Faktaboks

Christoph Harbsmeier
Født
16. april 1946, Göttingen, Tyskland
Virke
Sinolog
Familie
Foreldre: Professor i teologi Götz Harbsmeier (1916–79) og teolog Dora Stoevesandt (1912–90). Gift med fysioterapeut Ingeborg Rørdam Thaning (29.5.1944–), datter av prest Kaj Fabritius Winde Thaning (1904–94) og Laura Marie Skat Rørdam (1908–2000).

Christoph Harbsmeier har som sinolog gjort seg bemerket langt ut over landets grenser, og han er ofte invitert som gjesteforeleser ved utenlandske universiteter.

Harbsmeier er tysk av fødsel, og begge foreldrene var teologer. Han hadde en solid klassisk skolering fra Göttingen med innsikt i teologi, hebraisk, latin og gresk før han 1966–73 studerte kinesisk i Oxford. I tillegg til at han allerede var en habil lingvist, fikk han i Oxford interesse for et bredt spekter av vitenskapelige problemer.

Christoph Harbsmeier er dansk gift og tok sin doktorgrad i Danmark 1981 på avhandlingen Aspects of Classical Chinese Syntax. Før det hadde han undervist i orientalsk filosofi ved University of Penang i Malaysia. 1980 ble han ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, fra 1985 er han professor. Han har vært gjesteforeleser i en rekke land, og han har utgitt publikasjoner på engelsk, tysk, fransk og dansk.

Harbsmeiers spesialitet er språkvitenskap i vid forstand. Doktorgradsavhandlingen, som omhandlet klassisk kinesisk syntaks, var et interessant bidrag til forskningen om kinesisk språk. Språkstudiene har han så utvidet til også å gjelde logikk, filosofi og begrepsdefinisjoner. Han fikk den ære å skrive bindet Language and Logic in Traditional China i Joseph Needhams enorme verk Science and civilization in China, og han benyttet et år ved Senter for høyere studier ved DNVA til å arbeide videre med nære synonymer og presisering av relaterte begreper i klassisk kinesisk. På dette området har han utført et banebrytende arbeid innen sinologi, en vitenskap som innbefatter ikke bare språkstudier, men hele den kinesiske kultur, med språk, filosofi, litteratur og historie.

Østasiatisk institutt har ofte hatt utenlandske lærere, og miljøet er internasjonalt og noe annerledes enn ved andre språkfag ved Universitetet i Oslo. Harbsmeier bidrog i en periode til å bygge opp et spennende faglig miljø ved instituttet. Studentene arbeidet med emner som interesserte ham, og han benyttet sin enorme bekjentskapskrets til å få til Norge gjesteforelesere som virket befruktende både på hans egen forskning og på studentenes. Samtidig viste han klare begrensninger i forhold til ting han ikke var engasjert i. Han kastet aldri bort tid og krefter på kjedelige administrative oppgaver eller på studenter som ikke var tilstrekkelig engasjert i studiene.

Harbsmeier har en nysgjerrighet som gjør at han interesserer seg for vidt forskjellige emner. Evnen til idéassosiasjoner og solide kunnskaper om flere kulturer gjør at han favner mye videre enn de fleste. Det er ikke mange som ville kunne skrive artikler om humor i klassisk kinesisk litteratur, med sammenligning mellom kinesisk, gresk og romersk humor. Hans nysgjerrighet har resultert i originale innspill som til tider har åpnet nye dører for andre forskere. Fra 1988 har han ledet arbeidet med Thesaurus Linguae Sericae, en historisk-komparativ database over begrepsapparater i skriftlig og muntlig kinesisk fra førbuddhistisk tid til våre dager, som også publiseres på Internett.

Christoph Harbsmeier ble innvalgt som medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi 1990. I 2005 mottok han Universitetet i Oslos forskningspris.

Verker

 • Wilhelm von Humboldts Brief an Abel-Rémusat und die philosophische Grammatik des Altchinesischen, bd. 17 av Grammatica Universalis,Stuttgart 1979
 • Aspects of Classical Chinese Syntax, dr.avh., København 1981
 • Confucius Ridens. Humour in the Analects, i Harvard Journal of Asiatic Studies50, 1990, s. 131–161
 • The mass noun hypothesis and the part-whole analysis of the White Horse Dialogue, i H. Rosemont (red.): Chinese Texts and philosophical contexts,La Salle 1991
 • Language and Logic in Traditional China, i J. Needham: Science and civilization in China,Cambridge 1998
 • Authorial presence in some pre-Buddhist Chinese texts, i V. Alleton og M. Lackner (red.): De l'un au multiple. Traduction du chinois vers les langues européennes,Paris 1999
 • Weeping and wailing in ancient China, i H. Eifring (red.): Minds and Mentalities in Traditional Chinese Literature,Beijing 1999, s. 317–422
 • The rhetoric of classical Chinese literature, i V. Mair (red.): History of Chinese Literature,Columbia 2001

  Internett-publisering

 • Thesaurus Linguae Sericae. An historical and comparative encyclopaedia of Chinese conceptual schemes (sm.m. bl.a. J. Østergaard Petersen), nettsted (http://147.142.222.208/Lasso/TLS/default.html), 2001–

Kilder og litteratur

 • Christoph Harbsmeiers curriculum vitae