Faktaboks

Dan jr. Odfjell
Bernt Daniel jr. Odfjell
Født
15. april 1938, Bergen
Virke
Bedriftsleder
Familie
Foreldre: Skipsreder Bernt Daniel Odfjell (1913–) og Karen Agnethe Henriksen. Samboer med Karen Elisabeth (“Beth”) Vikøren (5.9.1936–). Sønnesønn av Fredrik Odfjell (1878–1950); grandnevø (brorsønns sønn) av Abraham Odfjell (1881–1960).

I løpet av Dan Odfjells fartstid ble familierederiet bygd opp til å bli en av verdens ledende aktører innen spesialskipsfart. Det børsnoterte Odfjell ASA stod 2002 for nesten en firedel av verdens sjøverts transport av kjemikalier.

Odfjell vokste opp i Fana, tok eksamen ved Bergens Handelsgymnasium 1957 og begynte samme år på Sjøkrigsskolen, hvor han ble uteksaminert 1959. Han arbeidet deretter som juniormegler i New York, før han returnerte til Bergen og A/S Rederiet Odfjell 1963. Her fikk han ansvaret for å bygge opp rederiets meglervirksomhet, Minde Chartering.

I 1960-årene valgte A/S Rederiet Odfjell å avvikle den tradisjonelle bulkskipsfarten og fokusere på det relativt nye, men raskt ekspanderende markedet for transport av kjemikalier. Rederiet satset friskt på moderne tonnasje med rustfrie tanker. Dan Odfjell bidrog til utviklingen av nye skipstyper og var også sentral i etableringen av kjemikalieterminaler i Europa og Amerika.

A/S Rederiet Odfjell ble ikke like hardt rammet av 1970-årenes skipsfartskrise som andre norske rederier. For det første var overkapasiteten i kjemikaliemarkedet begrenset. For det andre hadde A/S Rederiet Odfjell bygd opp transportkapasitet gjennom et utstrakt samarbeid med andre rederier, først og fremst bergensrederiet Westfal-Larsen & Co. Dette bidrog til at den finansielle stillingen, på tross av kraftig ekspansjon, var relativt solid.

Utfordringene kom imidlertid på det hjemlige plan. Rederiet, som var etablert av Dans farfar Fredrik Odfjell og dennes bror Abraham, overlevde ikke overgangen fra andre til tredje generasjon. Uenighet om strategi og disponering av ressurser skapte intern splid. 1979 ble rederiet delt mellom to grener av Odfjell-familien. Dan Odfjell ledet selskapet Storli, som videreførte tradisjonen med transport av kjemikalier i store, avanserte spesialskip, gjerne kalt parcel-tankere. Hans tremenning Abraham Odfjell overtok de mindre kjemikalieskipene og familiens interesser i borevirksomhet i Nordsjøen.

Kombinasjonen av et dårlig marked og et ekspansivt nybyggingsprogram førte i første halvdel av 1980-årene til likviditetsproblemer og kapitalbehov. 1986 ble Storli, hvor eierinteressene til skipene var samlet, introdusert på Oslo Børs. 1990 opphørte samarbeidet med Westfal-Larsen, og Storli overtok disponeringen av Westfal-Larsens kjemikalietankskip. Selskapet skiftet 1998 navn til Odfjell ASA.

Dan Odfjell har siden 1980 fungert som styreformann i selskapet, med unntak av en periode i slutten av 1980-årene, da han var administrerende direktør. Flåten som rederiet disponerer, har økt fra ca. 150 000 dødvekttonn 1971, da Dan Odfjell for første gang ble valgt inn i styret, til mer enn 2,5 millioner dødvekttonn 2002. 1995 ble Odfjell medlem i “Maritim idé- og ressursgruppe”, opprettet av handelsminister Grete Knudsen. Det er imidlertid først og fremst gjennom sin sentrale rolle i rederiet, snarere enn i verv og utvalg, han har satt preg på norsk skipsfart.

Dan Odfjell er en entusiastisk, ekspansiv og utradisjonell bedriftsleder. På tross av at utdannelsen 1977 ble supplert med Advanced Management Program fra Harvard, er det først og fremst et aktivt og lærerikt liv innen skipsfartsnæringen som ligger bak utviklingen av familierederiet. Odfjell er pasjonert birøkter, og han har også bygd opp en vingård – Odfjell Vineyards – i Maipo-dalen i Chile. Vingården har produsert en rekke prisbelønte viner, inkludert vinen Armador, som betegnende nok betyr “skipsreder”.

Kilder og litteratur

  • HEH 1994