Faktaboks

Wilhelm Wilhelmsen
Morten Wilhelm Wilhelmsen
Født
8. juni 1937, Oslo
Død
22. februar 2020
Virke
Skipsreder
Familie
Foreldre: Skipsreder Tom (eg. Thomas) Wilhelmsen (1911–78; se NBL1, bd. 19) og billedhugger Valborg Cecilie Dedekam (1914–). Gift 1967 med Ninni Inger Helene Musæus (6.6.1945–), datter av Paul A. Musæus (1905–97) og Kari Staubo (1915–). Sønnesønns sønn av Wilhelm Wilhelmsen (1839–1910); sønnesønn av Wilhelm Wilhelmsen (1872–1955); grandnevø (brorsønns sønn) av Halfdan Wilhelmsen (1864–1923).

Wilhelm Wilhelmsen er styreformann i Wilh. Wilhelmsen ASA, Norges største rederi. Gjennom de siste 30 år har han vært en av landets mest markante ledere og talsmenn for norsk skipsfart.

Wilhelmsen vokste opp i Oslo og er fjerde generasjon som står til rors i rederiet, som ble grunnlagt i Tønsberg 1861 av hans oldefar med samme navn. Etter examen artium 1955 og eksamen ved Oslo Handelsgymnasium 1956 arbeidet Wilhelm Wilhelmsen innenfor forskjellig shippingrelatert virksomhet i en rekke land for å skaffe seg solide kunnskaper og bredest mulig erfaring fra alle deler av internasjonal skipsfart. Han stod derfor meget godt rustet da han 1964 trådte inn som partner i familierederiet, som den gang i hovedsak var eid og kontrollert av familiene Wilhelmsen og Werring.

Gjennom grundig arbeid og med en god porsjon teft skaffet han seg raskt en solid plattform i selskapet og var meget aktivt engasjert i videreutviklingen av kjernevirksomheten, internasjonal linjefart. I denne perioden var linjefarten i støpeskjeen. Containeren var kommet for fullt og stilte krav til nye transportkonsepter. I denne prosessen valgte rederiet å satse på såkalte Ro/Ro-skip, der all last kjøres, rulles eller trekkes om bord på hjul over en nedfellbar akterrampe. Dette skulle vise seg å være et viktig og avgjørende valg, og de nye skipene innledet en epoke som skulle føre Wilh. Wilhelmsen frem til en posisjon som verdens ledende innenfor bil- og Ro/Ro-skipsfart. Sammen med sin svenske samarbeidspartner, Wallenius Lines, disponerer selskapet ca. 150 skip i et verdensomspennende linjenett. Dette har vært mulig gjennom flere fusjoner og oppkjøp de siste 10 årene.

I tillegg til sin solide posisjon innfor bil- og Ro/Ro-skipsfart eier rederiet i dag (2004) serviceselskapene Barber International og Barwil, som er blant verdens ledende innenfor henholdsvis skipsdrift og skipsagenturvirksomhet. I sum har Wilh. Wilhelmsen i dag mer enn 13 000 ansatte på sjø og land, fordelt på nær 300 kontorer i mer enn 70 land og om bord på mer enn 250 skip.

Under oppbyggingen av rederiet til en stor internasjonal maritim bedrift har Wilhelm Wilhelmsen hatt en nøkkelrolle. Her har hans store kontaktflate i inn- og utland vært avgjørende og ikke minst hans evne til å spille på lag med kunnskapsrike og kreative medarbeidere innenfor en tydelig bedriftskultur, tuftet på en mer enn 140 årig historie. Han var styreformann i Wilh. Wilhelmsen Limited AS 1992–2000 og konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen ASA 2000–03, deretter styreformann.

Wilhelmsen ble kjent over det ganske land som selskapets frontfigur ved den tragiske flyulykken 1989, der 50 av rederiets medarbeidere på vei til en skipsdåp omkom da flyet deres fra selskapet Partnair styrtet i Skagerrak, og ved aksjonen i Indiske hav 2001, der rederiets skip Tampa reddet 438 afghanske, pakistanske og srilankiske båtflyktninger, og der flyktningene, skipet og dets kaptein Arne Rinnan ble kasteball i et storpolitisk spill. Spesielt krevende var denne hendelsen for Wilhelmsen, idet motparten var Australia, et land han betrakter som sitt annet fedreland. Etter hvert løste floken seg uten at det gode forholdet til Australia ble ødelagt.

Wilhelm Wilhelmsen har hatt en rekke styreverv og andre verv i internasjonale skipsfartsorganisasjoner. Han har bl.a. vært styreformann i Saga Petroleum og Det Norske Veritas. Privat er han en aktiv friluftsmann med jakt, fiske og golf som prioriterte aktiviteter.

Kilder og litteratur

  • C. S. Schilbred: Slekten Wilhelmsen fra Tønsberg, 1970
  • HEH, flere utg. 1979–94
  • B. Kolltveit: Wilh. Wilhelmsen 1861–1994. A brief history, Kendal (Storbr.) 1994
  • personlig kjennskap til den biograferte