Faktaboks

Agnes Steineger
Født
21. januar 1863, Bergen
Død
16. juni 1965, Bergen
Virke
Maler
Familie
Foreldre: Kjøpmann, senere samlagskasserer Peter Stamer Steineger (1827–1921) og Ingeborg Catharine Hess (1830–senest 1875). Ugift. Søster av Leonhard Stejneger (1851–1943).
Agnes Steineger

Selvportrett 1895

Agnes Steineger
Av /※.

Agnes Steineger var en allsidig maler som laget både stilleben og portretter, og i takt med tiden utførte hun også landskapsmaleri i friluft.

Hun var født i Bergen, men på grunn av morens dårlige helse flyttet familien til Meran i Sør-Tirol da Agnes var seks år gammel. Først etter morens død vendte de i midten av 1870-årene tilbake til Bergen. Agnes viste tidlig talent for både musikk og tegning, og i Bergen fikk hun veiledning av gravør John Meyer. Vintrene 1878–80 var hun elev ved Bergen offentlige tegneskole, og sommeren 1880 malte hun sammen med Anders Askevold. Etter Askevolds råd reiste hun høsten 1881 til München. Her studerte hun det første året under Marcus Grønvold, som rådet henne til å reise til Paris.

Agnes Steineger ble imidlertid boende i München, hvor hun, i motsetning til mange av hennes norske kollegaer som studerte hos Eilif Peterssen, ble elev av den danske kunstnerinnen Bertha Wegmann. Da Wegmann reiste til København 1883, fulgte Steineger med, og samme år malte hun sitt første betydelige verk, Markblomster, som ble stilt ut i Bergen Kunstforening. Steineger var Wegmanns elev frem til 1886, da hun om våren reiste til Paris. Her studerte hun under flere lærere, blant andre Gustave Courtois ved Académie Colarossi. Under oppholdet i Paris arbeidet hun en del med portretter, og særlig i pastell. 1887 og 1888 deltok hun på Salonen. Hennes portrett av malerinnen Frida Rusti oppnådde mention honorable på verdensutstillingen i Paris 1889, hvor hun deltok sammen med 11 norske kvinnelige kunstnere.

Et annet eksempel på Agnes Steinegers portrettkunst ser vi i hennes Selvportrett fra 1895. Etter inspirasjon fra samtidens symbolisme har hun fremstilt seg selv med fast blikk, men samtidig vennlig munn, og på denne måten fremstår hun som en bestemt, men sympatisk kvinne. Et annet av hennes portretter, av malerinnen Cecilie Dahl, anså Steineger selv som sitt viktigste bilde.

I årene 1902–14 var Steineger bosatt i Italia, dels på Sicilia og dels i Firenze. Under oppholdet i Italia ble flere av hennes beste landskapsbilder til. 1914 møtte hun den tyske filosof og antroposof Rudolf Steiner, og 1914–18 bodde hun ved hans Goetheanum i Dornach i Sveits, hvor hun utførte dekorasjonsarbeider. Møtet med Steiners antroposofi ble skjellsettende for Steineger, og vel hjemme i Bergen var hun med på opprettingen av en Rudolf Steiner-skole. Hennes motivvalg dreide seg også i retning av symbolsk antroposofisk innhold.

Agnes Steineger deltok jevnlig på kollektivutstillinger og fortsatte å male opp i høy alder. Hun døde i Bergen 1965, 102 år gammel.

Verker

 • Markblomster, 1883, p.e.
 • Frida Rusti, 1889, p.e.
 • Pleiebarn, 1890, BKM
 • Selvportrett, 1895, BKM
 • Cecilie Dahl, 1897, BKM

Kilder og litteratur

 • O. Rønning Johannesen: biografi i NBL1, bd. 14, 1962
 • A. Wichstrøm: Kvinner ved staffeliet, 1983
 • G. Alfsen: biografi i NKL, bd. 4, 1986
 • A. Wichstrøm: Kvinneliv, kunstnerliv, 1997

Portretter m.m.

 • Maleri L'intelligible au profil dur av Paul Gauguin, 1886; gjengitt i Ku&K 1979, s. 144
 • Selvportrett, 1895, BKM; gjengitt i Wichstrøm 1983 (se ovenfor, avsnittet Kilder), s. 67