Faktaboks

Trygve Wibye
Født
26. august 1904, Trondheim, Sør-Trøndelag
Død
20. mars 1979, Moss, Østfold
Virke
Sivilingeniør
Familie
Foreldre: Artillerikaptein Johan Fritzner Wibye Isachsen (1873–1962) og Sophie Endresen (1879–1963). Gift 19.3.1938 i Oslo med Johanna Margaretha Schiøtz (8.1.1916–4.9.2004), datter av professor dr.med. Carl Schiøtz (1877–1938) og Borghild Elise Hannestad (1882–1952). Navneendring til Wibye 1943.
Trygve Wibye

Foto 1968

Trygve Wibye
Av /NTB Scanpix ※.

Trygve Wibye var i sin samtid en markant skikkelse i det norske skipsbyggingsmiljø. Han hadde ledende stillinger ved Rosenberg mek. Verksted i Stavanger og A/S Moss Værft & Dokk.

Wibye vokste opp i Trondheim og etter examen artium ved katedralskolen der 1923 tok han 1928 eksamen som maskin- og skipsingeniør ved Norges tekniske høgskole. Han var deretter ett år til sjøs før han ble ansatt på A/S Götaverken i Göteborg som maskinoppstiller og verktøykonstruktør. 1934 var han inspektør i A/S Stavanger Tankrederi, deretter en kort tid hos Burls, Gordon & Whiteford i London. Han var ingeniør ved Götaverken 1936–37, i Arnesen, Christensen & Co. 1937–43 og 1943–46 overingeniør på Rosenberg i Stavanger. Han tok dispasjøreksamen 1943.

1946 tiltrådte Trygve Wibye som administrerende direktør ved A/S Moss Værft & Dokk. Verftet bygde ulike typer lasteskip, ferger, hvalbåter m.m. og hadde også eget verksted for produksjon av dieselmotorer.

Wibye kom til Moss Værft & Dokk på et tidspunkt da bedriften trengte en ung, sterk og visjonær leder. Verftet var nedslitt etter krigsårene, og Wibye satte full kraft på modernisering, utvidelse og effektivisering. Han startet også en egen yrkesskole for å skaffe faglært arbeidskraft. Ny bedding for bygging av skip opp til 22 000 dødvekttonn ble tatt i bruk, likedan ny maskinfabrikk. Større flytedokk ble anskaffet, og bedriften – på folkemunne kalt “Værven” – vokste til å bli byens største arbeidsplass med 1050 ansatte.

1961 ble Moss Værft & Dokk A/S sammensluttet med A/S Kværner Brug, som kjøpte alle aksjer i firmaet. Moss Værft & Dokk ble en av hjørnesteinene i Kværner-konsernet. 1965 ble også A/S Kværner-Thune Varmeteknikk for produksjon av dampkjeler etablert på verftets område.

Som administrativ kraft var Trygve Wibye sterkt medvirkende til hele denne utvikling. Samtidig hadde han, med overingeniør Mikal H. Grønner og teknisk direktør Carl Røtjer som drivkrefter på teknisk side, et våkent blikk for den teknologi som skulle føre Kværnergruppen inn i en ny æra med bygging av spesialtankskip for frakt av gass i nedkjølt tilstand – de såkalte LPG og LNG-skip. 1965 leverte verftet det første LPG/ammonia-skip, Havgas, med kapasitet 11 200 kubikkmeter, og i årene fremover ble gass- og kjemikalieskip et hovedprodukt fra verftet. Gasstankerne – og senere “kuletankerne” – fra Moss vakte internasjonal oppmerksomhet og ble levert til rederier over hele verden.

1969–70 ble A/S Moss Værft & Dokk slått sammen med Kværner-selskapet Rosenberg i Stavanger, og virksomheten ble ført videre under navnet Moss Rosenberg Verft a.s. Samtidig fratrådte Trygve Wibye som administrende direktør. Han var høyt respektert som sjef og som industrimann; han kombinerte en litt høytidelig stil med dyktighet og smil.

Trygve Wibye var i en årrekke styremedlem, og 1964–68 formann, i Mekaniske Verksteders Landsforbund og 1967–70 formann i Skipsbyggerienes Landsforening. Han satt også i Centralstyret i Norsk Arbeidsgiverforening og hadde tillitsverv i Institutt for arbeidsledelse. I to perioder var han formann i Moss Industriforening. Han var president i Moss Rotaryklubb og sterkt engasjert i klubbens innsats for yrkesvalghemmede.

I fritiden dyrket Wibye et allsidig friluftsliv; han padlet, svømte, klatret i fjell, gikk mye på ski og vant en rekke mesterskap i ulike øvelser. 71 år gammel ble han under svømming utsatt for et uhell som førte til at han måtte tilbringe de siste år av sitt liv i sykesengen. I industrimiljøet i Moss og innen norsk skipsbygging satte han, med sin kreativitet og sitt pågangsmot, sterke spor etter seg.

Kilder og litteratur

  • Stud. 1923, 1950
  • HEH, flere utg. 1968–79
  • E. Røed m.fl.: Historikk om Moss Verft, utrykt manuskript 2003
  • intervjuer med tidl. kontorsjef og forvaltningssjef ved Moss Værft & Dokk, Erling Røed, og med sivilingeniør Harald Wibye
  • artikler i Moss Avis