Faktaboks

Carl Høgset
Carl Halvor Høgset
Født
3. november 1941, Oslo
Død
2. juni 2021, Oslo
Virke
Sanger (kontratenor) og korleder
Familie
Foreldre: Lege Nils Reidar Høgset (1909–59) og forretningsdrivende Eva Marie Corneliussen (1912–93). Gift 20.3.1970 med IT-leder Kari Heyerdahl-Larsen (16.6.1943–), datter av kaptein i Hærens flyvevåpen Lars Trygve Heyerdahl-Larsen (1912–44) og Else Holst (1914–67).

Carl Høgset var gjennom sin virksomhet som kontratenor og som dirigent av elitekoret Grex Vocalis en av de sentrale skikkelser innen den vokale delen av norsk musikkliv siden 1970-årene.

Høgset vokste opp i Oslo. 1974 avla han cand.philol.-eksamen ved Universitetet i Oslo med musikk hovedfag. 2 år etter avla han diplomeksamen i sang og korledelse ved Norges musikkhøgskole. Fra 1973 arbeidet han dessuten som lektor i sang, kor og ensembleledelse ved musikklinjen på Foss videregående skole. Dette arbeidet holdt han fast på ved siden av virksomheten som dirigent og som kontratenor (falsettsanger). På det siste området var Høgset en ener i Norge, men dessverre en sjelden fugl, mens kontratenorfaget ellers i Europa har hatt en rik blomstring i de senere årene. Han debuterte 1977 og studerte i annen halvdel av 1970-årene med Paul Esswood, Alfred Deller og Mark Deller. Han sang senere kontratenor, dvs. altpartiet, ved fremførelser av oratorier og pasjoner. Han spilte også inn soloplaten Songs & Airs (1995).

Carl Høgsets navn er uløselig knyttet til utviklingen av Grex Vocalis. Allerede 1971 samlet han en gruppe unge sangere under navnet som nærmest betyr 'Den syngende flokk' (eller 'hjord'). Fra 1980-årene består koret av 40 sangere, og det har i de siste tiår holdt seg blant Norges aller beste. 1975 kom den første prisen, i NRKs korkonkurranse. 1977 vant koret den første av flere priser i Arezzo i Italia, og det var også året for den første plateinnspillingen, Norske folkeviser og verk fra renessansen i Europa, som vant Spellemannpris det året. Nettopp dette repertoaret, folketoner og madrigaler, har vært en av hjørnesteinene i korets repertoar.

1981 gav koret sin 10-års jubileumskonsert, som ble en bekreftelse på Høgsets karakteristiske korarbeid: en kultivert, myk og samlet klang forent med personlig og intenst uttrykk. Et av innslagene var gjenhør med avantgardekomponisten Mauricio Kagel. Høgset hadde hatt en viktig rolle ved innstuderingen av det krevende korpartiet i Kagels Ex-position på Høvikodden noen få år tidligere, og disse nærmest forvrengte salmene var en spennende del av konserten. Utover i 1980-årene fortsatte viktige oppdrag innen nyere musikk med flere plateinnspillinger (Thomas Beck og Erling Kjellsby 1980 og Arne Nordheim 1986). Andre viktige plateinnspillinger i 1980-årene er den Spellemannpris-vinnende Renessanse for kor (1983), fulgt av et pedagogisk opplegg med notehefte, og Visst skal våren komme (1984), med “sanger om håp” av Eyvind Skeie og Sigvald Tveit. Denne sangsyklusen fenget kor-Norge og er blitt hyppig oppført senere.

Et noe uventet prosjekt kom 1988 med arbeidersanger i nye arrangementer: Frihetens faner på ny. I midten av 1980-årene ledet Høgset Den norske studentersangforening (1983–86). 1987 startet han mannskvartetten Quattro Stagioni, som kom med sin første plate 1989 og den neste fem år senere. Her har repertoaret både vært klassisk kormusikk og nyere verker. 1987 startet Høgset Norges ungdomskor sammen med Joar Rørmark. Koret settes sammen årlig til festivaler og konkurranser og har vunnet flere utenlandske priser; fra 1994 leder Høgset det alene. 1993 startet han sammen med Njål Sparbo plateselskapet Quattro.

Høgsets korpedagogiske arbeid har gitt seg utslag i utgivelsen Sangteknikk (1994, med CD og video). Heftet er oversatt til en lang rekke språk, også japansk. Han var ofte gjestedirigent og instruktør i Norge og utlandet. Han har samtidig forsket på de fysiologiske sidene ved sangteknikk hos professor Johan Sundberg ved Tekniska Högskolan i Stockholm. Det bevisste arbeidet med sangteknikk fikk også konsekvenser for hans korideal, der han de siste årene har lagt vekt på vokalutjevning, perfekt intonasjon og en blank og briljant klang. 2002 startet han kurset/korbevegelsen Alle kan synge.

I 1990-årene stod Høgset for flere betydelige plateutgivelser med Grex Vocalis. 1997 kom både Händels Messiah og Crux med ny norsk kirkemusikk og i 2000 en Poulenc-plate. 1998 kom duoplaten Generations, der sønnen Rasmus følger i sin fars spor som kontratenor.

Verker

Utgivelser

 • Sangstemmens registerproblem, h.oppg. UiO, 1974
 • Renessansekoret. Korbok med 24 utvalgte korsanger. Med kommentarer om historikk og praktiske fremføringstips (samlet og red. sm.m. T. Gravlie), 1983
 • Sangteknikk, 1994, med CD og video

Innspillinger (et utvalg)

 • Thomas Beck/Erling Kjellsby, 1980
 • Renessanse for kor, 1983
 • Visst skal våren komme, 1984
 • Arne Nordheim, 1986
 • Frihetens faner på ny, 1988
 • Voices, med Quattro Stagioni, 1989
 • Cantio, med Quattro Stagioni, 1994
 • Songs & Airs, soloplate, 1995
 • Crux, 1997
 • Messiah, 1997
 • Generations, med Rasmus Høgset, 1998
 • Liberté, 2000

Kilder og litteratur

 • Grammofonutgivelser
 • opplysninger fra den biograferte