Faktaboks

Anna Hannevik
Anna Gunnhild Hannevik
Født
9. august 1925, Ta-tung-fu (nå Datong), Kina
Virke
Frelsesoffiser
Familie
Foreldre: Oberstløytnant i Frelsesarmeen Ingvald Andreas Hannevik (1891–1978) og May Thompson (1897–1977). Ugift.
Anna Hannevik

Foto 1985

Anna Hannevik
Av /NTB Scanpix ※.

Anna Hannevik er en av de få norske kvinnelige offiserer i Frelsesarmeen som er blitt utnevnt til kommandør, den nest høyeste graden i organisasjonen. Etter en allsidig tjeneste i flere land var hun leder av Frelsesarmeens arbeid i Sverige 1986–90.

Anna Hannevik vokste opp i en misjonærfamilie, der begge foreldrene var offiserer i Frelsesarmeen. Barne- og ungdomsårene ble tilbrakt i India og Bergen, hvor hun tok examen artium ved Tanks skole 1944. Deretter gjennomgikk hun Frelsesarmeens internasjonale offisersskole i London 1946–48.

Etter hjemkomsten til Norge var hun en kort tid assistent og løytnant i Frelsesarmeens menighetsarbeid i Nedre Eiker, og 1948–58 arbeidet hun som privatsekretær for Frelsesarmeens ledere i Norge, blant dem W. Wycliffe Booth, grunnleggerens sønnesønn. 1958–61 var hun tilknyttet Ungdomsavdelingen ved Frelsesarmeens hovedkvarter i Oslo, og deretter arbeidet hun i to år som lærer ved William Booth Memorial International Training College i London. Fra 1963 var hennes arbeidsplass Kvinners sosialarbeid i Norge (slumsøstrene), først som assisterende sjef og 1968–75 som sosialsjef. 1965 tok hun eksamen ved Sosialhøyskolen i Oslo.

1975 gikk Anna Hannevik inn i stillingen som leder for Frelsesarmeens sosialtjeneste i Storbritannia og Irland, og 1982 ble hun internasjonal sekretær for Frelsesarmeen i Europa med sete ved det internasjonale hovedkvarteret i London. Hennes siste stilling før hun gikk over i de aktive pensjonisters rekker, var som leder – med rang av kommandør, Territorial Commander (TC) – for Frelsesarmeen i Sverige 1986–90.

Anna Hannevik liker å se på seg selv som verdensborger: “Min tilhørlighet og mitt arbeid i Frelsesarmeen har gjort at jeg har følt meg hjemme overalt i verden hvor jeg har hatt anledning til å være i kortere eller lengre tid. Selv om jeg nok må si at mitt norske pass og mitt hjemland alltid har vært en bonus,” skriver hun i sin upubliserte selvbiografi I slott og slum. Et langt liv i Frelsesarmeens tjeneste har brakt henne i kontakt med så mye og så mange. Hun har fått se langt inn i menneskelige landskaper, noe som har gitt henne vidsyn og en dyp toleranse og interesse for andre mennesker. Hennes engasjement bunner i en overbevisning om at det nytter å hjelpe mennesker uansett posisjon på den sosiale rangstigen, og hennes arbeid i Frelsesarmeen forteller om en kvinne med både muligheter og visjoner.

Frelsesarmeen har alltid likestilt kvinner og menn; Anna Hannevik er likevel en av de ytterst få norske kvinner som har oppnådd rang som kommandør. Hennes yngre bror Edward Hannevik har, i likhet med søsteren, tjenestegjort som internasjonal sekretær i Frelsesarmeen i Europa, og etter en tid som leder av organisasjonens arbeid i Danmark ble han 1994 utnevnt til leder for Frelsesarmeen i Norge.

Anna Hannevik har hatt en rekke tillitsverv i og utenfor Frelsesarmeen. Hun er medlem av Frelsesarmeens High Council (rådgivende organ for verdensledelsen) og det sentrale finansrådet i organisasjonen. Hun var styremedlem i Norske Kvinners Nasjonalråd i en årrekke og medlem av Statens Eldreråd 1998–2001. Hun er tildelt kommandørkorset av Nordstjärneorden og Paul Harris-medaljen.

Verker

  • I slott og slum, upublisert manuskript, 1999

Kilder og litteratur

  • A. Hannevik: I slott og slum (se ovenfor)
  • biografiske opplysninger i Vem är det '95, Stockholm 1995
  • personlige meddelelser til forfatteren fra Anna Hannevik (2000)
  • J. Stanghelle: Kommandør av Guds nåde, 2002