Faktaboks

Birger Dannevig
Født
24. desember 1921, Hisøy (nå Arendal), Aust-Agder
Død
23. mai 1998, Arendal
Virke
Sjøfarts-, bedrifts- og lokalhistoriker
Familie
Foreldre: Bestyrer Alf Nicolay Dannevig (1886–1960) og Sofie Marie Knudsen (1884–1972). Gift 1952 med mag.scient. Eva Henly (28.7.1922–), datter av grosserer Alfred Georg Henly (1886–1953) og Anna Jørgine Østlie.
Birger Dannevig
Birger Dannevig
Av /NTB Scanpix ※.

Få skrivende sørlendinger hadde en så stor og omfattende bokproduksjon bak seg som Birger Dannevig. Hele 54 bøker av ulike slag kom fra hans flittige penn, de fleste med utgangspunkt i norsk skipsfartsnæring.

Dannevig vokste opp som yngstemann i barneflokken på Flødevigen, og virket hele sitt skrivende liv på hjemstedet Hisøy. Etter examen artium 1941 og handelsgymnas tok han dispasjøreksamen. En tid arbeidet han innen sjøforsikring, men 1949 sa han opp den trygge stillingen som forsikringssekretær i Assuranceforeningen Gard i Arendal for å satse på en usikker karriere som frilansskribent. Etter noen år gikk han over til å bli heltids forfatter.

Birger Dannevig hadde solid bakgrunn for sitt forfatterskap. Helt fra guttedagene skrev han i lokalavisene om gamle sjømenn og ting han dumpet over i lokalmiljøet i Flødevigen. Videre hadde han en fortid som journalist i Agderposten i Arendal, som avisens første skipsfartsskribent. Denne faglige ballasten gav et ekstra godt grunnlag for forfattervirksomheten. Dessuten hadde han ervervet seg bred historisk viten om det fagområdet han kom til å vie hele sitt liv til.

Dannevig var særlig interessert i sjøfartshistorie, og de fleste av hans bøker kom da også til å dreie seg om skipsfart. Forfatterskapet omfattet bl.a. en lang rekke bøker om rederi- og sjøfartshistorie på lokalplan. Men han utgav også bøker om bank-, industri-, organisasjons- og kraftverkshistorie. I tillegg leverte han en rekke artikler til nærings- og fagbøker, om emner som industri, bergverk, reisetrafikk og generell Agder-historie.

Blant de større bokproduksjonene kan nevnes Farsunds sjøfarts historie (1967) og Grimstads sjøfarts historie (1971). Han skrev også allmennhistoriedelen av bygdebøkene for Froland og Eide, og jubileumsboken ved Arendals 250-årsjubileum 1973, Arendal gjennom skiftende tider. Videre var han hovedredaktør for Arendalsregionens krigshistorie (1985).

Storverket i hans lange forfatterskap var Skip og menn, som utkom 1968. Dette var den første samlede fremstillingen av den norske handelsflåtens innsats under den annen verdenskrig. Dokumentarboken ble en stor suksess. Det var for øvrig utgivelsen av denne boken som gav støtet til at saken om Nortraships hemmelige fond ble tatt opp i sin fulle bredde.

Under krigen var Dannevig aktiv motstandsmann. 1943, bare 22 år gammel, ble han av Forsvarets Overkommando i London oppnevnt som leder for etterretningsorganisasjonen XU i Arendalsdistriktet. Han innehadde denne funksjonen frem til frigjøringen 1945.

Birger Dannevig var også en fremragende fotograf, og de fleste av hans bøker var illustrert med egne fotografier.

Verker

  Et utvalg

 • Arendals sjømannsforening gjennom 100 år, Arendal 1954
 • Farsunds sjøfarts historie, Farsund 1967
 • Skip og menn. Den norske handelsflåtes krigsinnsats 1939–1945, 1968
 • Norsk skipsfarts historie, 1969
 • Grimstads sjøfarts historie, Grimstad 1971
 • Arendal gjennom skiftende tider 1528–1723–1973, Arendal 1973
 • Th. Brøvig, 2 bd., Farsund 1974
 • Sagaen om en sørlandsbygd. Eide sogns historie, bd. 1, Homborsund 1972, bd. 2, del 1, Homborsund 1984
 • Skipene fra Norge. Fortellingen om den gamle norske skipsfart på det Fjerne Østen – særlig Kina og øyene i Ostindia, Bergen 1982
 • Arendalsregionens krigshistorie. Arendalsregionen og dens handelsflåte 1939–1945, Kolbjørnsvik 1985
 • Vår siste skværrigger i fraktefart. Barken Pehr Ugland's historie, Kragerø 1987

Kilder og litteratur

 • Stud. 1941, 1966