Alf Schrøder

Faktaboks

Alf Schrøder
Alf Leonard Dominicus Pedersen Schrøder
Født
20. august 1880, Mosjøen (nå Vefsn), Nordland
Død
28. januar 1951, Trondheim, Sør-Trøndelag
Virke
Fotograf
Familie
Foreldre: Gråsteinsmurer Petter Kristian Pedersen “Thoriord” (f. 1851) og Lovise Larsdatter. Gift 11.1.1903 med strykerske Martine Oline (“Marta”) Kristiansdatter Gustad (24.8.1872–10.12.1949), datter av gårdmann Kristian Johannesen Gustad og Serina Petersdatter.

Alf Schrøder er mest kjent for sitt virke som pressefotograf med forbindelse til aviser over hele landet. Hans firma Schrøder Foto i Trondheim, med atelier og egen avdeling for salg av fotografiske artikler, var en periode blant de største i Norden.

Schrøder var først apotekerlærling på hjemstedet Mosjøen. Bare 16 år gammel reiste han til Trondheim for å bli fotograf. Fra 1898 gikk han i lære ved Ludvig M. A. Bachs atelier i Nordre gate 6 og var deretter assistent der frem til 1907, da han overtok firma og forretningslokaler. Forretningen eksisterer fremdeles på den samme adressen under navnet Foto Schrøder.

Schrøder hadde sitt virke som fotograf i en periode da det skjedde store teknologiske endringer innen fotografien. Arbeidsforholdene for øvrig ble også snudd på hodet i løpet av hans yrkesliv. Da han startet, var det på grunn av lysforholdene bare mulig å fotografere i sommerhalvåret. Senere, da blitslamper og mer lysømfintlige filmer kom på markedet og film kunne kopieres ved bruk av kunstlys, ble det mulig å gjøre fotografering til en helårsgeskjeft. For å følge med og stadig være blant de beste under slike skiftende forhold var det nødvendig å holde seg oppdatert og à jour, og ha ansatt gode fotografer. Kanskje var det nettopp fordi Schrøder hadde denne evnen at hans forretningsforetak gikk så bra gjennom så mange år. Rundt 1930 var det ca. 20 ansatte hos Schrøder, ti år senere var det 55 i alt.

Følgende lille episode er typisk for oppfatningen av Schrøder i bybildet i Trondheim: To biler kolliderte i sentrum en dag i slutten av 1920-årene; en mann ble skadet og folk ropte på både lege og politi. En annen stemme skar gjennom ståket med kommentaren: “Men kor e'n Schrøder?” Schrøders forbløffende evne til å være til stede når noe dramatisk skjedde, skaffet ham ry som ulykkesfugl; man spøkte med at han var på pletten til og med før hendelsen inntraff, enten det var en brann eller en bilulykke. Dette skyldtes nok hans utpregede sans for aktualiteter og hans uformelle etterretningsnettverk, som tipset ham når noe skjedde, om det så var midt på natten og man måtte vekkes.

En del av Schrøders virksomhet innebar arrangementer hvor man bestilte fotografen og avtalte tid i forkant. “Schrøder-gutan” var således fast innslag ved alle store begivenheter, møter og kongresser i Trondheim, hvor gruppebilder behørig ble “avkneppet”. Selv etter at firmaet var blitt stort, var “sjefen sjøl” ofte å se ute i felten. Ved siden av dette fungerte Schrøder som Domkirkens faste fotograf, sannsynligvis fra 1920.

Alf Schrøder var oldermann i Nordenfjeldske Fotografers Forening og formann i Prøvenevnden. Han var også aktiv i Trondheims samfunnsliv for øvrig og var en periode fra 1930 styremedlem i Trondhjems Huseierforening. Han representerte Høyre i Trondheim bystyre fra 1940.

Da Alf Schrøder etter en tids sykdom døde 1951, overtok hans to barn Eilif (1902–63) og Rakel (f. 1908) forretningsdriften. Firmaet har nå (2004) butikker i Trondheim (2), Stjørdal, Steinkjer og Sortland.

Kilder og litteratur

  • “Fotograf Alf Schrøder”, fødselsdagsomtale, i Nidaros 18.8.1930
  • “Stille et øyeblikk? Nå tar vi Alf Schrøder”, i Arbeideravisen 17.8.1940
  • “Fotograf Schrøder jubilerer”, i Adr.av. 20.8.1940
  • S. Bonge: Eldre norske fotografer, 1980