske evner. Han forsøkte å gi forkynnelsen nye uttrykk så vel i innhold som i form. Til tross for at Edin Holme var over 40 år da han for alvor begynte å skrive dikt, var hans forkynnelse sterkt preget av poesien hele tiden. Det er sagt om ham at “midt i det varme, religiøse sinnet bodde en var barnesjel, en estetiker som dyrket det fagre i språket, i naturen, i kunsten”.

Menneskesønnen var Holmes første bok og kom 1906. Tittelen kan stå som tema for alt det Edin Holme skrev. Som motto for boken hentet han frem et vers fra diktet om Nikodemus: “Du, den høyeste blant høye, / Du, den viseste blant vise! / Kun for Deg jeg kne vil bøye, / ene Deg min sang skal prise.” All hans diktning dreide seg om Menneskesønnen. Det tok imidlertid hele 9 år før hans neste bok kom ut. Det var Ildprofeten, deretter kom Manden fra Tarsus 1919. De neste årene kom det en bok annet hvert år, Ukjente verdener, Sonofferet, Omkring Nasaræeren og Tonen fra himmelen til Høvdinger, som han holdt på å lese korrektur på da han brått og uventet døde 1. oktober 1927. Etter hans død kom Septembersol 1929. Det er også utgitt samleutgaver av hans verker.

Holmes bøker var skrevet i bundet stil. Det var poet han var. Gjennom sine bøker ble han på mange måter kristenfolkets yndlingsforfatter i sin tid. Flere av bøkene gikk i store opplag. Til tross for det store antall dikt han skrev, er det relativt få som er tonesatt. Julesalmen Vår Herre han hvilte i krybben så trang er en av de mer kjente, likeså påskesalmen Ditt kors, o Krist, ble verdens sol, dets lys ei grenser kjenner, som for øvrig er den eneste som har funnet plass i Norsk Salmebok. I Sangboken har Edin Holme fem salmer. Foruten de to nevnte, er det Tiden rinner, På ditt kors mitt håp jeg grunner og O, Jesus, du som all ting vet.

Like før Holme døde, skrev han sin egne gravsalme: “Som blomsten den gror i li og lund / og visner i blest og kulde”. Han bodde store deler av sitt voksne liv i Asker og ble gravlagt på Asker kirkegård. På gravsteinen står denne teksten fra hans egen bok Omkring Nasaræeren: “Den som Ham har sett kan intet friste / ringe synes alt han siden ser. / Den som eier Ham kan allting miste / han begjærer siden intet mer.”

Verker

 • Menneskesønnen, 1906
 • Ildprofeten, 1915
 • Manden fra Tarsus, 1919
 • Ukjendte verdener, 1920
 • Sonofferet, 1922
 • Omkring Nasaræeren, 1924
 • Tonen fra himmelen, 1926
 • Høvdinger, 1927
 • Septembersol, 1929
 • Diktverker. Minneutgave, 1934
 • Dikt i utvalg, 1973

Kilder og litteratur

 • Edin Holmes egne bøker (se ovenfor, avsnittet Verker)
 • B. Slapgard: Edin Holme. Forfattar og forkynnar,Verdal 1961
 • L. Aanestad, S. Lunde, K. Ekorness, J. B. Straume (red.): Kristen sang og musikk,2 bd., 1962–65
 • T. Salmelid (red.): Lundes sang- og salmeleksikon. Bakgrunnen for sangskattene fra kirke og bedehus,1997
 • SNL,bd. 7, 1997