Faktaboks

C.L. Godske
Carl Ludvig Schreiner Godske
Født
20. mai 1906, Bindal, Nordland
Død
3. juli 1970, Bergen
Virke
Meteorolog og matematiker
Familie
Foreldre: Distriktslege Wilhelm Godske (1878–1958) og Hildur Schreiner (1878–1945). Ugift.

C. L. Godske var professor i teoretisk meteorologi ved Geofysisk institutt i Bergen i 30 år. For ham var meteorologi mer enn teori; det var også samspillet mellom atmosfæren og planter, dyr og mennesker. Han var også humanisten som, i pakt med en av sine “ville ideer”, brukte noe av sin store arbeidskraft på “å gjøre ungdommens fritid til en spennende reise full av eventyr og oppdagerglede”.

Godske tok examen artium i Stavanger 1924, studerte deretter realfag og ble cand.real. med innstilling 1930. Han studerte matematikk hos Richard von Mises i Istanbul 1935 og hos professorene Frichet og Villat i Paris 1936, og 1938 studerte han atmosfærisk stråling og turbulens hos professor Brunt i London. 1934 ble han kreeert til dr.philos. ved Universitetet i Oslo.

Allerede under hovedfagsstudiet i matematikk ble Godske 1929 privatassistent hos Vilhelm Bjerknes, grunnleggeren av den moderne værvarsling, og ble etter hvert en av hans viktigste medarbeidere. Fra midten av 1930-årene fikk han hovedansvaret for Bjerknesskolens hovedverk, Dynamic Meteorology and Weather Forecasting. Manuskriptet ble levert 1950, men boken ble ikke utgitt før 1957. Viktige nyvinninger var kommet til i løpet av disse årene, men boken er likevel et av de mest betydelige verk innen dynamisk meteorologi. Ved siden av arbeidet med dette verket skrev Godske flere vektige avhandlinger innen hydrodynamikk. Her kom hans fremragende teoretiske begavelse særlig godt til sin rett.

Godske kom til Bergen høsten 1938 som stipendiat ved Nasjonalgaven til Chr. Michelsen. Da professor Jacob Bjerknes ved Geofysisk institutt på grunn av krigsutbruddet måtte bli i USA 1940, ble Godske konstituert i denne stillingen, og 1946 ble han utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen. I Bergen utførte han under krigen lokalmeteorologiske undersøkelser. Han fikk gradvis etablert målinger av atmosfærisk stråling og satt i gang skogsmeteorologiske undersøkelser, og han var også pådriver for å få i gang mer omfattende lanbruksmeteorologiske undersøkelser i Norge.

Men teoretikeren fornektet seg ikke. Ved siden av sine regulære oppgaver ved universitetet bygde Godske tidlig i 1950-årene opp faget anvendt matematikk. Han var også en av de første i vårt land som så de store muligheter som åpnet seg ved bruk av elektroniske regnemaskiner. Han startet dristig med lite kapital og stort pågangsmot og fikk dannet interessentselskapet EMMA (Elektronisk Matematikk Maskin) 1958. Han fikk også se sine planer virkeliggjort i universitetets EDB-anlegg, der han selv var storbruker, ikke minst ved sine grunnleggende arbeider innen statistisk meteorologi.

Godske – “Calle” blant venner, kolleger og studenter – var likevel ikke et utpreget “fagmenneske”. Alle som kom i kontakt med ham, måtte bli slått og revet med av hans spennvidde, ikke minst av hans dypt personlige forhold til litteratur, kunst og musikk. Han hadde en evne til å skrive og snakke klart og fengslende, slik at leseren eller tilhøreren personlig kunne oppleve oppdagergleden. Glitrende eksempler på dette er bøkene Kirken den er et gammelt hus og Hvordan blir været?; sistnevnte er en enestående kombinasjon av historie og historier, elementær kunnskap og teori. Dette er virkelig “meteorologi for alle”. Godske var også i en årrekke fast foreleser ved Nansenskolen.

Spesielt ungdommen stod Godskes hjerte nær. Og han nøyde seg ikke med å holde foredrag og gi avisintervjuer om sitt engasjement. Det hele begynte sommeren 1945 med en ungdomsleir på Sekse i Hardanger. Senere ble det årvisst én eller flere leirer. Godske var medlem av Bergen Rotary Klubb, og han fikk overtalt klubben og individuelle medlemmer til å finansiere kjøpet av en liten fjellgård på Osterøy. Her på “Godskegården” – “De ville ideers gård” – samlet han fra 1950 av hver sommer ungdom til “forskning og friluftsliv”. Hans siste budskap til norsk ungdom var boken Oppdagerferden, som han nesten rakk å fullføre før han døde.

C. L. Godske var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi (fra 1937), Selskapet til Vitenskapenes Fremme og flere utenlandske akademier, og han var formann i Norsk Geofysisk Forening 1956–57. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1967.

Verker

 • Fullstendig oversikt finnes i R. Süssmann: Carl Ludvig Godske (1906–1970). Bibliografi, Bergen 1971

  Et utvalg

 • Die Störungen des zirkularen Wirbels einer homogen-inkompressiblen Flüssigkeit, dr.avh., DNVA Avh. I 1934 nr. 1, 1934
 • On the coupling of shearing instability and static stability in fluid motions, BMÅ, Naturvit. rk., 1945 nr. 4, Bergen 1945
 • Ungdommen og vitenskapen, 1946
 • red. Forskning og framsteg, Bergen 1946
 • Kirken den er et gammelt hus, Bergen 1948
 • Norge på langs. Roverstafetten 1951 Lindesnes–Nordkapp, Bergen 1952
 • Studies in local meteorology and representativeness, UiB Årbok, Naturvit. rk., 1952 nr. 10, Bergen 1952
 • Hvordan blir været? Meteorologi for alle, 1956
 • Dynamic Meteorology and Weather Forecasting, Boston (USA) 1957
 • Statistikk i forskning og praksis, Bergen 1966
 • Oppdagerferden. Forskning og friluftsliv, Bergen 1971

Kilder og litteratur

 • Stud. 1924, 1952
 • HEH 1968
 • årsmeldinger fra Bergens Museum 1940–48 og Universitetet i Bergen 1949–70
 • E. Høiland: “Minnetale over Carl Ludvig S. Godske”, i DNVA Årbok 1971, s. 97–103
 • K. Utaaker: Carl Ludvig Schreiner Godske, UiB. Department of Applied Mathematics. Report 117, Bergen 1998

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Maleri av Knut Glambek, 1974; Geofysisk institutt, UiB