Faktaboks

Arnljot Høyland
Født
19. februar 1924, Bærum, Akershus
Virke
Matematisk statistiker
Familie
Foreldre: Lærer Torleiv Høyland (1893–1989) og kontorfullmektig Sigyn Husebø (1899–1990). Gift 20.10.1951 med statistiker Liv Sirum (19.1.1926–), datter av overingeniør Esten Sirum (1889–1958) og Helga Amundsen (1901–96).

Arnljot Høyland er internasjonalt kjent for sin virksomhet innen matematisk statistikk. Han har vært en meget aktiv deltaker i oppbyggingen av statistikkfaget i Norge, blant annet som lærebokforfatter. Han er dessuten kjent for å ha komponert melodien til Alf Prøysens “Julekveldsvise”.

Høyland tok examen artium 1943. Da krigen sluttet, begynte han å studere matematikk ved Universitetet i Oslo (UiO). I forbindelse med verneplikten 1946–47 kom han i kontakt med Etterretningsavdelingen ved Forsvarets Overkommando. Her ble han 1948 utnevnt til kaptein, med oppgave å bygge opp en analyseavdeling bestående av matematikere og språkfolk. I analyseavdelingen oppstod behovet for å lære statistikk. Høylands matematikkstudier ved universitetet, som han til dels gjennomførte ved siden av stillingen i Forsvaret, kom derfor til å ha et sterkt innslag av matematisk statistikk. Han fullførte cand.real.-graden 1952.

Høyland sluttet i Forsvaret 1954 med majors grad. Han gikk da inn i en stilling som vitenskapelig assistent for professor Erling Sverdrup ved UiO og fikk her en viktig rolle i etableringen av det nye statistikkfaget. 1957 drog han til University of California, Berkeley, for å starte doktorgradsstudier ved det velrenommerte statistikkinstituttet der. Han tok Ph.D.-graden 1963. Siden ble han en viktig kontaktperson for andre unge nordmenn som ønsket å starte doktorgradsstudium i USA.

Etter en periode som universitetslektor ved UiO 1959–65 ble Høyland 1965 ansatt som dosent og senere professor i matematisk statistikk ved NTH i Trondheim. Her var han professor til 1990 og deretter seniorforsker frem til 1994. Høyland var den første ansatte i statistikk ved NTH. Etter iherdig innsats fikk han gjennomslag for et eget statistikkfag på alle NTHs ingeniøravdelinger. I denne tiden hadde han stor hjelp av sin kone Liv, som ble ansatt som universitetslektor i statistikk ved NTH 1968. Høylands lærebok Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære var i mer enn 20 år pensumlitteratur for studentene ved NTH.

Gjennom sin kontakt med statistikkmiljøet i Berkeley ble Høyland i midten av 1970-årene kjent med fagfeltet pålitelighetsanalyse. Han tok initiativ til å sette i gang undervisning i faget på NTH og spilte siden en sentral rolle i utviklingen av pålitelighets- og sikkerhetsfaget ved NTH og SINTEF. Han er medforfatter av en internasjonal lærebok i pålitelighetsanalyse.

I de siste årene av krigen kom Høyland i kontakt med Alf Prøysen. De samarbeidet blant annet om revyer, og det var i denne sammenheng at Høyland komponerte melodien som Prøysen senere brukte til sin “Julekveldsvise”.

Høyland er kjent for sitt gode humør og sin musikalitet. Han har alltid fremstått som en miljøskaper, en egenskap som utvilsomt har hatt betydning for de resultater han har oppnådd. Gjennom årene har han opparbeidet et utstrakt kontaktnett blant fagfeller over hele verden.

Arnljot Høyland ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1995. Han er medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi fra 1972, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1975 og International Statistical Institute fra 1966.

Verker

  • Some Problems in Robust Estimation, dr.avh. University of California, Berkeley 1963
  • Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære, 2 bd., Trondheim 1972–73 (flere senere utg.)
  • System reliability theory. Models and statistical methods (sm.m. M. Rausand), New York 1994
  • ca. 30 avhandlinger, vesentlig om statistiske emner
  • melodi til A. Prøysens “Julekveldsvise” (oppr. skrevet til Prøysens “Lærlingevise”), 1944

Kilder og litteratur

  • Stud. 1943, 1968
  • HEH 1994