Faktaboks

Dag Frogner
Født
29. mai 1929, Modum, Buskerud
Død
5. mars 2015
Virke
Maler og scenograf
Familie
Foreldre: Lensmannsbetjent Rolf Frogner (1898–1933) og trygdesjef Thora Eleonore Stang (1902–99). Gift 1) 1957 med tekstilkunstner Åse Næss (10.2.1934–), datter av Ludvig Næss og Antonette Andersen, ekteskapet oppløst; 2) 1993 med flyvertinne Kirsten Grønseth (13.4.1951–).

Dag Frogner må regnes som en av de betydeligste norske scenografer i sin generasjon og har gjennom siste halvdel av 1900-tallet arbeidet ved de fleste norske teatre, foruten 25 år i NRK Fjernsynet.

Frogner er utdannet på malerlinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1946–49. Deretter studerte han ved Statens kunstakademi i Oslo under Per Krohg 1949–50 og Jean Heiberg 1950–51, og ved Statens Kunstakademi i København under Vilhelm Lundstrøm 1954. Frogner debuterte som maler på Høstutstillingen 1952.

Som maler og grafiker var Frogner særlig aktiv i 1950- og 1960-årene, oftest med landskaper og kvinneakter i en forenklet stil. Han har utført større dekorative arbeider i Gravberget kirke i Våler sammen med Thorstein Rittun og i en rekke norske cruiseskip. 1948–49 var han assistent for Alf Rolfsen i Ullensaker kirke og i Oslo Rådhus, og 1948 var han assistent for Hugo Lous Mohr i Oslo Domkirke. Han har deltatt i separat- og kollektivutstillinger både i Norge og i utlandet.

Som teatermaler var han først assistent hos Oliver Neerland på Edderkoppen revyteater. 1957–59 arbeidet han sammen med Herman Bendixen på Folketeatret, hvor han debuterte 1959 med dekorasjonene til Business av G. Ross og C. Singer. Han fikk sitt gjennombrudd som scenograf med Til lykke med dagen av Jens Bjørneboe på Oslo Nye Teater 1965. I perioden 1957–90 hadde Frogner oppgaver på de fleste norske teatre: Folketeatret, Oslo Nye Teater, Det norske Teatret, Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Rogaland Teater og Riksteatret, i tillegg til NRK Fjernsynet og Sveriges Televisjon.

“Frogner planlegger sine sceneløsninger funksjonelt med sans for sterk visuell virkning, klar forenkling og ofte i en stilisert form hvor landskapet eller interiør er erstattet med abstrakte elementer,” skrev Odd-Stein Anderssen om hans scenografiske formspråk i Store Norske leksikon. Til hans betydelige arbeider hører bl.a. sceneutstyret til Ibsens Brand (Nationaltheatret 1966, Riksteatret 1971) og Hedda Gabler (Trøndelag Teater, 1967), Alfred Hauges Cleng Peerson (Rogaland Teater, 1970), Kjeld Abells Anna Sophie Hedvig (Den Nationale Scene, 1971) og Kaj Munks Ordet (Den Nationale Scene, 1973), Harold Pinters Vaktmesteren (Det Norske Teatret, 1974) og Andorra av Max Frisch på Riksteatret.

Frogner arbeidet som scenograf i Fjernsynet i startårene, og for Fjernsynsteatret, hvor han var fra 1973, laget han bl.a. dekorasjonene til Garcia Lorcas Frøken Rosita (1969), Samuel Becketts Sluttspill og August Strindbergs Mester Olof (begge 1977). Han hadde også ansvar for dekorasjonene til flere serier, bl.a. Bjørn Rønningens Jul i Skomakergata og seriene om Marve Fleksnes og Vidkun Quisling.

I tillegg til de teaterdekorasjonene som er nevnt ovenfor, har Frogner utført dekorasjonene til revyene Tja, tja, tja (1965) og Kvinner, kvinner, kvinner (1967) og flere barneforestillinger på Oslo Nye Teater, foruten Askepott (Den Nationale Scene, 1978) og A. A. Milnes Ole Brumm (Det Norske Teatret, 1974).

Dekorasjonene til Jul i Skomakergata ble sommeren 2000 brukt som forelegg for et nytt aktivitetssenter i Dyreparken i Kristiansand. Oppbyggingen av gatemiljøet skjedde uten at Frogner var blitt rådspurt, og kunstneren var svært misfornøyd med resultatet. Saken aktualiserte også spørsmålet om opphavsrett til og rett til gjenbruk av scenografiske uttrykk, og NRK måtte gi Frogner økonomisk kompensasjon.

Dag Frogner har mottatt Prix Italia og var æresmedlem i Norske Scenografers Forening.

Verker

Offentlig utsmykning

  • Dekorasjoner (på innervegger og galleribrystning) i Gravberget kirke (sm.m. T. Rittun), Våler, Hedmark, 1955
  • veggdekorasjoner i restaurant, M/F Peter Wessel, 1973

Kilder og litteratur

  • O.-S. Anderssen: biografi i SNL1, bd. 4, 1979
  • O. Thue: biografi i NKL, bd. 1, 1982
  • opplysninger fra Dag Frogner