Faktaboks

Annasif Døhlen
Annasif Anna Sofie Døhlen
Født
23. juni 1930, Stavanger, Rogaland
Virke
Billedhugger
Familie
Foreldre: Overlege Herman Døhlen (1902–91) og billedhugger Aimée Helen Collett Bang (1904–2002). Ugift.

Annasif Døhlen er “klassikeren” blant etterkrigstidens billedhuggere. Hennes mest kjente verk er skimonumentet over kong Olav på Holmenkollen i Oslo.

Etter ett år på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole var Annasif Døhlen 1955–58 elev på Statens Kunstakademi under Per Palle Storm, og han fikk avgjørende betydning for hennes utvikling som kunstner. Senere studerte hun ved École Nationale Supérieur des Beaux-Arts i Paris under Louis Leygue 1958–59, med etterfølgende studie- og arbeidsår i Frankrike, Nederland, Hellas og Italia.

På den første separatutstillingen i Kunstnerforbundet 1970 merket man seg spesielt portrettene og hennes evne til karakteristikk. Hun viste formuttrykk fra det strengt akademiske til det mer impresjonistisk modellerte, og ett utslag av ekspresjonisme. Hun viste også flere utgaver av den liggende mannsakten Ikaros, som 1972 ble plassert på Bygdøy i Oslo.

1971 fikk Annasif Døhlen Morgenbladets pris for et bronseportrett av maleren Håkon Bleken. Av hennes mange offentlig tilgjengelige arbeider kan nevnes Nils Holgersson på gåsen til fylkessykehuset i Kristiansund, flere Mor og barn-grupper, minnesmerket over Johan Scharffenberg ved Botsfengselet i Oslo, helfigur barneportretter (Søsken i Fredrikstad og Lillehammer, Vangsgutane i Todalen), portrettbysten av moren Aimée Døhlen til Kristiansund kunstforening, og den store Plankbærarn til trelastindustrien i Hommelvik, bestilt til år 2000.

Døhlens utsmykning til hallen i Oslo Tinghus (1978) består av fire figurer utført i blå og grønn polyester festet til en av kortveggene i vestibylen, og litt ut på gulvet, en naken yngling. Kunstverket er ment å skulle henvende seg til dem som venter på en dom, som regel unge lovforbrytere. Hun lager også dyrefigurer, bl.a. Oksehode utenfor Kristiansund Folkebibliotek.

Først og fremst er vel Annasif Døhlens navn knyttet til skimonumentet over kong Olav. Hun vant konkurransen 1976. Statuen var en hyllest til kongen fra friluftsfolket i forbindelse med hans 80-årsdag 1983. Om vinnerutkastet sa juryen: “Det kombinerer en naturalistisk form med spennende skulpturale poenger. På tross av ensidig bevegelsesretning tåler skulpturen å sees fra alle kanter. Den er livaktig, og har interessante romvirkninger, fremkommet ved samspillet mellom skiløperens egne legemsdeler i bevegelse og hunden som ledsager skiløperen. Juryen vil også fremheve den naturtro karakteristikk og den levende portettlikhet som preger utkastet.” Statuen, som har fått navnet Skiglede, er plassert ved Holmenkollanleggene i Oslo og ble avduket av kong Olav 1984.

Annasif Døhlen vedkjenner seg påvirkning fra gresk og romersk skulptur. Hun arbeider sikkert og rytmisk innen en klassisk-figurativ tradisjon med innflytelse fra Rodin til Per Palle Storm, og med forsiktig forenkling der det er nødvendig. Arbeidene er oftest i bronse. Hun lager gjerne førsteutkastene i atelieret hjemme på Bygdøy, finpusser siden i sitt atelier i Paris, hvor hun har oppholdt seg årlig fra 1971 og også deltatt i flere utstillinger. Støpingen foregår helst i bronsestøperiet i Bollate ved Milano i Italia.

Med sitt sterke engasjement i arbeidet for kunstnernes rettigheter har Annasif Døhlen hatt en rekke stillinger og verv innen norske kunstnerorganisasjoner. Hun var bl.a. medlem av styret og jury i Unge Kunstneres Samfund, Bildende Kunstneres Styre og Norsk Billedhoggerforening i flere år, medlem av Norges Biennalekomité for Venezia og São Paulo og medlem av kunstnernes forhandlingsorgan med Staten. Hun var også en av initiativtakerne til bladet Kunst og kunstnere, hvor hun senere var redaktør og har skrevet en rekke artikler.

Verker

  Offentlige arbeider (et utvalg)

 • Nils Holgersson på gåsen, bronse, 1961, fylkessykehuset i Kristiansund
 • Ikaros, bronse, 1967, Bygdøy, Oslo
 • Mor og barn, 1976, Dikemark sykehus
 • Johan Scharffenberg, bronse, 1976, Botsfengselet i Oslo
 • utsmykning til hallen i Oslo Tinghus, 1978
 • Søsken, 1979, fylkessykehuset i Lillehammer
 • Skiglede, bronse, 1984, ved Holmenkollanleggene i Oslo
 • portrettbyste av billedhuggeren Aimée Døhlen, 1988, Kristiansund kunstforening
 • Vangsgutane, 1996, Todalen, Møre
 • Plankbærarn, 1999, Hommelvik, Sør-Trøndelag
 • Representert i NG og Riksgalleriet

Kilder og litteratur

 • NKL,bd. 1, 1982
 • V. K. Rachline: I verdens hjerte. Nordmenn i Paris,1997
 • O. Grytli i Tidens Krav,28.12.1998
 • N. Hanssen i Malvik-Bladet,17.4.1999