Faktaboks

Annie Skau Berntsen
Annie Margaret Skau Berntsen
Født
29. mai 1911, Kristiania
Død
26. november 1992, Borre, Vestfold
Virke
Sykepleier og misjonær
Familie
Foreldre: Verftsarbeider Johan Fredrik Skau (1887–1975) og Marie Ingeborg Halvorsen (1890–1966). Gift 25.6.1966 med Reidar Owren Berntsen (2.1.1899–27.4.1990), sønn av kaptein Nils Anton Berntsen og Caroline Charlotte Arveschaug Owren.

Annie Skau Berntsen virket som sykepleier og misjonær i Kina og Hong Kong hele sitt voksne liv. Fra 1953 var hun tilknyttet flyktningehjelpen i Hong Kong, der hun startet og ledet tuberkulosesanatoriet Håpets Havn.

Annie Margaret Skau Berntsen ble født i Kristiania som den eldste i en barneflokk på fem. Familien flyttet snart til Horten, hvor faren ble ansatt på marineverftet i byen. Begge foreldrene kom fra kristelige hjem, og deres eget hjem var preget av nært samhold. Det ble også lagt vekt på at barna skulle få utdannelse. Annie Skau tok middelskoleeksamen i Horten. 1931 ble hun opptatt som elev ved Ullevål Sykepleierskole i Oslo, og avla eksamen 1934. I løpet av disse årene fikk hun et mer bevisst forhold til sin kristne tro og meldte seg inn i menigheten Betlehem, som tilhørte Det Norske Misjonsforbund. Etter en særskilt kallsopplevelse, som hun selv daterte til 25. november 1934, ble det klart for henne at hennes fremtid skulle bestå i å reise som misjonær til Kina. Hun ble antatt som misjonær i Misjonsforbundet i juni 1937 og sendt til videreutdannelse i London, først ved China Inland Mission Training Home 1937–38 og deretter ved Hospital for Tropical Diseases 1938.

6. oktober 1938 steg hun i land i Hong Kong. Hennes fremtidige arbeidsfelt lå i Shensi-provinsen i det nordlige Sentral-Kina. På grunn av krigen mellom Japan og Kina gikk reisen dit via Hanoi i daværende Fransk Indo-Kina; den tok hele to måneder. Bortsett fra et opphold i Norge fra høsten 1945 til høsten 1946, virket hun i dette området som misjonær og sykepleier gjennom hele den annen verdenskrig og i de dramatiske krigsårene som fulgte, da Mao Zedongs kommunisthær underla seg hele fastlands-Kina. 1949 og 1950 ble hun fengslet to ganger. Sommeren 1951 måtte hun i likhet med de øvrige kristne misjonærene i landet forlate Kina, og kom via Hong Kong til Norge. Helsen hennes var da svært svekket.

Annie Skau kom tilbake til Hong Kong igjen 24. mars 1953. Hun skulle virke blant de millioner av flyktninger som hadde kommet dit fra kommunist-Kina. Situasjonen i den lille britiske kronkolonien var kaotisk. Her virket hun i flyktningeområdet Rennie's Mill Camp i en klinikk for tuberkuloserammede. Sammen med den skotske sykepleieren Helen Wilson reiste hun 1955 sanatoriet Håpets Havn. Det var på dette sykehuset, som etter hvert utviklet seg til et senter med en rekke funksjoner, at Annie Skau Berntsen virket resten av sin tid i Hong Kong. Hun ledet Håpets Havn helt til 1978. Senteret ble etter hvert godt kjent i Norge og mottok ved flere anledninger større donasjoner til videre utbygging.

Det første barnet som ble født på klinikken i Håpets Havn 25. september 1957, vokste opp hos Annie Skau og ble siden adoptert av henne. Hennes navn er Ling Ling Grace Skau, og hun er bosatt i Norge. 1966 giftet Annie Skau seg med forretningsmannen Reidar Owren Berntsen, og 1978 kom de to tilbake til Norge for godt.

Annie Skau ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1963, og hun var innehaver av Florence Nightingale-medaljen og den britiske Imperieorden.

Annie Skau Berntsen døde 1992, to år etter sin mann. Begge er gravlagt på Horten kirkegård.

Verker

  • Selvbiografi på kinesisk, 1977
  • Min kinesiske dagbok, 1986
  • Min fars datter. Fra ørkenslette til kildevang. Dagboksblader fra et liv blant kinesere, 1988

Kilder og litteratur

  • G. Gleason: Annie Skau: Mitt hjertes glede, 1966
  • d.s.: Søster Annie: Dette er mitt liv!, 1985
  • S. S. Amundsen og S. O. Brechan: Søster Annie – barnas beskytter, 1989
  • A. Møller: Søster Annie –: hjemme i himlen, 1993SNL
  • samtaler med Bjørn Skau og Ling Ling Grace Skau 1998