Faktaboks

Are Holen
Født
18. juli 1945, Oslo
Virke
Psykolog, psykiater og organisasjonsleder
Familie
Foreldre: Lege Magnus Holen (1899–1971) og lærer Anna Rutlin (1901–92). Gift med klinisk psykolog Turid Suzanne Berg-Nielsen (17.7.1951–), datter av ambassadør Christian Berg-Nielsen (1920–2016) og Aase-Helene Stensholdt (1923–).

Are Holen grunnla 1966 og har siden ledet organisasjonen Acem, som har utviklet metoden Acem-meditasjon. Han er også nasjonalt og internasjonalt kjent for sine arbeider innen stress- og katastrofeforskning og har bl.a. utviklet en samtalebasert bearbeidelsesmetode for personer som har vært utsatt for traumatiske hendelser.

Holen vokste opp på Høybråten i Oslo. Han tok examen artium 1964, studerte deretter psykologi ved Universitetet i Oslo og ble cand.psychol. 1972. Umiddelbart etter eksamen begynte han på medisinstudiet og ble cand.med. 1978. Han ble dr.med. 1990 på avhandlingen A long-term outcome study of survivors from a disaster. The Alexander L. Kielland disaster in perspective.

Holen er spesialist i psykiatri med interesse for individual- og gruppepsykoterapi. Han var universitetslektor i psykiatri ved Universitetet i Oslo 1984–90, forsker ved Langley Porter Psychiatric Institute ved University of California i San Francisco 1991–92, og er fra 1993 førsteamanuensis i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU). Han har vært engasjert i oppbyggingen av medisinske atferdsfag ved NTNU og ledet utvalget for problembasert læring ved Det medisinske fakultet der 1996–98. Holen var gjesteprofessor ved Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine ved Stanford University i USA 1999–2000. Han har hatt flere faglige verv i internasjonale organisasjoner og satt bl.a. i redaksjonen for Journal of Traumatic Stress fra starten 1988.

I gymnastiden kom Are Holen i kontakt med yoga- og meditasjonsteknikker, og 1966 stiftet han organisasjonen Acem, som har til formål å arbeide for menneskelig vekst. Etter et studieopphold i India 1967 studerte han sanskrit ved Universitetet i Oslo i tre år. Han har vært sentral i utviklingen av Acem-meditasjon og relaterte bearbeidende gruppeaktiviteter. Gjennom dette har han levert verdifulle bidrag til forståelse av meditasjonspsykologi og betydningen av meditasjon som hjelpemiddel til personlig utvikling.

Holen har praktisert Acem-meditasjon daglig siden gymnastiden og har direkte eller gjennom andre undervist noen titusentalls personer i ulike land og kulturer. I yngre år underviste han også i yoga gjennom Norsk yoga-skole, som han grunnla i slutten av 1960-årene. Hans vedvarende interesse for meditasjon er idealistisk og personlig. Han har i mindre grad vært opptatt av å forklare prosessen ut fra etablert psykologisk teori og faglige rammer, bl.a. fordi det fortsatt finnes få egnede paradigmer som fanger fenomenet i sin bredde. Han har heller ikke sett det som sin oppgave å vinne faglig gjennomslag for nye, egnede paradigmer. Hans arbeid med egne og andres meditasjonserfaringer siden midten av 1960-årene har likevel hatt en viss systematikk. Innsikten har i noen grad vært ervervet gjennom “prøving og feiling”, men mest gjennom en dialektisk, diskursiv og hermeneutisk tilnærming. I egen forskning på andre områder er han empirisk og statistisk anlagt, men han har også stor sans for økende innslag av kvalitative metoder i psykologisk forskning i senere år.

Acem er etablert med sentre i Skandinavia og flere europeiske land, samt i India og på Taiwan. Organisasjonen utgir flere publikasjoner, bl.a. et International Newsletter og (siden 1968) tidsskriftet Dyade. Holen har redigert flere bøker om Acem-meditasjon: Stillhetens psykologi – som hittil (2001) er kommet i fem utgaver og er oversatt til kinesisk og flere andre språk, Bedre hverdag, Meditasjon på norsk og Stress – arbeid – kjærlighet. Acem-meditasjon i perspektiv. I år 2000 utkom CDen Inner Strength. The Free Mental Attitude in Acem-meditation.

Verker

Et utvalg

 • red. Stillhetens psykologi. Transcendental meditasjon. Virkning og dynamikk, 1976
 • Ettervirkninger av en utblåsning: “West Vanguard”-ulykken i katastrofepsykiatrisk perspektiv, Stavanger 1987
 • A long-term outcome study of survivors from a disaster. The Alexander L Kielland disaster in perspective, dr.avh. UiO, 1990
 • A longitudinal study of the occurrence and persistence of post-traumatic health problems in disaster survivors, i Stress Medicine 1991, s. 11–17
 • Normal og patologisk sorg – nyere synspunkter, i TNLF nr. 17/1993, s. 2089–2091
 • Pathological Grief: Diagnosis and Explanation (sm.m. M. J. Horowitz og G. A. Bonanno), i Psychosomatic Medicine 1993, s. 260–273
 • The North Sea Oil Rig Disaster, i J. P. Wilson og B. Raphael (red.): International Handbook of Traumatic Stress Syndromes, New York 1993, s. 471–478
 • Advantages of problem-based learning, i TNLF 1998, s. 2998
 • Posttraumatic Stress Disorder, Delayed, i G. Fink (red.): Encyclopedia of Stress, 2000, s. 179–181
 • The PBL group: Self-reflections and feedback for improved learning and growth, i Medical Teacher 2000, s. 496–499

Kilder og litteratur

 • Biografi i NL, bd. 3, 1996