Faktaboks

Alfred K. Heilmann
Alfred Konrad Rossing Heilmann
Født
15. oktober 1877, Trondheim, Sør-Trøndelag
Død
1. oktober 1950, Moss, Østfold
Virke
Bryggerieier
Familie
Foreldre: Tolloppsynsmann Carl August Wilhelm Heilmann (1837–1917) og Oline Kristine Haugan (1838–1926). Gift 15.4.1905 i Trondheim med Marie Caroline Olsen (11.6.1879–4.11.1959), datter av skipsmaskinist Olaus Olsen (1849–95) og Trine Caroline Johnsen (1859–1952).

Alfred K. Heilmann var et kjent og aktet navn innen norsk bryggerinæring, der han brøytet vei for flere nye produkter.

Etter skolegang i Trondheim begynte Heilmann som bryggerilærling i Trondhjems Aktiebryggeri. Han ble fascinert av ølbrygging og ølbryggingens historie og satset på å utdanne seg i bransjen. I den hensikt drog han til Tyskland, der han arbeidet på bryggerier i Jena og Apolda før han begynte på bryggeriakademiet i Worms, hvor han tok diplomeksamen 1904.

Etter eksamen drog Heilmann hjem til Norge og til en ny stilling ved Aktiebryggeriet i Trondhjem. 1905 tiltrådte han som bryggerimester og disponent ved Toten Bryggeri på Skreia.

1911 ble Alfred Heilmann disponent ved Moss Aktiebryggeri. Aktiebryggeriet var en videreføring av flere bryggerier i Moss med røtter tilbake til 1838; da Heilmann tiltrådte som daglig leder, var det eid av Knut Ringnes og Thorvald Heiberg. 1918 kjøpte Heilmann Moss Aktiebryggeri og omdannet det til et personlig selskap under navnet Moss Bryggeri. Det fikk hovedkontor i den vakre “Gernergården” fra 1808.

Moss Bryggeri var Norges nest eldste bryggeri, og i Heilmanns tid det eldste i personlig eie. Han drev bryggeriet med fast hånd, og hadde også en frodig fantasi. Han satset sterkt på produktutvikling med hovedvekt på de tunge, mørke og sterke ølsorter – bayerøl og bokkøl. Dessuten begynte han å produsere maltekstrakt, et rent sunnhetsmiddel fremstilt som et biprodukt ved brygging av vørterøl. “Moss rene Maltekstrakt” var det første produkt i sitt slag her i landet, og det ble en stor suksess.

Selv om Moss Bryggeri var et av landets minste, fikk det takket være Alfred K. Heilmanns pionerinnsats innen produktutvikling en fremtredende posisjon blant landets bryggerier. Han overtok også den tradisjonsrike Gerners Gjær- og Spritfabrik i Moss og lanserte – i en helt annen nisje – “Victoria kjelepulver”, som hindret skipskjeler i å tære opp. Han startet dessuten Norsk Kullsyreindustri, som produserte flytende kullsyre og tørris, og han drev som kullhandler og eiendomsmegler. Heilmann satt i en årrekke i styret i Den Norske Bryggeriforening.

Ved siden av sitt virke som industrileder hadde Heilmann sterke kulturelle interesser og støttet på flere måter opp om kulturlivet i Moss. Han bidrog økonomisk til at byen 1927 kunne ta i bruk en etter datidens forhold imponerende bibliotekbygning, som også inneholdt ny kino, og han gav penger til reisning av musikkpaviljongen i Kirkeparken i forbindelse med byens 200-årsjubileum 1920. Heilmann engasjerte seg også i bevaringstiltak i den gamle bydel i Moss, noe som bl.a. førte til at “Gernergården”, med bryggeriets hovedkontor, ble fredet 1928. I perioden 1920–25 var han medlem av Moss bystyre for Frisinnede Venstre.

Da Alfred K. Heilmann døde 1950, ble Moss Bryggeri overtatt og ført videre av hans sønn, Carl Alfred Rossing Heilmann (1916–), som bl.a. lanserte Norges første øl brygget på hvete (“Kong Carl”). Bryggeriet ble i 1990-årene overtatt av nye eiere og er senere nedlagt.

Kilder og litteratur

  • R. K. Nilsen: Vårt eget brygg.: Moss bryggeri 150 år, Moss 1988
  • N. J. Ringdal: Moss bys historie,bd. 3, 1994
  • Slektsoversikt fra sønnen C. A. R. Heilmann

Portretter m.m.

    Kunstneriske portretter

  • Maleri (etter fotografi) av Bjarne Engebret, 1957; «Gernergården», Moss