Faktaboks

Carl Just
Født
10. september 1897, Kristiania
Død
16. oktober 1990, Oslo
Virke
Musiker, journalist og forfatter
Familie
Foreldre: Grosserer Carl Johan Beckman (1871–1931) og Selma Augusta Just (1877–1946). Gift 1919 med Margaretha (“Greta”) Aximia Lundqvist (26.12.1894–16.5.1969), datter av formann Carl Lundqvist (1866–1931) og Anna Lund (1871–1936).

Carl Just var journalist og leder av Journalistakademiet 1951–64. Han redigerte også en rekke jubileumsbøker og byhistoriske skrifter om Oslo.

Just vokste opp i enkle kår hos pleieforeldre i Kristiania. Han traff aldri sin velstående far, men fikk kontakt med sin biologiske mor etter at hun oppsøkte ham i voksen alder. Av erindringsboken Med penn og bue går det frem at han arbeidet hardt for å utdanne seg ved siden av de mange strøjobbene han hadde i yngre år, bl.a. som forlagsmedarbeider. Han var utdannet som fiolinist fra Musikkonservatoriet. Det var hans eneste formelle utdannelse, som han nesten ikke brukte. En kort periode 1921 arbeidet han som kafémusiker ved Hotel Norge i Bergen mens han ventet på ny avisjobb.

Journalistkarrieren startet i Dagbladet 1917–19. Deretter flyttet han til Bergen som redaktør i Folkets Avis 1919–20, og 1921–28 var han redaksjonssekretær i den kristne dagsavisen Dagen. Av erindringsboken går det frem at han regnet seg som personlig kristen. Just var en av pionerene i Kringkastingsselskapet i Bergen, der han arbeidet i nyhetstjenesten 1928–36. Etter en periode i Bergens Aftenblad 1936–37 gikk han over til ukebladbransjen som redaktør av Damebladet 1938. Fra 1939 til 1943 var han frilanser i bl.a. Nordens Nytt mens han startet sin løpebane som journalistlærer.

Just var lærer ved Norsk Korrespondanseskole 1943–80, og han ledet Journalistakademiet fra det ble opprettet av presseorganisasjonene 1951 til det ble lagt ned 1964 og erstattet av Norsk Journalistskole, den første statlige journalistutdanningen i Norge. Han var også leder for Foreningen Nordens nordiske journalistkurser. En rekke kjente personer i norsk presse og kringkasting har hatt ham som lærer. Han skrev også journalistisk faglitteratur, bl.a. 96 brev om journalistikk, Spesialutdannelse av journalister og Avisen og journalisten.

Gjennom årene skrev Just rundt 30 bøker om journalistikk, kulturhistorie og byhistorie. Han laget også veilednings- og oppslagsbøker og var redaktør av en rekke årbøker, bl.a. Den Norske Turistforenings årbøker for årene 1950–65. Just var en sosial person som elsket å omgås med personligheter i medier og kulturliv. Han hadde et stort nettverk, som kom godt med i arbeidet med hans mange bøker om Oslo, der Carl Johans gate, tobindsverket Rådhuset i Oslo og 2. utgave av Oslo byleksikon er blant de viktigste.

Det var nok kunnskapstørst som lå til grunn for Carl Justs store kjærlighet til bøker. Han var formann i Bibliofilklubben 1951, og han fikk etter hvert en imponerende boksamling, som han testamenterte til Institutt for journalistikk. Gjennom årene fikk han mange utmerkelser, bl.a. Norsk Presseforbunds hederstegn i gull, Kongens fortjenstmedalje i gull og St. Hallvard-medaljen.

Verker

 • Bibliografi i Publikasjoner skrevet og/eller redigert av Carl Just 1914–1972, 1972

  Et utvalg

 • Ungdoms-drømme. Digte, 1914
 • red. Norsk Selskab for Skibbrudnes Redning. Redningsselskapet femti år 1891–9. juli–1941, 1941
 • Litteraturen om Oslo 1651–1942, 1943
 • Oslo Sjømannsforening 100 år. 1846–19. desember 1946, 1946
 • 100 år. N. W. Damm & søn 1843–1943. Et firmas historie, 1947
 • Aktieselskabet Hafslund. 1898–1948, 1948
 • Schrøder og Christiania Theater. Et bidrag til norsk teaterhistorie, 1948
 • 96 brev om journalistikk. En bok for vordende journalister, 1949
 • Carl Johans gate. Historikk og antologi, 1950
 • Rådhuset i Oslo, 2 bd., 1950–52
 • Spesialutdannelse av journalister. Internasjonal oversikt, København 1954
 • Oslo byleksikon, 2. utg., 1966
 • Avisen og journalisten. En bok for vordende journalister, 1968
 • Fabritius & sønner, Institusjonen Scheibler. I Gutenbergs tjeneste gjennom 125 år (sm.m. Ø. S. Berggrav), 1969
 • Med penn og bue. Av en pressemanns erindringer, 1971

Kilder og litteratur

 • C. Just: Med penn og bue, 1971
 • HEH, flere utg.
 • nekrolog i Journalisten 1990
 • R. Ottosen: Fra fjærpenn til Internett – journalister i organisasjon og samfunn, 1996
 • R. Ottosen: “Akademisk, kommersiell eller distriktspolitisk. Journalistutdanningens jakt på identitet”, i Norsk medietidsskrift nr. 1/1997
 • SNL, bd. 8, 1997
 • diverse avisomtaler