Faktaboks

Aase Foss Abrahamsen

Aase Karin Foss Abrahamsen

Født
27. august 1930, Drammen, Buskerud
Død
7. mai 2023, Bærum
Virke
Forfatter
Familie
Foreldre: Redaktør Ole Aasten Dommerud (1900–85) og sykepleier Jenny Bakken (1900–42). Gift 4.7.1953 med lege Arne Tellef Foss Abrahamsen (1.4.1923–), sønn av lokomotivfører Olaf Christoffer Abrahamsen (1893–1972) og Magda Foss (1896–1985).

Aase Foss Abrahamsen har skrevet en rekke bøker for barn og ungdom, hvor hun tar opp aktuelle problemer i en realistisk form.

Hun vokste opp i Kristiansand, dit familien flyttet da hun var åtte år gammel. Som den eldste av tre søsken fikk hun tidlig mye ansvar da hun 12 år gammel mistet sin mor. Etter examen artium 1949 studerte hun filologi ved universitetet i Oslo, og ble 1956 cand.philol. med historie hovedfag. 1953 giftet hun seg med legen Arne Foss Abrahamsen, og de fikk etter hvert fem barn.

I årene 1967–73 skrev Aase Foss Abrahamsen artikler i Aftenposten og holdt kåserier i NRK, men hun har først og fremst markert seg som en produktiv forfatter av bøker for barn og unge. Hun debuterte 1971 med Håkon slalåmkjører, da var den yngste av barna fem år. Siden har det kommet mange bøker, 24 i alt frem til 1998.

Aase Foss Abrahamsen har skrevet både bildebøker, småbarnsbøker og ungdomsromaner og noveller. Tre bøker fra 1980-årene er utgitt for voksne lesere: Alltid de andre er en frittstående fortsettelse av romanen For sterk, Birgitte. Fuglen og den hvite duken henter sin handling fra krigens konflikter. De fleste bøkene hennes hører hjemme innenfor en realistisk/psykologisk sjanger, i tematikk er de typiske for mye av den problemorienterte litteraturen som ble skrevet i 1970- og 1980-årene.

Hovedtyngden i forfatterskapet ligger i bøkene for ungdom. De første ungdomsbøkene hennes har gutter i hovedrollen; fra 1978 overtar jentene. men hun fortsetter likevel å skrive om tidsaktuelle problemer som mobbing, funksjonshemming og adopsjon. Slik kan bøkene fungere som debattinnlegg i spørsmål som opptar unge mennesker.

For Ikke deg denne gang (1978) ble Aase Foss Abrahamsen belønnet med Kirke- og undervisningsdepartementets pris for beste ungdomsbok. Boken handler om en ung jentes kjærlighet til en gutt som har kort tid igjen å leve, og om sorgen hun må gjennom når han dør. I Videre lille kvinne tar hun opp problemer knyttet til uønsket graviditet og abort og understreker at abort aldri representerer noen enkel løsning. Når hun fikk Damm-prisen for denne boken, kan det tyde på at en har ønsket å påskjønne viljen til å ta opp et kontroversielt tema i skjønnlitterær form. Også i senere bøker er Aase Foss Abrahamsen opptatt av unge jenter som kommer opp i krisesituasjoner, og der selve krisen er med på å modne dem som mennesker. En dag med sol (1987) handler om de lange og pinefulle ettervirkningene av en voldtekt. Boken ble dramatisert for Ungdommens radioteater 1989. I Timian love (1993) blir hovedpersonen konfrontert med at kjæresten har forsøkt å ta livet sitt. Problemene er individualiserte, og blir bare sjelden satt inn i en større samfunnsmessig sammenheng.

I fremstillingen av kjærligheten kan Aase Foss Abrahamsens bøker sies å representere en videreføring av ungpikeboktradisjonen. De første bøkene var svært harmoniserende. Det gjaldt ikke minst skildringen av forholdet mellom foreldre og barn. Også miljøskildringene var pyntelige, og personene kunne lett fremstå som lite troverdige fordi de ofte var pene og prektige og alltid tok de rette valgene. Realismen ble imidlertid krassere og mer nyansert etter hvert, og i de beste bøkene gir hun de unge leserne stoff til ettertanke. Blant annet finner vi en mer bevisst kjønnsrolletenkning enn hos forgjengerne. Aase Foss Abrahamsen viser en realistisk holdning til problemene, og gir en langt mer åpen fremstilling av seksualitet enn sjangerkonvensjonene skulle tilsi.

For sitt samlede forfatterskap fikk Aase Foss Abrahamsen Sarpsborg bys kulturpris 1986. Ved siden av forfattervirket har hun vært medlem i det litterære råd i Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), viseformann i NBUs styre, og styreformann i Kontoret for norsk litteratur i utlandet (NORLA).

Verker

 • Håkon slalåmkjører, 1971
 • Kræsj, 1976
 • Petter Tankefull, 1976
 • Ikke deg denne gang, 1978
 • Videre lille kvinne, 1981
 • Det var ikke min skyld, 1983
 • Fuglen og den hvite duken, 1985
 • Ringen. Noveller for ungdom, 1986
 • En dag med sol, 1987
 • Alltid de andre, 1988
 • Timian Love, 1993

Kilder og litteratur

 • V. M. Lorentz: Aase Foss Abrahamsen, 1993
 • E. Breen: Slik skrev de, 2. utg., 1995
 • T. Birkeland m.fl.: Norsk barnelitteraturhistorie, 1997
 • I. Terland: Sørlandsforfattere gjennom tidene. Skjønnlitterære forfatterskap 800–1999, Bergen 2002, bibliografi s. 308–314