Faktaboks

Amund Ringnes
Født
7. oktober 1840, Krødsherad, Buskerud
Død
13. januar 1907, Kristiania
Virke
Bryggerieier og mesén
Familie
Foreldre: Gårdbruker Anders Knudsen Ringnes (1813–75) og Maren Amundsdatter (1815–76). Gift 19.9.1870 med Laura Jensen (21.6.1850–26.1.1902), datter av los John Jensen og Maren Margrethe Larsdatter. Bror av Ellef Ringnes (1842–1929).

Amund Ringnes var en av grunnleggerne av Ringnes Bryggeri, men er også kjent som sponsor for Nansens og Sverdrups Fram-ekspedisjoner og for sitt engasjement i forbindelse med anlegget av Holmenkollbakken.

Han vokste opp på storgården Ringnes i Krødsherad. Gården hadde vært i slekten siden 1400-tallet, men 1855 måtte faren gå fra gården, og Amund og broren Ellef måtte søke sin fremtid annetsteds. I Drammen fikk han praksis i bryggerifaget. 1860–65 arbeidet han ved Akers Mek. Verksted, deretter var han ansatt ved Christiania Bryggeri frem til 1876. Hva han savnet av teoretisk bakgrunn, tok han igjen med sin verkstedbakgrunn, sin praktiske evne og sin lærelyst. Han begynte som lærling, men avanserte etter hvert til bryggerimester.

1876 startet Amund Ringnes sammen med broren Ellef og finansmannen Axel Heiberg bryggeribedriften Ringnes & Compani, senere forandret til A/S Ringnes Bryggeri. Her var han medeier og direktør til sin død 1907 og stod for den tekniske ledelse og utvikling.

Ringnes Bryggeri ble ganske raskt et av de betydeligste i bransjen. Brødrene Ringnes var foregangsmenn på mange områder. De sparte ikke seg selv og gjorde Ringnes Bryggeri til en ansett og populær arbeidsplass. De ble også kjent som store meséner. Særlig engasjerte de seg i tiltak som hadde med friluftsliv å gjøre og var bl.a. med på å sette i gang utbyggingen av Holmenkollen/Voksenkollen-området ved Kristiania og forstadsbanen dit opp. Best kjent er de likevel som sponsorer for Fridtjof Nansens polferd med Fram 1893–96; en tid var de i realiteten ekspedisjonens redere, sammen med Axel Heiberg og Thomas Fearnley. Senere støttet de Otto Sverdrups Fram-ekspedisjon til områdene vest for Grønland 1898–1902, hvor to øyer i øygruppen Sverdrup Islands (nå Queen Elizabeth Islands) bærer deres navn.

Gården i Krødsherad hadde gått ut av den direkte arvelinje, men 1896 bød anledningen seg til å kjøpe den tilbake. Amund, som var eldst av brødrene, overlot den ifølge tradisjonen til sin bror med ordene: “Du, Ellef, har 14 barn, og jeg har bare seks, så det er riktigst at du får gården!” Selv bygde han 1899 landstedet Ringartun i nærheten, hvor han utfoldet stor gjestfrihet, og hvor mange av tidens ledende personligheter kom på besøk. Her holdt han også ved like sin store kjærlighet til jakt og fiske.

Amund Ringnes var først og fremst ølbryggeren. Han var opptatt av stort og smått i bedriften. De to brødrene gikk så opp i hverandres arbeid at det ofte er vanskelig å skjelne mellom dem, men i den daglige drift på bryggeriet, særlig på malteriet som var hans hjertebarn, viste Amund Ringnes seg som den suverene fagmann. Han bygde endog sitt store familiehus på bryggeriets tomt, i Biermanns gate, med en port direkte inn til bryggeriet, hvor han var på ferde sent og tidlig. Arbeidsdagen var lang i de tider, men Amund Ringnes hadde selv den lengste. Som den perfeksjonist han var, tok han ofte nattetimene til hjelp.

Amund Ringnes ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1898 og til kommandør av 2. klasse 1902 “for Fremme af videnskabelig Opdagelsesreise”.

Kilder og litteratur

  • S. H. Finne-Grønn: “Ringnes-ætten i Krødsherad. En kortfattet beretning”, i NST, bd. 1, 1928, s. 147–155
  • Delphin Amundsen, 1947
  • O. Delphin Amundsen: biografi i NBL1, bd. 11, 1952
  • M. Schulerud og Ø. Øystå: Til glede – Ringnes Bryggeri 125 år, 2001

Portretter m.m.

  • Dobbeltportrett “Humleprøven”, A. og E. Ringnes av Erik Werenskiold )1893), Ringnes bryggeri, Oslo