Faktaboks

Andreas Backer
Andreas Cathrinus Backer
Født
30. mai 1895, Mo (nå Tokke), Telemark
Død
10. august 1975, Oslo
Virke
Journalist og organisasjonsmann
Familie
Foreldre: Prost Hans Backer (1858–1940) og Johanne Offenberg (1859–1954). Gift 22.5.1924 med Else Heiberg (2.2.1902–2.5.1996), datter av grosserer Fridthjof Heiberg (1874–1952) og Anne Herlofine (“Bitta”) Herlofson (1880–1950).

Andreas Backer ledet Den Norske Turistforening i nesten 40 år, og bidrog sterkt til utviklingen av fjellturismen i Norge.

Han tok examen artium 1914, og ble cand.oecon. og vernepliktig offiser 1917. Samme år ble han journalist i Aftenpostens utenriksredaksjon, og arbeidet fra 1921 som avisens korrespondent i Paris. Her etablerte han avisens kontor i Hotel Studia, som ble et samlingssted for den norske kolonien.

1924 ble han ansatt som redaktør av avisen Gjengangeren i Horten, og fra 1920-årene til 1940 var han dessuten korrespondent for Chicago Tribune. Ved Backers ansettelse var Gjengangeren ettermiddagsavis med fire utgaver i uken. Etter innstilling fra Backer vedtok styret at avisen fra september 1924 skulle være daglig morgenavis. Overgangen fikk betydning, ikke bare for avisens egen økonomi, men også for byens næringsliv.

I Backers første tid i avisen satte alkoholforbudspolitikken og de mange groteske følger som smuglingen førte med seg, sterkt preg på avisspaltene. Hans tre år i Gjengangeren falt også sammen med idrettens gullalder i Horten, med Fotballklubben Ørn og skøyteløperne Kristian Strøm og Harald Strøm. Som offiser og friluftsmann forstod Backer idrettens betydning for ungdommen, og idretten fikk bred plass i avisen.

1927 ble Backer ansatt i Den Norske Turistforening (DNT) som foreningens første heltids sekretær, og fra 1945 var han organisasjonens generalsekretær. Hans periode i DNT var en sterk ekspansjonstid. I 1927 hadde foreningen 9 300 medlemmer, da han gikk av 1956 var medlemstallet 41 000. Antallet DNT-eide hytter i fjellet hadde i samme tidsrom økt fra 17 til 34 og antallet overnattinger fra 6 200 til 44 000. Denne sterke veksten skyldtes i stor grad de spesielle forholdene under okkupasjonen 1940–45, da så mange andre feriemuligheter var utelukket, men også lengre ferier og velstandsutviklingen i årene etter krigen.

Den økende interessen for fotturer og skiturer i fjellet hang også sammen med Backers utrettelige virke for DNT og friluftslivets sak. Som pressemann sørget han for god kontakt med pressen og med NRK. Han skrev artikler og bøker om fjellet og om vandringens og skiløpingens betydning for rekreasjon og helse.

Backer var redaktør av DNTs årbøker 1929–45. Han laget hovedregister for årbøkene 1918–43 og påbegynte registeret for perioden 1944–68. Han var kjent i alle fjellområder og skrev artikler i årbøkene om fjellturer, om hyttenettet og biografier av fjellfolk.

1934 innledet DNT samarbeid med Landslaget for Reiselivet i Norge om et felles medlemsblad for de to foreninger. Det første nummer av Turist og Reiseliv kom i mars 1934. Det gikk inn fra utgangen av 1936. I stedet gav DNT ut sitt eget medlemsblad på 4 sider fire ganger årlig. Fra 1939 ble det utvidet til 16 sider med tittelen Til Fots og med Backer som redaktør. Han var også redaktør av en rekke håndbøker for DNT og skrev selv flere bøker.

Arbeidet i DNTs administrasjon krevde Backers fulle arbeidsinnsats og mer til, men allikevel fant han tid til foredragsreiser rundt om i landet. Arbeidsvilkårene under andre verdenskrig ble en påkjenning. Til tross for reiserestriksjoner, sperrede fjellområder og ramponerte hytter, knappe forsyninger, rasjoneringer og alle mulige problemer, økte trafikken sterkt og skapte stadig mer arbeid for DNTs administrasjon. Av helsemessige grunner gikk Andreas Backer av med pensjon 1956.

Verker

 • Friluftsboka (sm.m. E. Bergsland), 1941
 • Hovedregister 1919–1943 til Den Norske Turistforenings årbøker og medlemsblad, 1943
 • Til fjells med Andreas Backer, 1944
 • Med beksøm og fiskestang, 1949
 • Red. Håndbok for fotturister, utg. av DNT, 1932 (2. utg. 1935)
 • Til fjells på ski, 1934
 • Til fots. 1. Fjellruter i Syd-Norge, 1935 (2. utg. 1949, 3. utg. 1953)
 • Til fots. 2. Reisehåndbok over østlandske skog- og fjelltrakter, 1940

Kilder og litteratur

 • H. A. T. Dedichen: biografi i NBL1, bd. 1, 1923
 • R. Baggethun: Gjengangeren 125 år. 1851–1976, bd. 2, Horten 1977

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Tegning av Øyvind Sørensen; gjengitt i Aftenp. mars 1956