Faktaboks

Øivind Hansen
Født
30. mars 1925, Kongsberg, Buskerud
Død
2. mai 2005, Kongsberg
Virke
Myntgravør og medaljekunstner
Familie
Foreldre: Malermester Lauritz Hansen (1875–1943) og Anna Hoen (1881–1932). Gift 1947 med Solveig Langrind (10.11.1927–), datter av sølvverksarbeider Ole Nikolai Langrind (1901–55) og Gudrun Amalie Gråten (1906–81).

Med Øivind Hansen fikk Norge og Den kgl. Mynt på Kongsberg en meget dyktig, profesjonell myntgravør og medaljør som kunne gi landets mynter og dets offisielle medaljer en sikker kunstnerisk utforming. I tillegg skapte han en rekke portrettmedaljer av høy kvalitet.

Siden myntgravør Ivar Throndsen tok avskjed 1926, hadde dette arbeidsfelt ligget nede og vært forsøkt skjøttet mer tilfeldig og amatørmessig. Den kgl. Mynt gjorde en henvendelse til Kongsberg høyere skole for å skaffe seg et tegnetalent å satse på. Det skal ha falt lett for skolen å velge ut Øivind Hansen. 1942, det år han tok middelskoleeksamen, ble 17-åringen ansatt som læregutt ved Mynten. Samme høst ble han sendt til Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Der gikk han i gullsmedklassen, men ble også undervist i frihåndstegning og i modellering, der han hadde Torbjørn Alvsåker som lærer. Andre lærere var Jakob Prytz, Thorbjørn Lie-Jørgensen, Oscar Sørensen, Carl von Hanno og Finn Faaborg. Skolen tok tre vintrer, i sommertiden mai–september arbeidet han som lærling ved Mynten. Utdannelsen her hjemme ble avsluttet med diplom fra Skolen for brukskunst 1946. Så fulgte ett års praksis ute 1946–47, hos myntgravør Leo Holmgren i Stockholm og hos Lucien Bazor i Paris. 1966 foretok Hansen en studiereise til La Zecca (Myntverket) og medaljøren Franscesco Giannone i Roma.

Fra 1948 arbeidet Øivind Hansen som myntgravør ved Den kgl. Mynt, fra 1949 som fast ansatt. Til han tok avskjed 1986 var Hansen ansvarlig for modeller og stempler til alle de norske myntene. Også for Olav 5 utarbeidet Øivind Hansen forslag til myntrekke, men Finansdepartementet, som Mynten den gang lå under, gikk sine egne veier og engasjerte billedhuggeren Per Palle Storm. Denne utarbeidet en myntrekke med en serie naturalistiske dyrebilder, og det var denne rekken som kom til utførelse. Øivind Hansens myntserie-forslag av 1958 pekte likevel fremover mot det som skulle bli de norske mynttyper utover i 1960- og 1970-årene.

Fra 1962 var Den kgl. Mynt omorganisert til en avdeling under Norges Bank. 1968 ble det nedsatt en pregkomité med kunstnerisk, heraldisk, historisk og numismatisk ekspertise. Komiteen ble et permanent, konsultativt organ, som Øivind Hansen hadde et lojalt og meget aktivt samarbeid med. Det var imponerende å følge med i hvordan Hansen, ofte under sterkt tidspress, kunne skissere, tegne og modellere de vordende myntpreg.

Som medaljekunstner viste Øyvind Hansen ansikt også internasjonalt. FIDEM (Fédération Internationale de la Médaille), den internasjonale organisasjon for medaljekunst, arrangerer kongresser med utstillinger annet hvert år. Her deltok Hansen 20 ganger over en 45-årsperiode.

1996 ble Øivind Hansen tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull – en medalje som han i embets medfør selv hadde modellert. En portrettmedalje av Øivind Hansen, støpt i bronse, ble utført av billedhuggeren Nils Aas 1979.

Verker

 • Minnerelieff over de falne, bronse, 1946. SHKS, Oslo
 • Veggrelieff, 1975. Kongsberg videregående skole
 • Norske sirkulasjonsmynter og minnemynter

  Portrettmedaljer, fortrinnsvis i bronse (et utvalg)

 • Gerhard Munthe, 1949
 • Ivar Throndsen, 1953
 • Erik Brofoss, 1970
 • Alf Prøysen, 1971
 • Sten Broman, 1976
 • Einar Gerhardsen, 1977
 • Kong Olav V, sølv, 1978
 • Myntdirektør Arne Bakken, 1980
 • Kolbjørn Skaare, 1991

Kilder og litteratur

 • K. Skaare m.fl.: Øivind Hansen – mynter og medaljer,utstillingskatalog, 1967
 • B. R. Rønning m.fl.: Øivind Hansen – myntgravør 1949–1979,utstillingskatalog, 1979
 • B. R. Rønning: biografi i NKL,bd. 2, 1983
 • K. Skaare: “Den kgl. Mynts pregkomité”, i NNF-Nytt, Meddelelser fra Norsk Numismatisk Forening nr. 1/1986, s. 74–80
 • J. H. Nordbø: “Øyvind [sic] Hansens mynt- og medaljeproduksjon 1979–1986”, i NNF-Nytt, Meddelelser fra Norsk Numismatisk Foreningnr. 1/1987, s. 7–31
 • K. Skaare: “Myntgravør Øivind Hansen – en nobel tusenkunstner”, innledning til utstillingskatalogen Myntgravør Øivind Hansen. Mynter, medaljer, relieffer og tegninger. Norsk Bergverksmuseum 17. mai–26. august 1996,1996, s. 1–7

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Portrettmedalje (profil, bronse) av Nils Aas, 1979; Universitetets kulturhistoriske museer/Myntkabinettet, Oslo