Faktaboks

Andreas Bloch
Andreas Schelven Schroeter Bloch
Født
29. juli 1860, Skedsmo, Akershus
Død
11. mai 1917, Kristiania
Virke
Tegner og maler
Familie
Foreldre: Kaptein Jens Peter Blankenborg Bloch (1817–92) og Anne Julie Margrethe Schroeter (1827–95). Gift 1890 med Ingeborg Elise Tellefsen (1869–1918).

Andreas Bloch huskes først og fremst for sine tegninger. Han var fast tegner i flere vittighetsblader og illustrerte en stor mengde bøker. Han tegnet også plakater og teaterkostymer, foruten portretter.

Andreas Bloch var en tid i lære hos teatermaler Wilhelm Krogh før han ble elev på Knud Bergsliens malerskole 1878–79. Han var også elev ved antikk-klassen ved kunstakademiet i Düsseldorf under P. J. Th. Janssen 1880–81, med etterfølgende studiereiser til Belgia, Paris og Leipzig.

Etter hjemkomsten fra akademiet ble Bloch en meget anvendt portrettmaler, og både her og i sin sparsomme produksjon av landskapsmalerier benyttet han et naturalistisk formspråk. Han malte også enkelte historiske motiver, som Kong Haakon og Dronning Mauds kroning i Nidarosdomen.

Bloch var imidlertid en dyktig tegner, og gikk etter hvert inn for en stor produksjon av illustrasjoner i tegning og akvarell, først og fremst til en anseelig mengde bøker, fra gutte- og ungdomsbøker, eventyrfortellinger og Margrethe Munthes barnesanger til seriøse verk for en rekke vitenskapsmenn og populærvitenskapelige forfattere, som f.eks. J. Raabes Kongeriget Norge gjennem 1000 aar, første bind av professor L. Dietrichsons Svundne Tider og J. B. Bulls Af Norges Frihedssaga. Han var også en populær medillustratør i bøker som Fridtjof Nansens Paa ski over Grønland og Fram over Polhavet, og Nordahl Rolfsens Vore fædres liv. Hans hovedverk er kanskje illustrasjonene til Henrik Angells bok Vor sidste Krig 1807–1814 (1905, ny utg. Syvaarskrigen for 17. mai 1807–1814, 1914), som nå er tilgjengelig igjen etter at en faksimileutgave ble ferdig 1995. Blochs kolorerte tegninger, med de minituøse gjengivelser av de bolde krigeres vakre uniformer, baserte seg på grundige gjenstandsstudier, bl.a. i Universitetets oldsakssamling. Blochs illustrasjoner fikk derfor ofte kulturhistorisk verdi.

Han var samtidig humorist, med sikker sans for en rammende karikatur uten å være ondskapsfull, og var allerede fra 1877 fast tegner i vittighetsbladet Krydseren. Senere tegnet han også fast for Vikingen og Tyrihans, og var fra 1894 fast knyttet til Korsaren. Han ble tidlig kjent for sin gjengivelse av hovedstadens liv og miljø, ofte med barn og ungdom fra de forskjellige sosiale sjikt.

Rundt midten av 1890-årene våknet interessen for plakatsamlingene ved de norske kunstindustrimuseene. De fleste plakatene var tegnet av billedkunstnere, men ble bare unntaksvis ansett som kunstnerisk nyskapende. Bloch var blant de gode navn i denne genren. Fra 1885 og 1886 har vi f.eks. de første utstillingsplakater for Statens kunstutstilling, tegnet av Andreas Bloch. 1886 tegnet han en utstillingsplakat for Nasjonalgalleriet, med Christian Krohg stående i trappen, og alene eller sammen med tegneren Olaf Krohn utførte han en rekke gode reklameplakater, for bl.a. Lilleborg Sæbe, Urd, Winter in Norway m.fl., og plakater med motiver fra evenementer i det glade Kristiania, bl.a. “Holmenkol-Dagen”, “Folkefest i Turnhallen”, “Det spanske karneval” og “Fru Mefisto” som reklame for varietéscenen Eldorado. Han studerte også heraldikk og tegnet flere norske byvåpen.

Andreas Bloch var uhyre produktiv, og skal i alt ha utført over 10 000 tegninger. Han var den dyktige tegner som fant sitt livsverk innen et arbeidsfelt som i dag stort sett er overtatt av fotografer. Fra 1899 var han også kostymetegner, først ved Christiania Theater og senere ved Nationaltheatret. Han er representert bl.a. med portretter i Oslo Militære Samfunn, Krigsskolen i Oslo, Oslo Bymuseum og Nasjonalgalleriet.

Bloch var i lengre tid plaget av svakt hjerte og døde plutselig av slag i 1917. Han ble gravlagt på slektens gravsted på Skedsmo kirkegård.

Verker

  Malerier

 • Kong Haakon og Dronning Mauds kroning i Nidarosdomen, 1906; Stiftsgården, Trondheim

  Bokillustrasjoner

 • Fullstendig fortegnelse i Blochs biografi i NKL, bd. 1, 1982
 • A. Collett: Gamle Christiania-Billeder, 1893
 • L. Dietrichson: Svundne Tider, bd. 1, 1896
 • N. Rolfsen: Vore fædres liv, 1898
 • J. B. Bull: Af Norges Frihedssaga, 1899
 • H. Angell: Vor sidste Krig 1807–1814, 1905 (ny utg. Syvaarskrigen for 17. mai 1807–1814, 1914; faksimileutg. 1995)
 • J. Raabe: Kongeriget Norge gjennem 1000 aar, 1906
 • Englebarn og rakkerunger. Andreas Blochs barneskildringer fra århundreskiftet, utvalg og innledning ved R. Løvaas, 1989

Kilder og litteratur

 • C. W. Schnitler: biografi i NBL1, bd. 2, 1925
 • G. Sørensen: biografi i NKL, bd. 1, 1982
 • J. Veiteberg: Den norske plakaten, 1998, s. 262–263

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Karikaturtegning av Oscar Lærum, 1892; gjengitt i O. Lærum: Norske kunstnere – karikaturer, 1895–96