Faktaboks

Adolf Gundersen
Født
8. oktober 1865, Åsnes, Hedmark
Død
15. september 1938, Åsnes
Levetid - kommentar
urnen nedsatt på Oak Grove Cemetery i LaCrosse, Wisconsin, USA
Virke
Norskamerikansk lege
Familie
Foreldre: Gårdbruker, lensmann og stortingsmann Martin Gundersen (Løfsgaard) (1835–86) og Oleane Andersdatter Melby. Gift 16.9.1893 i Åsnes med Helga Sara Isaksætre (12.12.1867–1951), datter av gårdbruker Syver Isaksætre og Thora Busk.

Adolf Gundersen ledet Gundersen Clinic i LaCrosse, Wisconsin i 20 år og la grunnlaget for det som kom til å bli en av de største private primærmedisinske virksomheter i det norske Amerika. Av hans 7 sønner ble seks leger, og sammen med Gundersens svigersønn Christian Frederik Midelfart drev fire av dem virksomheten videre etter farens død.

Gundersen vokste opp i Åsnes i Solør. Han fikk først privatundervisning hjemme, men etter middelskolen på Kongsvinger og to år ved Maribogadens latin- og realskole i Kristiania tok han examen artium 1882 og begynte å studere medisin ved universitetet. Etter farens død 1886 måtte han selv bekoste studiene og arbeidet bl.a. som leser for den nesten blinde professor Ferdinand Lochmann. Gundersen ble cand.med. 1890, og sammen med to tidligere studiekamerater, Karl Borge og Peder Hafsahl, reiste han året etter på en tur til Vestindia. Etter reisen slo alle tre seg ned som leger i det norske Amerika. Borge døde i South Dakota et par år senere, Hafsahl ble i Wisconsin til han reiste tilbake til Norge 1909, mens Gundersen som den eneste av de tre ble værende i USA resten av livet.

Gundersen kom til den lille byen LaCrosse ved bredden av Mississippi i vestlige Wisconsin, hvor han inngikk avtale med den norske legen Christian Christensen om å arbeide som assistent for ham i ett år. Allerede året etter ble Gundersen tatt opp som kompanjong i Christensens praksis, som etter hvert utviklet seg til å bli betydelig, særlig etter at de 1904 fikk med seg en tredje norskamerikansk lege, Greggar Smedal. Gundersen hadde flere studieopphold i Europa i årene før og etter 1900 for å videreutdanne seg som kirurg, og etter at både Christensen og Smedal døde 1919, overtok han ansvaret for praksisen, som etter hvert utviklet seg mer og mer i retning av forskjellige kirurgiske spesialiteter.

Gundersen og hans kolleger hadde avtaler med flere av byens sykehus om innleggelse av pasienter og bruk av operasjonssaler o.l., særlig ved LaCrosse Lutheran Hospital, hvor Gundersen en tid også var sjeflege (medical director), med ansvar for bl.a. opplæring av kandidatleger og sykepleiere.

Under et besøk i Norge 1893 hadde Gundersen giftet seg med Helga Isaksætre fra hjembygda. De fikk etter hvert 8 barn, hvorav 7 sønner. Den eldste utdannet seg som agronom og kom etter hvert til å flytte hjem til Norge, hvor han overtok morens slektsgård Røsen i Åsnes. De øvrige seks sønnene ble alle leger, og den eneste datteren, Helga, ble dessuten gift med en lege, så klinikkens videreføring var sikret lenge før Adolf Gundersen selv døde under et besøk i Norge 1938.

Fra 1927 gikk tre av sønnene i kompaniskap med faren i Gundersen Clinic; senere kom også en fjerde sønn og svigersønnen med, og fra 1950-årene har en rekke familiemedlemmer av tredje og fjerde generasjon arbeidet ved klinikken i kortere eller lengre tid. En ny stor klinikkbygning for Gundersens gruppepraksis ble reist ved siden av LaCrosse Lutheran Hospital 1930, og ytterligere utvidelser ble senere foretatt i flere omganger. Fra 1970-årene har Gundersen Clinic utvidet virksomheten, dels gjennom fusjon med flere lokale klinikker i Wisconsin, dels ved etablering av egne lokalvdelinger, og omfattet ved årtusenskiftet mer enn 30 lokale klinikker i Wisconsin, Minnesota og Iowa, foruten hovedkvarteret Gundersen Lutheran Medical Center i LaCrosse, som til sammen står for ca. 700 000 konsultasjoner per år.

Adolf Gundersen var først og fremst praktiker, men han publiserte også noen vitenskapelige artikler i norske og amerikanske legetidsskrifter, bl.a. om kirurgisk behandling av prostatahypertrofi og om spinalanestesi. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1925, og fra 1933 var han æresmedlem av Det norske medicinske Selskab i Oslo. 1924 opprettet han et legat på 50 000 kr (utvidet til 100 000 kr 1926) til fremme av norsk kirurgi gjennom reisestipender, og 1944 opprettet hans arvinger Gundersen Medical Foundation, som i dag er et av USAs fremste sentre for medisinsk videreutdanning og forskning.

Utvalgte verk

  • Appendicitis, i NMfL 1899, s. 291–316
  • Nogle bemerkninger om prostatectomi med referat af 10 kasus, operert ad perineal vei, i NMfL 1904, s. 1437–67 og 1905, s. 86
  • Spinal-anestesi, i TFNL 1929, s. 514–521

Kilder og litteratur

  • Stud. 1882, 1907, 1932
  • F. G. Gade: biografi i NBL1, bd. 5, 1931
  • HEH 1938
  • S. T. Hessel: Medicine: The Gundersen Experience 1891–1991, LaCrosse (Wisconsin) 1991
  • biografi i NL, bd. 2, 1996