Faktaboks

Anthon B. Nilsen
Anthon Bernhard Elias Nilsen Pseud. Elias Kræmmer
Født
30. juni 1855, Svelvik, Vestfold
Død
6. desember 1936, Oslo
Virke
Forretningsmann og forfatter
Familie
Foreldre: Skipsfører Bernt Nilsen (1815–60) og senere asylbestyrer Elisabeth (“Lise”) Marie Selvig (1814–93). Gift 9.11.1880 i Drammen med Helene Gurine Holst (12.2.1861–16.7.1939), datter av kjøpmann Bernhard Holst (1834–98) og Mathilde Amalie Olsen (1843–95).

Anthon B. Nilsen var grunnlegger av firmaet Anth. B. Nilsen & Co. Ltd. Han hadde en rekke tillitsverv og satt dessuten en periode på Stortinget. Mest kjent ble han for sitt forfatterskap under pseudonymet Elias Kræmmer.

Anthons far druknet under et forlis i Nordsjøen da gutten bare var seks år gammel. Familien måtte forlate Svelvik, men holdt kontakten ved hyppige besøk og ferieopphold. I Christiania levde familien av morens småjobber, inntil hun ble bestyrer ved Grønlands barneasyl (datidens barnehager).

Anthon B. Nilsen følte seg tiltrukket av sjøen, og etter endt skolegang på Qvams skole tok han hyre om sommeren og gikk på sjømannsskole om vinteren. 1873 tok han skippereksamen. Etter ett år til sjøs gikk han imidlertid på land for godt. Han bosatte seg i Drammen, der han ble ansatt som kontorist i et trelastfirma.

1877 flyttet Nilsen til Fredrikstad, der han ble disponent for Fredrikstad Dampsag. Han startet sitt eget trelastfirma, Anth. B. Nilsen & Co. Ltd., 1879. Etter hvert utvidet han forretningen til å omfatte industri-, import- og eksport-, agentur- og assuransevirksomhet. 1883 gikk han i kompaniskap med Haaken L. Mathiesen og startet firmaet Nilsen, Mathiesen & Co.; samarbeidet (fra 1892 med Mathiesens yngre halvbror, Arthur Mathiesen) varte til 1894. Nilsen var også engasjert i flere andre industribedrifter; 1897 grunnla han Tofte Cellulosefabrik (nå Norske Skog) og 1906 Hurum Cellulosefabrik (nå Hurum Fabrikker). 1900 flyttet han hovedkontoret til Moss og 1911 til Kristiania.

Nilsen satt i Fredrikstad bystyre og formannskap, skolestyre og havnestyre, han var formann i Fredrikstad Tømmerdireksjon og ordfører i Fredrikstad Privatbanks representantskap. Han var dessuten medlem av Norges Handelsstands Fellesforening og medstifter og første direktør for Skogbrandforsikringen 1912. Han var formann for Fredrikstad og Smaalenenes Amts konservative Forening og medlem av Det konservative Centralstyre. 1895–97 representerte han Fredrikstad på Stortinget etter å ha vært suppleant perioden før. I flere år var han fransk og svensk visekonsul, og han var medlem av konsulatkomiteen av 1904. Nilsen bosatte seg på Jeløy 1900 og i Kristiania 1912.

Under pseudonymet “E1ias Kræmmer” drev Nilsen en omfattende forfattervirksomhet. I skoledagene fikk han fortellinger trykt i Børnenes Blad og Almuevennen. Han skrev politiske artikler, leilighetsdikt og små noveller i lokalpressen i Fredrikstad. 1894 sendte han ut sin første bok, Glade Borgere, Humoristiske Skisser, og året etter kom annen samling. 1898 utgav han Byens Fædre. Fortælling, og 1904 fulgte Kram. Med disse bøkene skaffet han seg en enestående popularitet som forfatter.

Småbylivet er også emnet for Elias Kræmmers to skuespill, Bedstemors Gut og Onkel Nabob. I årene frem til 1930 skrev han en rekke skildringer og romaner, bl.a. Cupido. Krøniker fra den lille By, som inneholder kulturhistoriske skildringer fra midten av 1800-tallet, Kristiania-romanen Asylet og Evensen med tema fra ungdomstidens Drammen. Sigurd Seiersborg. Et livets eventyr og Fyrgangen har igjen motiv fra småby- og sjølivet, mens Bølgerne ruller skildrer et firmas oppgangs- og nedgangstider.

1919 kom Sange og vers gjennom mange aar, og 1924 utgav han sammen med Thorstein Diesen Kræmmersjæl og bladlus paa reise. Han utgav også tre bind erindringer, Elias Kræmmer's oplevelser, Glade ungdom og Paa livets høislette, alle med undertittel Korte romaner fra et langt liv. Elias Kræmmers bøker var uhyre populære og nådde store opplag, men bød ikke på noen dyptpløyende menneskeskildring.

Anthon B. Nilsen ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1895, og han var ridder av den franske Æreslegionen og den svenske Nordstjärneorden.

Verker

 • Tvende lokale komedier, Fredrikstad 1891
 • Glade Borgere. Humoristiske Skisser, 1894
 • Glade Borgere. Humoristiske Skisser, 2. samling, 1895
 • Byens Fædre. Fortælling, 1898
 • Kram, 1904
 • Bedstemors Gut. Strandviks-Interiører i 4 Akter, 1901
 • Onkel Nabob. Lystspil i fire Akter, 1905
 • Amerikanske breve til “Aftenposten”, 1909
 • Cupido. Krøniker fra den lille By, 1915
 • Livets krøniker, 1918
 • Sange og vers gjennom mange aar 1875–1919, 1919
 • Sigurd Seiersborg. Et livets eventyr, 1920
 • Fyrgangen, 1923
 • Kræmmersjæl og bladlus paa reise (sm.m. T. Diesen), 1924
 • Bølgerne ruller, 1925
 • Asylet, 1928
 • Evensen, 1930
 • Elias Kræmmer's oplevelser. Korte romaner fra et langt liv, 1932
 • Glade ungdom. Korte romaner fra et langt liv, 1933
 • Paa livets høislette. Korte romaner fra et langt liv, 1934
 • samleutg. Romaner og forellinger, 12 bd., 1936 (3. utg. 1941–42)

Kilder og litteratur

 • NFL, bd. 4, 1896
 • Lindstøl, bd. 1, 1914
 • With, 1920
 • HEH 1934
 • INN, bd. 1, 1938, s. 563
 • Delphin Amundsen, 1947
 • E. Sigmund: Elias Kræmmer. De tusen hjems dikter, 1949
 • R. Aalen: biografi i NBL1, bd. 10, 1949
 • F. Sejersted: Kræmmeren og hans hus. Anth. B. Nilsen & co. limited A/S, 1965
 • J. Andreasen: Elias Kræmmer/Anthon B. Nilsen (1855–1936). Mannen og hans litterære produksjon, h.oppg. UiB, 1981

Portretter m.m.

 • Tegning (hode) av Th. Lerdal, 1935; UBO
 • Tegning (halvfigur) av Øyvind Sørensen, 1935; gjengitt i Aftenp. 29.6.1935
 • Tegning (helfigur) av Gustav Lærum, u.å.; UBO
 • Byste av Emma Christine Matthiasen, 1955; Nordre Svelvik