Faktaboks

Bjørn Bue
Født
30. januar 1934, Sola, Rogaland
Død
13. april 1997, Stavanger
Virke
Misjonsprest og biskop
Familie
Foreldre: Bonde Jonas Bue (1886–1943) og Teresia Svela (1891–1972). Gift 1960 med lærer Else-Marie Joa (20.9.1934–), datter av bonde Andreas Joa (1909–94) og Margit Sola (1911–96).

Som misjonær i Kamerun i nesten 20 år var Bjørn Bue sterkt engasjert i bl.a. jordbruksprosjekter, og ledet den nasjonale evangeliseringsbevegelsen Nytt Liv for Alle. Han var biskop i Stavanger 1986–97, og markerte seg også som organisasjonsmann og aktiv deltaker i den kirkelige debatt.

Bue vokste opp i Sola som den nest yngste i en søskenflokk på 10, og i et hjem preget av dyp interesse for misjonen. Han var bare 9 år gammel da faren døde brått, men moren drev gården videre støttet av sine barn i en vanskelig krigstid. Bjørn Bue fremhevet selv sin mors eksempel og forbønner som avgjørende for hans egen kristentro.

Etter examen artium ved Rogaland offentlige landsgymnas på Bryne 1953 studerte han russisk ved Forsvarets Språkskole 1954–55. Det var under dette året han besluttet å utdanne seg til misjonær og prest. Han søkte seg til Misjonsskolen i Stavanger, hvor han ble opptatt høsten 1955. Teologistudiet gjennomførte han på bare fem år, først fire år ved Misjonsskolen og deretter ett år ved Menighetsfakultetet, hvor han ble cand.theol. 1960. I 1957 hadde han et studieopphold i USA. 1960 giftet han seg med Else-Marie Joa, og de to ble antatt og utsendt som misjonærer for Det Norske Misjonsselskap, først til språkstudier i Frankrike 1960–61, og fra 1961 stasjonert i Kamerun.

Misjonærtiden i Kamerun varte til 1979, bare avbrutt av ordinære norgesopphold mellom periodene. I Kamerun gjorde ekteparet Bue tjeneste først i Tibati, dernest i Yoko og til sist i Ngaoundéré, hvor Bjørn Bue tjenestegjorde som tillitsmann for misjonærene. Under tjeneste i Yoko ble Bjørn Bue kalt til å lede et nasjonalt evangeliseringsprogram kalt Vie Nouvelle pour Tous (Nytt Liv for Alle), med sete i hovedstaden Yaoundé, i regi av den fellesprotestantiske organisasjonen FEMEC.

1979 vendte Else-Marie og Bjørn Bue tilbake til Norge for godt. Bjørn Bue gikk først inn i en stilling som landssekretær for misjon i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og fungerte deretter som vikarprest i Stavanger bispedømme inntil han 1981 ble utnevnt til stillingen som sogneprest i Gand menighet i Sandnes. Her ble han i fem år, inntil han 1986 ble utnevnt til biskop i Stavanger bispedømme.

Som misjonær utmerket Bjørn Bue seg som en dyktig innovator, inspirator og organisator. Evangeliseringsprogrammet Nytt Liv for Alle har satt varige spor, ikke minst ved de mange tusen kamerunere som gjennom dette programmet ble delaktige i kirkens liv og virksomhet, og som dermed bidrog til selvstendiggjøringen og stedegengjøringen av de protestantiske kirkene i Kamerun.

Også som biskop holdt Bjørn Bue et meget høyt aktivitetsnivå spredt på et vidt spekter av arbeidsområder. Han hadde sentrale verv i begge de to store internasjonale kirkelige samarbeidsfora, i Sentralkomiteen for Kirkenes Verdensråd 1990–97, og som formann/nestformann i Den norske Lausannekomité 1986–90/1990–92. I perioden 1985–90 var han formann i landsstyret for Det Norske Misjonsselskap, og i årene 1991–97 ordfører i Egede Instituttet for Misjonsforskning. 1995–97 var han nestformann i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Om sine erfaringer fra misjonsmarken utgav Bue bl.a. Nytt liv for alle i landsbyen og Såkornet og spirekrafta. 1988 utgav han, sammen med to medredaktører, Misjon – en velsignelse til alle folkeslag.

Som biskop var Bjørn Bue en aktiv bidragsyter i den offentlige debatt om kirkelige spørsmål. I Stavanger blir han blant annet husket for sitt sterke engasjement for flyktninger, innvandrere og andre minoriteter. Som person utmerket han seg som den visjonære og handlekraftige inspirator som hadde en dyp og brennende kjærlighet til det kristne budskap.

Bue døde midt i sin hektiske bispetjeneste. Under forberedelsene til en skolegudstjeneste fikk han et illebefinnende og døde få uker senere i en alder av 63 år.

Verker

  • Nytt liv for alle i landsbyen, i E. Lageer: Nytt liv for alle, Stavanger 1971
  • Misjon – en velsignelse til alle folkeslag. En missiologisk studiebok (red. sm.m. T. S. Langås og A. B. Samuelsen), 1988
  • Såkornet og spirekrafta. År i Afrika, 1992

Kilder og litteratur

  • Telefonintervju med Else-Marie Bue
  • opplysninger fra Stavanger bispekontor