Faktaboks

Annæus Schjødt
Født
13. februar 1920, Aker (nå Oslo)
Død
4. november 2014
Virke
Jurist
Familie
Foreldre: Høyesterettsadvokat Annæus Schjødt d.e. (1888–1972) og Hedevig Petersen (1892–1966). Gift 1) 1947 med sosionom Sissel Anker Olsen (1.5.1927–1987), datter av redaktør Kristofer Anker Olsen (1892–1962) og Ingeborg Hille Finne (1902–65), ekteskapet oppløst 1965; 2) 1968 med Anne Margrethe (“Grethe”) Buck f. Steen (1.5.1921–), datter av bilimportør Bertel Otto Steen (1876–1962) og Bodil Braathen (f. 1891), ekteskapet oppløst 1976; 3) 1976 med Sylvia Lee Raphael (1.4.1937–9.2.2005), datter av Ferdinand Raphael (1886–1958) og Miriam Smit (1907–93). Sønnesønn av Annæus Johannes Schjødt (1857–1923; se NBL1, bd. 12); svoger til Sossen Krohg (1923–).

Annæus Schjødt var en av våre mest fremtredende advokater i annen halvdel av 1900-tallet. Hans praksis var svært allsidig med hovedvekt på prosedyre og styremedlemskap i en rekke norske selskaper.

Schjødt tok examen artium på Riis skole i Vestre Aker 1938. Under den annen verdenskrig tjenestegjorde han i vel fire år i det norske flyvåpenet, de siste to år som jagerflyger (331 Squadron).

Schjødt fulgte familietradisjonen, ble cand.jur. 1947 og tiltrådte som fullmektig hos sin far 1949. 1951 ble han tatt opp som partner. Firmaet er gjennom årene utvidet med flere partnere og er representert i flere av de store byene i Norge. Schjødt var partner til han trådte ut 1992, 72 år gammel.

Annæus Schjødts advokatpraksis var omfattende og spente over et vidt felt. Hans mangeårige juridiske virksomhet var preget av en sterk tro på rett og rettferdighet, og hans grunninnstilling var at en klient alltid skulle kunne stole på en advokats integritet, åpenhet og rettsinn.

Advokatvirksomheten var i betydelig grad knyttet til prosedyre, og Schjødt prosederte en rekke store og sentrale høyesterettssaker, både straffesaker og sivile saker. Fra omkring 1970 inntok presse- og forlagsretten en stadig bredere plass, og han representerte et stort antall aviser og forlag i forbindelse med saker vedrørende ytringsfrihetens grenser. 1969 og 1970 representerte Schjødt stortingsrepresentant Sverre Løberg i en meget tilspisset injuriesak i forlengelsen av Ralph Hewins' bok om Vidkun Quisling og landssvikoppgjøret. 1981 og 1982 var han Stortingets prosessfullmektig i en annen injuriesak.

I tillegg til sin omfattende prosedyrepraksis var Annæus Schjødt formann eller styremedlem i en rekke norske bedrifter, bl.a. Wittusen & Jensen AS, A/S Elektrokontakt, Schibstedgruppens direksjon, Bertel O. Steen A/S, Braathens Safe, A/S Hjemmet og Ingeniør F. Selmer A/S.

Blant Annæus Schjødts viktigste klienter i større sivile saker kan nevnes Nationaltheatret, Den Nationale Scene, Riksteateret, Elf Aquitaine Norge A/S, Elkem, Hydro, Denofa og Lilleborg, Borregaard, A. Johnson & Co., Avesta Jernverk, Aftenposten, Verdens Gang, Redd Barna og Farbwerke Hoechst. I tillegg hadde han en rekke utenlandske klienter, særlig britiske.

Schjødts mest profilerte straffesak var som forsvarer i Lillehammer-saken 1974 om drapet på Ahmed Bouchiki 1973. I ankesaken i Høyesterett representerte Schjødt en av de seks israelske Mossad-agentene som ble dømt for drapet, Sylvia Raphael, som han senere giftet seg med. I forbindelse med dette ekteskapet flyttet han til Pretoria i Sør-Afrika, hvor han ble boende til etter konens død, men flyttet i 2006 tilbake til Oslo.

Annæus Schjødt var i tillegg sterkt engasjert i Advokatforeningen. Han var både styremedlem og formann i Oslo krets, samt medlem av hovedstyret. I tillegg har han vært medlem og formann for forskjellige fagutvalg.

Schjødt var i betydelig grad vært engasjert i den løpende offentlige debatt og skrev flere artikler og bokanmeldelser i pressen.

Verker

  • Saken om Den Røde Rubin. En hvitbok, 1958
  • vedlegg til S. Wiesenthal: Solsikken, 1969
  • Det er dyrere ting enn ditt liv, i Vi valgte det vi ikke visste, 1995
  • Mange liv, 2004

Kilder og litteratur

  • Stud. 1938, 1963
  • HEH, flere utg