Faktaboks

Christiane Koren
Christiane Birgitte Koren
Født
27. juli 1764, Amager, København
Død
28. januar 1815, Hovin i Ullensaker, Akershus
Virke
Forfatter
Familie
Foreldre: Fabrikkeier Jess Diederichsen (død etter 1780) og hustru Sara. Gift 17.10.1787 med sorenskriver Johan Koren (10.10.1758–6.5.1825; fetter av Arnoldus Koren, 1764–1854), sønn av krigsråd og godseier Claus Wilhelm Koren (1720–89) og Anna Marie Pogenberg Randulf (1718–97). Farfars mor til Daniel Koren (1858–1948; se NBL1, bd. 7).
Christiane Koren
Christiane Koren
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Danskfødte Christiane Koren skrev dikt og skuespill, men er mest kjent for sine dagbøker, som hører til de viktigste tidsdokumenter fra tiden omkring 1814.

Christiane Korens far måtte gå fra fabrikken 1780, drog til sjøs og ble borte. Christiane var en emosjonell natur, som ble sterkt preget av farens død. I København var hun med i kretsen rundt Det Norske Selskab og forelsket seg i nordmannen Carl Frederik Dichmann, en av Selskabets skjønnånder. Det var ingen økonomisk fremtid i hans stilling, og som datter av en fattig enke måtte Christiane tenke praktisk. Hun giftet seg med en annen nordmann, sekretær i høyesterett Johan Koren, og reiste med ham til Norge 1787. Han var sorenskriver i Eidsberg, og hun ble kalt “Mor Koren”, som var en vanlig benevnelse for kvinner i denne stand før de ble kalt fruer. Tilnavnet “Mor Koren” fulgte henne til Hovin i Ullensaker, dit de kom 10 år senere.

Etter 15 år i Norge var Christiane Koren en høst i Danmark, og da skrev hun Dagbog for Kristiane Koren paa en Reyse fra Norge til Dannemark begyndt den 6. september 1802. (Hun skrev den gang fornavnet med K, men gikk senere over til Ch.) Dagboken var betraktet som tapt, men dukket opp i 1940-årene og ble utgitt 1945 av Gudrun Johnson. Christiane Koren skildrer en strabasiøs 8-dagers reise Christiania–København, men tiden i Danmark er det viktigste. Hun kommenterer teaterforestillinger, gleder seg over positive endringer i samfunnet – fra “Forfriskningshuse” der damer kan gå, til at “Bøndernes Tilstand [...] er forandret til det bædre”. Hun traff igjen sin ungdoms kjærlighet Dichmann, hun bodde i samme hus som dikteren Adam Oehlenschläger, og hun besøkte Københavns litterære sentrum “Bakkehuset”, kulturpersonlighetene Kamma og Knud Rahbeks hjem.

Tilbake i Norge var Christiane Koren igjen “Mor Koren”, men hun hadde fått litterære ambisjoner. 1803 gav hun ut Dramatiske Forsøg. Adolf, Blomsterkrandserne, Hanna med forord av Knud Rahbek. Det er enkel dramatikk i tidens stil med forviklinger og lykkelig slutt, men med markerte poenger som landlivets fortrinn og to kvinners løsning på kjærlighetens problemer. Tragiske begivenheter i Christiane Korens liv ble til dikt; Dichmann tok livet av seg 1806, en sønn og en datter døde med en måneds mellomrom, 17 og 19 år gamle.

Dagbøkene er Christiane Korens viktigste litterære og kulturhistoriske bidrag. De sirkulerte i vennekretsen, der mange ble “adoptert” som åndelige “barn”. Hundre år etter hennes død gav Sofie Aubert Lindbæk ut dagbøkene fra 1808–10 og 1813–15. De gir uttrykk for både dyp sorg og små gleder, lesning og sosialt liv. En dramatisk krigstid i norsk-dansk historie påvirket hverdagen. Tvillingrikene Danmark-Norge hørte ubrytelig sammen, utviklingen i 1814 gjorde henne dypt ulykkelig. Da unionen med Sverige var et faktum, var det slutt på kreftene. 28. januar 1815 døde Christiane Koren.

Verker

 • Dagbog for Kristiane Koren paa en Reyse fra Norge til Dannemark begyndt den 6. September 1802, utg. av G. Johnson [Høibo], 1945
 • Dramatiske Forsøg. Adolf, Blomsterkrandsene, Hanna, 1803
 • Scener af Thora eller Den 2den April 1801. Et lyrisk Skuespil, Minerva, 1805
 • “Moer Korens” Dagbøger, 2 bd., utg. av S. A. Lindbæk, 1915
 • egne dikt og gjendiktninger i Nor. En poetisk Nytaarsgave for 1816, 1816

Kilder og litteratur

 • F. Schmidt: Minnedikt i Nor Tidsskrift for Videnskap og Literatur, 1815 og 1816
 • d.s.: “Christiane Korens Levnetshistorie og Karakter”, i C. N. Schwach: Nor. En poetisk Nytaarsgave for 1816, 1816
 • biografi i NFL, bd. 3, 1892
 • R. Nielsen: Norske Kvinder i det 19de Aarhundrede, 1904, s. 99–104
 • S. A. Lindbæk: Innledning til “Moer Korens” Dagbøger (se ovenfor, avsnittet Verker)
 • d.s.: biografi i NBL1, bd. 7, 1936
 • G. Johnsen [Høibo]: “Christiane Birgitte Koren f. Diderichsen “Moer Koren” 1764–1815”, i Slekten Koren, bd. 2, 1941
 • d.s.: forord til Dagbog [...] paa en Reyse (se ovenfor, avsnittet Verker)
 • E. Aasen: “Christiane Koren f. Diderichsen 1764–1815”, i Fra gamle dage. Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca. 1660–1880, 1983
 • d.s.: Kvinners spor i skrift, 1986
 • T. Steinfeld: Norsk kvinnelitteraturhistorie, bd. 1, 1988, s. 38–39
 • Å. Hinderaker: “'Mor' Koren – menneske og dramatiker”, i Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. 1, 1993
 • A.-M. Mai: “Atter et nyt Bekientskab. Christiane Korens rejsedagbog”, ibid